Home > > Matthew Ward - 5. dubna 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 5. dubna 2005


4. ... Nejprve budu mluvit o papeži Janu Pavlovi. Papež tak milý a respektovaný mnoha po celém světě byl klonován před několika lety, kdy bylo temným duším jasné, že je odhodlán bránit jejich cílům udržení moci nad věřícími. Skončili fyzický život světla, kterým byl Jan Pavel. Jelikož se jeho duše rozhodla nevstoupit do klonu, přešel do Nirvány a usilovně se snažil přinést světlo všem duším na Zemi.

5. ... V souladu s jeho smlouvou o duši a vědomou touhou chtěl Jan Pavel pozvednout lidi na světě nad vazby dogmatu církve, které je ovládalo podvodem a sloužilo účelu temných duší. Jaký jediný vliv za poslední dvě tisíciletí byl více rozvratný a ovládal více života než náboženství, zejména římskokatolická církev se strategicky založenou neomylností svého nejvyššího úřadu, papeže? I když klony, které pokračovaly ve jménu papeže, veřejně projevily svou laskavost, pokoru a milujícího ducha, bylo to poblouznění, ne ukázání cesty ke skutečnému duchovnímu růstu. Žádnou z reforem, které Jan Pavel zamýšlel, se nepodařilo splnit. V době stahování jeho inteligence, znalostí a zážitkových vzpomínek do prvního klonu byl klon naprogramován tak, aby potlačil božskou inspiraci Jana Pavla zveřejnit staré záznamy ukryté ve Vatikánu a podělit bohatství shromážděné církví mezi chudé na celém světě.

6. ... Když teď mluvíme o Terri Schiavo (právo na smrt), její duše opustila tělo během několika týdnů po nástupu stavu v komatu. Život ve vegetativním stavu nebyl součástí smlouvy Terriiny duše - kdyby to tak bylo, její duše by zůstala s tělem - a žádná odinkarnovaná duše se nechtěla přenést, nebo „vejít“ do těla. Její fyzické reakce byly životní silou těla, které reagovala na interakci s ostatními, ale žádné skutečné mentální poznání zde nebylo, pouze primitivní fyzické reakce. Je pochopitelné, že ti nejbližší v lásce k Terri a ošetřovatelé interpretovali její reakce jako plnou životní sílu - tj. duši, mysl a tělo, protože neměli žádné povědomí o tom, že její duše si může vybrat, a už vůbec nevěděli, že si již zvolila před mnoha lety, a posunula se do světa činnosti a rozvoje. Je nechutné - dovolte mi říci to silněji - je opovrženíhodné, že Terri byla používána jako politický a právní mechanismus. Bylo nám smutno vidět prodloužené utrpení rodičů a jejich rodiny. Rozhodl jsem se, že nebudu mluvit o jejím manželovi, protože nevidím možnost, jak bych mohl, aniž bych soudil, a já ho nesoudím. Jednoho dne to udělá sám.

7. ... Nirvána, vlastní název světa, které většinou nazýváte nebe, je vícevrstvá říše, která zahrnuje to, co je pozemskými náboženstvími považováno za nebe a peklo. Každá duše, která zanechává život na Zemi je automaticky přitahována k vrstvě Nirvány, kde energie odpovídá energii jednotlivce podle jeho svobodné volbě myšlení, pocitů a činů v průběhu života. Jak jednotlivci ve spodních a nejzákladnějších vrstvách přijímají světlo, které je nepřetržitě vysíláno, postupují nahoru do vrstev světlejší hustoty. Nemohu vtěsnat celou knihu do tohoto vysvětlení. Doporučuji přečíst „Matthew, Tell Me About Heaven“.

8. ... Většina modliteb za Terri byla vyslána s horlivostí - některé v hněvu, lidmi, kteří prosazovali své vlastní filosofie. Společně vytvořili statickou energii spíše než pocit mírumilovnosti „za její nejlepší dobro „. Zřídka znáte své vlastní smlouvy o duši, mnohem méně než jiné, takže modlit se za nejvyšší dobro je nejúčinnější modlitbou. Musím však říci, že modlitba je hodně nepochopena. Není to něco vyřčené určitými slovy v určeném čase nebo na zvláštním místě. Jsou to VŠECHNY vaše myšlenky a pocity týkající se osoby - nebo sebe! – v každém okamžiku na každém místě. Téměř všechny modlitby za papeže Jana Pavla byly v lásce nebo alespoň respektu bez ohledu na náboženskou příslušnost lidí. Ty skutečně mocně otevíraly srdce a měly účinek velkého proudění léčivého světla, které Země radostně uvítala.

9. ... Úmrtí těchto dvou prominentních osob, stejně jako předcházející a následující dny, mělo hluboký dopad na citlivost lidí a výrazně zvýšilo hledání duše a účelu života na Zemi a posmrtného života. Navzdory skutečnosti, že se Jan Pavel a Terriina duše rozhodli vstoupit do Nirvány dávno předtím. Smrt lidí, kterým věří masy, mají velmi příznivý účinek na zvýšení povědomí lidí.

10. ... Postup ze třetí hustoty do čtvrté je obrovským krokem ve zvyšování vědomí a je to záležitost individuálních duší, nikoli kolektivní hmoty, která tuto cestu uskutečňuje. Takže i když vaše většinové obyvatelstvo v tomto ohledu stále zaostává, někteří z vás jsou již ve čtvrté hustotě, pokud jde o duchovní jasnost. Členové vaší vesmírné rodiny, kteří žijí mezi vámi, přišli s touto jasností a stále větším rozvojem a pochopením vesmírných pravd.

11. ... Samotná Země se ve svém procesu vzestupu blíží ke konci spár třetí hustoty. Temnota dělá poslední zoufalý pokus k udržení kontroly. Můžeme vidět prameny temné energie, které odletují jako jiskry z elektrických drátů. Jakmile bude planeta plně v rámci čtvrté hustoty, její cesta do páté bude poměrně rychlá a poznamenaná zlatou září spolupráce, sdílení a harmonie mezi jednotlivci a mezi sousedy, obyvateli měst, po celé zemi i po celém světě.

12. ... Omezení doplňků stravy pouze na lékařský předpis a úsilí o snížení nebo odstranění přístupu k přirozeným a účinným léčbám a léčebným opatřením může být uzákoněno, ale pokud ano, stejně jako jiné nespravedlivé zákony a praktiky, které vytvořily temné síly, nepotrvá dlouho. Totéž platí pro všechna ostatní temná opatření, která ohrožují vaše zdraví, jako je šíření škodlivých léků na předpis, povinné očkování, šíření toxinů prostřednictvím chemtrails, fluorizace vody a radioaktivita. Jakmile léky a očkování přestanou, vaše vesmírná rodina má technologii pro rychlou obnovu vzduchu, půdy a vody. Chci dodat, že je nezbytné vaše vlastní úsilí o odpor vůči všem současným destruktivním opatřením jako důkaz vaší volby a odhodlání napravit zlo ve vašem světě!

14. ... Na Zemi se plazi objevují v tělech, jako jsou vaše, takže se mísí jako vaše lidská populace. Mnozí z vás mají genetické dědictví obou druhů ve složení fyzických těl. Oči temných duší jakéhokoli původu se nyní odhalují. Neprosvítá jimi žádné světlo, a jen zřídka mohou temní mistři hledět přímo do očí světelných bytostí, protože se vyhýbají světlu. Spíše řečeno, obávají se světla, protože věří, že to bude jejich pád. Nechápou, že by to byla jejich spása! Hodnoťte jednání lidí, ne jejich rétoriku. Vždy věnujte pozornost své intuici a instinktům. Podle vesmírného přitažlivosti se přitahujete s ostatními v závislosti na vašich energetických streamech.

15. ... Národní ekonomiky jsou v troskách, obzvláště ve Spojených státech, a mnoho zemí je ochuzeno a zatíženo masivním dluhem. Akciové trhy, které byly vždy manipulovány ilumináty, budou zreálněny a později pravděpodobně nahrazeny lepším systémem. Ceny nemovitostí vzrostly, což znesnadnilo nebo znemožnilo vlastnictví domácnosti průměrné mladé rodině. výstavba rodinných domů a komerčních budov však pokračuje a počet bezdomovců roste. Zlato a stříbro se stanou základem pro všechny současné měny.

16. ... To vše je součástí přechodu od současného nepředstavitelně obrovského bohatství a bídné chudoby miliard ke spravedlivému rozdělení světových zdrojů. To je zásadní krok směrem k dosažení čtvrté a páté hustoty, proto změny začnou brzy. Ve skutečnosti začaly v malém měřítku, ale nemohu dát přesný časový rámec, kdy dojde k plnému dopadu hlubokých změn, protože v tomto okamžiku není dostatečná jasnost v oblasti energetického potenciálu, podle které by to šlo určit.

17. ... Zvířecí buňky se mění na krystalické a jejich vědomí se zvyšuje. Duchovní uvědomění zvířat, citlivost na výkyvy energie a rozsah emocí a inteligence jsou dlouho podceňovány nebo zcela ignorovány necitlivými lidmi. Mezi některými druhy zvířat, obvykle domácí mazlíčci, jsou vysoce vyvinuté duše, které se to rozhodly zažít. Proto mají mnohem více moudrosti a duchovní jasnosti než mnoho lidí ve vaší lidské populaci. Tato zvířata přicházejí specificky, aby zlepšily váš vztah se všemi životy zvířat, protože to je důležité pro vaše individuální cesty do vyšších vibrací, kde krutost v žádné formě nemůže existovat. Bez probuzení těch, kteří se věnují zlepšování života zvířat, by nemohla Země dosáhnout pokroku, který má ve vzestupu ze třetí hustoty.

18. ... Fotony a elektrony jsou primárními zdroji energie ve vaší části vesmíru, ve vaší sluneční soustavě. Oba typy částic mohou koexistovat, ale zdroj energie pro každé obydlené nebeské tělo je určen tím, která částice je dominantní, na Zemi jsou to nyní elektrony. Když fotony vzrostou ve vaší atmosféře do bodu, kdy budou dominantní, zařízení určené pro elektrickou energii nemůže fungovat. Ten den se blíží, ale budete na to připraveni. Do té doby budete mít vybavení určené k využití fotonové energie.

19. ... Dokud si temné síly zachovají jakoukoli moc, budou pokračovat ve snaze uvolnit své laboratorně vymyšlené viry, aby výrazně snížily počet obyvatel Země. Dosažení tohoto cíle bylo součástí jejich plánu globální nadvlády. S AIDS a různými typy onemocnění diagnostikovanými jako rakovina dosáhli úspěchu především prostřednictvím toxických léků a léčebných postupů, ale zavedení nových nemocí nebude úspěšné. Například SARS měl zabít mnoho milionů, ale díky neutralizačním opatřením iniciovaným vesmírnou rodinou došlo pouze k relativně malému počtu úmrtí. I když se může stát, že porážka zdravých zvířat „předejde šíření nemocí“, budou vaši přátelé z ET až do konce temných duší nadále provádět stejná preventivní opatření týkající se akcí proti životním formám Země.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |