Home > > Matthew Ward - 13. března 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. března 2005


Je to poznání, že jste věčným životem. že vaše tělo je pouze dočasným ubytováním, které umožní, aby se vaše duše rozhodla pro tento život. že jsi neoddělitelný od všech ostatních životů ve vesmíru. že vaše myšlenky, pocity a činy vytvářejí váš život a ovlivňují všechny ostatní všude ...

2. ... Vysílání TV network o UFO? Jsme si dobře vědomi rozmanitých reakcí diváků. Je povzbudivé vědět, že někteří sdílí náš názor. Tento program by nemohl být vysílán, kdyby ilumináti neměli vážný důvod, který by měl podpořit stále se rozpadající důvěryhodnost mainstreamových médií. Jakmile se úplně rozpadne, jedna z jejich hlavních zbraní je pryč, takže jejich potřeba zachovat zbývající důvěryhodnost je větší než kdy jindy - to je důležitost „průlomu“.

3. ... Je pravda, že program vynechal velké množství informací. „Oficiální“ linka incidentu v Roswellu jako tajně vyvinuté letadlo je lež. Žádná zmínka o ET, který přežil v zajetí několik let po havárii. O tajné dohodě vlád s ET se přirozeně nic neřeklo, ani o výměně znalostí a technologie za experimenty s lidmi, s nimiž měli smlouvy o duši. Ani žádná zmínka o emisarech ET, kteří nabídli vládám ještě pokročilejší technologii za záruky odzbrojení. Žádná zmínka o Stephenovi Greerovi, jehož důkazy o dlouhodobě ukrývané a potlačované technologii jsou dobře známy americké vládě a CIA. A mnoha dalších důkazů se ani nedotkl.

4. ... Nezapomeňte však na silné stránky programu, jako je přiznání, že vyšetřování UFO známé jako Project Blue Book bylo podvodem, jehož jediným účelem bylo označit všechny pozorování za falešná tím, že jim poskytli věrohodné vysvětlení. A zatímco program zmiňoval „únosy“, odvážní řečníci nepředstavovali své zkušenosti jako děsivé. Ačkoli pan Jennings neuváděl, že je-li v okolí Země jiné civilizace, zjevně nemají zlé úmysly, jinak byste to již dávno věděli, ani nenaznačil, že není možná invaze, takže vyvolává strach. Jsme potěšeni, že na závěr programu umělecky hovořil fyzik o jakémsi„ časovém ohýbání “, které by umožnilo civilizacím o milióny let pokročilejším rychlé cestování vesmírem. Stručně řečeno, tento průlom označujeme za pozitivní vývoj navzdory špatným informacím a vážným opomenutím.

5. ... Na žádost Země probíhá pomoc ET od čtyřicátých let. Díky dekretu Stvořitele zabránili jaderným detonacím ve vesmíru, díky boží úctě svobodné vůle Země zabránili četným pokusům na úrovni „9/11“ (a kosmickým srážkám). Kromě těchto případů však musí být v souladu s kosmickým zákonem respektována svobodná vůle „temné kabaly“, a proto kabala stále způsobuje všechny druhy chaosu, útlaku, smrti a ničení. Vyšší frekvence ukončí fyzické životy lidí, kteří tyto podmínky způsobují. Díky masivnímu světelnému záření mnoha jiných civilizací, je Země dostatečně omlazena, aby uskutečnila cestu do páté hustoty.

6. ... Výzva, abyste osobně pomáhali je pro vaše vlastní přežití a pro přežití jiných lidí. Živočišný život a život rostlin automaticky půjdou spolu s planetou, a jak bude stoupat, bude zvířecí říše opět mírná.

8. ... Národy v Himalájích jsou již dlouho v kontaktu s civilizacemi mimo planetu a když říkám „dlouho“, mluvím o mnoha tisících letech. Je to oblast vzdálená od vojenského útoku, takže je zde bezpečnost jak pro ET, tak pro místní obyvatele, kteří jsou sami vysoce rozvinutými dušemi.

9. ... Hvězdná brána je jedinečným místem v atmosféře Země, kam mohou vstoupit ET plavidla. Kosmická loď je schopna vstoupit do zemské atmosféry kdekoli, záleží na elektromagnetických podmínkách příznivých nebo ztěžujících vstup. Mnoho lidí na palubách lodí a letadel, které zmizely v Bermudském trojúhelníku bylo zachráněno obyvateli kosmických lodí v okolí a žilo v jiných hustotách v souladu s individuální pozemskou energetickou registrací života. Co se týče spojení Atlantis s trojúhelníkem, je to nepředstavitelná energie emitovaná titanem krystalů Země, která byla jádrem atlantské civilizace. Nyní je vědou prezentována jako nevysvětlitelná osnova času a prostoru. Další anomálie v této velké oblasti jsou také důkazem této starověké civilizace.

10. ... Přistání na Měsíci? Existují jak skutečná, tak „falešná“ přistání. Kosmonauti, kteří přistáli, viděli důkazy o pokročilých civilizacích. Bylo jim vyhrožováno, aby nikdy neodhalili to, co viděli. K vašim vládám se dostalo poselství vesmírné rodiny, že měsíc nemůže být vojenskou základnou.

11. … Země není ve fotonovém pásmu, ani v jeho blízkosti. Je to tak ohromně obrovská a mocná síla, že by se nikdo nemusel ptát, zda je kdekoli v blízkosti jejího gravitačního pole. Zmatek je vyvolán tím, že se přicházející fotonová energie vyšších frekvencí mísí s elektrickým složením vaší atmosféry, vaší planety a vašich těl. Časem bude Země v „fotonovém teritoriu“, abych tak řekl, ale v tomto okamžiku elektrony stále ovládají váš svět – jak dosvědčují vaše elektrické a elektronické přístroje. Ty by ve fotonových polích nepracovali.

12. ... Polární posun by byl tak hlubokou událostí, že by se nikdo nemusel ptát, zda k tomu došlo, protože prakticky veškerý život na planetě by skončil. Vaši vědci hledají vysvětlení záhad, pro které ve vaší zaznamenané historii neexistuje žádná přednost. Mohou použít pouze znalosti, které jim v minulosti sloužily, ale není to použitelné na to, co se skutečně děje - prostě, vaše planeta se pohybuje do frekvencí, které jsou pro vaši známou vědu cizí.

14. ... Léčitel John of God z Brazílie je to vysoce rozvinutá duše, která plní svou smlouvu před narozením. Jedinou odchylkou od jeho jinak vědomého uvědomení si svého poslání je uznání některých lékařů z jeho vedení, zatímco jeho schopnosti skutečně pocházejí z jeho kumulativní duše, z níž jsou někteří z těchto lékařů osobnostmi, a tedy více než průvodci. Skeptici a někteří Johnovo pacienti nerozumí tomu, že lidé nemohou být vyléčeni, pokud jejich duše uzavře smlouvu o chronickém onemocnění, nezpůsobilosti nebo smrti v mladém věku. Žádný léčitel, jakkoli mocný, nemůže potlačit tyto druhy smluv o duši, které jsou určeny k učení se všech hlavních zúčastněných, nejen postižených osob.

15. ... Sebevraždy delfínů a velryb? Zničení těchto nádherných duší je úmyslné. Jsou druhově nejrozmanitější a nejinteligentnější formy života na Zemi, a ano, velryby zakotvují světlo v hlubinách oceánu, kde ho temné síly nemohou umenšovat, a energie, kterou vyzařují, stejně jako delfíni, je čistá láska -světlo. Temné síly se mýlí, když se domnívají, že snižují světlo svým testováním sonarů a znečištěním oceánu, což je hlavní příčina smrti kytovců, protože tyto duše souhlasily s tím, že dají přednost ponechání své duchovní energie na planetě, před vystoupáním na svou vysokou stanici původu.

16. ... Je pro nás smutné vidět krutost nebo zanedbávání ze strany lidí, které se týká populace zvířat, které jsou sami dušemi. Očividné nerespektování péče o zvířata v dobách minulých a stále probíhajících v mamutím měřítku způsobilo velkou část negativity, která musí být přeměněna prostřednictvím geofyzikálních událostí.

18. ... Co znamená duchovně připravený? Je to poznání, že jsi sám věčným životem, že vaše tělo je pouze dočasným ubytováním, když se vaše duše rozhodla pro tento život. Že jsi neoddělitelný od všech ostatních životů ve vesmíru. Že vaše myšlenky, pocity a činy vytvářejí váš život a ovlivňují všechny ostatní všude. Zlatým pravidlem je nejjednodušší vyznání.

19. ... Každá myšlenka a aktivita zaměřená na mír a uzdravení je životně důležitá! Každý je sám o sobě mnohem více než „skutečně účinný“. Každý je nedílnou součástí kolektivního vědomí, které chce mír, uzdravit váš svět, a zastavit spory a utrpení. Kdyby nikdo z vás v tomto světě nepomyslel na mír nebo na uzdravení světa, nestalo by se to za vašeho života. Země by stoupala bez vaší společnosti.

23. ... Většina svobodných zednářů nemá vůbec žádnou představu o tom, co se děje nad určitou mírou v této společnosti, a mají stejnou roli ve světových událostech jako každá jiná duše - rozhodli se být tam, kde se mají naučit své karmické lekce podle svého smlouvy o duši.

24. ... Přísnější zákony pro lidi v úpadku jsou další způsob, jak vytvořit pro lidi, kteří jsou již silně zatěžováni dluhy, další těžkosti, v mnoha případech kvůli vašemu nesmírně drahému systému zdravotní péče a šíření léků na předpis. To vše je součástí konečného návrhu globálního ekonomického kolapsu, který by obyvatelstvo uvrhl do chaosu a usnadnil iluminátům světovou nadvládu. To se nestane, ale budou se vyskytovat napjaté časy a výzvy, protože současný hrubě nevyvážený ekonomický systém bude nahrazen spravedlivým přidělováním zdrojů.

26. ... Ježíš, kterého znáte z Bible, mezi vámi nebude chodit. Kristova energie - láska-světelná podstata říše nejbližší Stvořiteli - je nyní mezi vámi, je ve vás a vždy byl! Každá duše ve vesmíru je jiskrou té energie, která je životní silou všech, ale v průběhu věků, protože Stvořitel dal dar svobodné vůle s její neoddělitelnou schopností spoluvytvoření, duše se rozhodly žít ve světle nebo ne. To, co vidíte na Zemi, je výsledkem těch duší, které se rozhodly zažívat mimo světlo. Nejde o to soudit, nýbrž vysvětlovat, že z čistoty energie lásky - která je prvořadým právem každého člověka díky jeho původní složce každé duše - se někteří rozhodli odejít pro širší prožívání. Jakmile to začalo, musí to pokračovat, dokud nebude existovat rovnováha ve spektru prožívání, což může vyžadovat stovky nebo tisíce životů. Některé civilizace dosáhly této rovnováhy a žily v blaženosti, zatímco jiní, jako je ta vaše, jsou směsí duší, z nichž jen někteří mají duchovní jasnost, aby mohli vystoupit do vibrací, kde převažuje harmonie rovnováhy.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |