Home > > Matthew Ward - 12. listopad 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 12. listopad 2004


3. ... Stvořitel zakládá kosmické zákony a bůh (s jakýmkoli jménem), který se nazývá Nejvyšší Bytí tohoto vesmíru, musí tyto zákony v tomto vesmíru dodržovat. Před několika lety ve vašem lineárním čase Stvořitel „prolomil“ své vlastní právo svobodné vůle tím, že deklaroval, že ve vesmíru už nebudou žádné jaderné detonace. Při respektování tohoto dekretu v tomto vesmíru Bůh odpovídajícím způsobem „porušil“ zákon svobodné vůle tím, že ho upřel duším, které se pokusily o takové detonace. Učinil tak tím, že povolil civilizacím, aby používaly své technologie, aby zabránily úspěchu těchto pokusů. Protože Stvořitel vydal své nařízení, tyto civilizace jednaly tak, aby splnily boží pověření v tomto vesmíru.

4. ... Ve všech ostatních případech je bůh povinen dodržovat zákon Stvořitele o svobodné vůli. V následném problému, který má vliv na Zemi, se tedy může zdát, že nejenže „porušuje“ tento zákon, ale navíc „porušuje“ své vlastní právo neinterference nebo neintervence, což znamená, že žádná civilizace nemůže vstoupit do záležitostí žádné jiné civilizace bez žádosti. Učinil tak tím, že popřel svobodnou vůli těch, kteří se snažili způsobit větší devastaci v měřítku 11. září, a to je opět dosaženo díky úsilí vyšších civilizací. Nicméně, tímto povolením ctí bůh svobodnou vůli volby Země, která je vnímavá bytost, duše s planetárním tělem. (žádné úmyslné ničení v rozsahu 9/11).

5. ... To je jen poslední z jejích žádostí o mimozemskou pomoc. Vesmírná rodina odpověděla na prosbu Země o pomoc ve čtyřicátých letech, kdy byla ve smrtelné křeči. Musela se rozhodnout, zda nechá svou duši vrátit se ke svým dřívějším vyšším vibracím a planetární tělo zemře, nebo požádá o masivní pomoc, aby zůstala nedotčena a dala všem svým obyvatelům možnost pokračovat ve fyzickém životě.

6. ... Všeobecným zákonem je, že duše musí požádat o pomoc. Země to udělala. I když by se dalo říci, že bůh „porušil“ svůj vlastní zákon neintervence, znovu ctil kosmický zákon Stvořitele o svobodné vůli. Volba Země byla přežít neporušená. V okamžité reakci na její žádost bůh pověřil vesmírnou rodinu, aby pomáhala, a z celého vesmíru bylo vyzařováno obrovské světlo, aby stabilizovalo orbitu Země, což v jejím zoufale oslabeném stavu bylo vážně ohroženo. Ztráta vlastního světla byla zapříčiněna negativitou, která se během tisíciletí hromadila brutalitou lidstva vůči sobě. Infuze světla z jiných zdrojů byla nezbytná pro zmírnění tohoto téměř smrtelného stavu.

7. ... Vesmírná pomoc Zemi zahrnovala rozsáhlé využívání moderních technologií. Zemětřesení, prudké bouře a sopečné erupce jsou vlastními prostředky Země ke zmírnění negativity zakořeněné jako kinetická energie, a díky technologii ET byl rozsah úmrtí, povodní a dramatických změn v mořích a pobřežních oblastech značně zmírněn.

8. ... Světlo, které bylo vyzařováno do těla Země podpořilo její sílu po obrovské slabosti ze ztráty krve, vytěžené ropy a zemního plynu. Zasáhli také tím, že zmírnily nejtoxičtější účinky radioaktivních prvků ve výzbroji a jiném znečištění způsobeném člověkem, jako jsou toxiny v chemtrails, které zahrnují vzduchem přenášené laboratorní choroby, z nichž všechny tráví plíce Země. Odvrátili běh nebeských těles, která se mohla srazit s vaší planetou.

9. ... Málo duší na Zemi si je vědomo jakékoli z těchto forem zásahu vašich pomocníků ve vesmíru (www.mythi.com.br). Málokdo pozná, že v tomto vesmíru je nespočet duší - pro mě bezpočet, ale ne pro boha. Mnozí jsou pokročilí v evoluci duše, inteligenci a technologickém vývoji za hranicemi vaší fantazie. Svou láskou k Zemi ochotně a radostně asistovali jejímu návratu k životaschopné vlasti pro všechny duše, které ji milují stejně.

10. ... Vesmírná rodina odpověděla v plné míře na žádost Země o stabilitu a omlazení, a budou tak činit i nadále po její cestě do vyšších frekvencí. To, co teď řešíme, je VAŠE duše a VAŠE touhy! Bůh sám uvedl, že cesta Země ke spáse je zajištěna a je na každém z vás, abyste si zajistili vlastní.
(kapitoly „Vědět, kdo jsi“ a „Být informován a jednat!“ v Hlasech vesmíru.)

11. ... Chcete se podílet na urychlování vzestupu Země, nebo pokračovat v běhu svého kurzu energií zabíjení, smutku a strachu? Chcete zavolat pomocníkům, aby tento kurz mohl běžet mnohem rychleji? Je to váš svět, takže si můžete vybrat. Zákon o svobodné vůli Stvořitele vám dává možnost využít pomoc, a odpověď musí být odpovídajícím způsobem. Pokud si přejete pomoc ve spoluvytvoření míru a harmonie ve svém světě - a já vám připomínám, že jste se již rozhodli v této éře pomáhat, musíte o to požádat. Čím větší počet z vás požádá, tím větší je odezva z důvodu větší energetické hybnosti. Zde platí vesmírný zákon přitažlivosti podobného. Co dáte, to obdržíte zpět v naturáliích. Vaše touha po pomoci jde do vesmíru a přináší pomoc. Čím větší je touha, tím větší je pomoc v souladu s tím.

12. ... Kolektivně - nebo masovým vědomím - máte sílu přemístit svou planetu v nanosekundě do takové lehčí hustoty, kde převládá láska a mír a harmonie. Nevíte však, že tento rozsah manifestace existuje, a ještě méně jak jej použít. To není vaše chyba, třetí hustota omezuje tyto znalosti vašemu systému víry, vašemu vědomí. Můžete si však vědomě vyžádat tuto pomoc od civilizací, které mají tyto znalosti! Před tím, než reagovali na výkřik Země o pomoc, je požádala, aby zachránili její tělo, aby vaše těla nezanikla.

13. ... Mnozí z vás věří, že bůh, bez ohledu na své jméno, dělá zázraky, ale většina z vás si to nespojuje s pověřením jiných civilizací. Mnozí z vás, kteří uznávají realitu andělů a duchovních průvodců, nedávají stejnou důvěru božím dětem ve vysoce rozvinutých fyzických světech. V této nebývalé době ve vesmíru jsou světelné bytosti ochotné a dychtivé pomáhat svým milovaným příbuzným Země a čekají pouze na vaši žádost.

14. ... Možná se ptáte, jak by pomohli? Vaše obloha je naplněna kosmickými loděmi několika dimenzí, z nichž některé mají dostatek vojáků, aby si všechny armády na Zemi podmanily. Jejich síla vychází z technologie, která by ochromila a zneškodnila vojenský odpor vůči jejich přítomnosti a války by skončily. Představí vám své technologie. Někteří mohou velmi rychle obnovit vaše životní prostředí vyčistěním ovzduší, vody a půdy. Jiné nabízí obnovitelné zdroje energie a další druhy dopravy, které dnes nazýváte sci-fi. ET, kteří dlouho byli mezi vámi, aby šířili své světlo, se konečně mohou identifikovat a s veřejnou poptávkou po moudrosti, poctivosti a duchovní integritě nahradit ty, které jsou nyní u moci. Budou pomáhat ve vedoucích pozicích, dokud nedosáhnete pořádku ve vlastním řízení. A zesílené účinky všech světel v kombinaci s vaším by stoupaly kolem vaší planety, aby zakotvili energii lásky-světla.

15. ... Mimozemské národy mají vlastní rodiny a svou vlast. Opustili je, aby splnili své boží poslání chránit vás a vaši planetu způsoby, které jsem popsal, a také způsoby, o které budou na vaši žádost ochotni svou pomoc rozšířit. Všichni se těší na den, kdy bude jejich poslání dokončeno a vrátí se do svých vlastních světů!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |