Home > > Matthew Ward - 13. prosince 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. prosince 2004


2. ... Globální ekonomika je problém třetí hustoty, jejíž energetická hybnost musí probíhat svým směrem. Jde o vesmírný zákon v akci a zákony přitažlivosti. Výsledky jsou závislé na vašich reakcích na nové okolnosti, a na vašich následných myšlenkách, pocitech a činech. Být informován je důležité pro hladce plynoucí zážitek, který se má objevit, ne pro strach.

3. ... Téměř před jedenácti lety jsem řekl, že vyšší frekvence, které přicházejí, odhalí zakořeněnou temnotu. Že tma zahrnuje obrovské množství bytostí držených a manipulovaných hrstkou temných duší. Že nerovnost v rozdělování světových zdrojů se rozpadne během procesu vzestupu Země. Moje poselství v posledních několika měsících zahrnovalo, že stabilita ekonomiky Spojených států a globální ekonomiky je opravdu jen klam, produkt bankovních postupů a manipulací s akciovými trhy, které jsou založeny na milionech počítačových transakcí.

4. ... NESARA je právním předpisem, který mohl po zveřejnění obrátit hospodářskou kontrolu již před třemi lety, kdyby ilumináti nebyli tak úspěšní, aby zabránili jejímu oznámení. Toto zpomalilo vzestup vědomí a duchovní povědomí v populaci. Proto si Země před několika měsíci uvědomila, že aby zachovala více svých životních forem, nemůže už déle čekat, až „tvrdé“ vzdorující duše změní své temné cesty, a rozhodla se urychlit tempo své cesty.

5. ... Nedílnou součástí pokroku v jejím vzestupu je spravedlivé rozdělování jejích zdrojů a ty zahrnují peníze jako základ obchodního jednání. Proto dodatečné světlo otevřelo srdce a mysli některých mocných duší, které byly dříve odolné, a také posloužilo k veřejnému pohledu na podvod a korupci, které tak dlouho přetrvávaly. Neznamená to, že by NESARA a další nezbytné změny v legislativních prostředcích, již nebyla nutná, nebo že se to nestane. Mám na mysli jen to, že již není nutná implementace této legislativy před některými z globálně prospěšných ustanovení.

8. ... Chcete-li řešit otázku načasování, první náznak toho, že vše není v pořádku, bude prudký pokles akciových trhů. Zisky a ztráty byly manipulovány od prvního dne jako jeden ze způsobů, který několika z nich přinesl obrovské bohatství. Neschopnost další manipulace bude mít dopad na lidi, jejichž životní náklady jsou tímto příjmem pokryty. Budou muset využít svých spořicích účtů, které jsou z velké části v několika obrovských bankovních institucích vlastněných ilumináty. Výběry z účtů jednotlivců budou muset soutěžit s vlastníky, kteří si chtějí zachovat své bohatství.

9. ... Převedení účtů do malých, nezávislých systémů v tomto okamžiku by bylo pouze velmi krátkodobou výhodou. Všechny finanční instituce budou přeceňovány, aby pokryly výběry, protože postupy jim umožňují půjčovat mnohem více peněz, než mají, za lichvářských úrokových sazeb. Jedná se o hru, která je určena pro miliony hráčů, ale s předem určenými výherci, kteří shromažďují a kontrolují světové bohatství. Nemluvím o lidech, které považujete za „bohaté“, ale o několika málo jednotlivcích a rodinách, i o Vatikánu, s bohatstvím v téměř nesrozumitelných částkách. Globální finanční zhroucení bude poměrně rychle vyrovnáno, aby těžkosti nebyly dlouhodobé.

10. ... S rolí finančního poradce opravdu nejsem spokojený. Je praktické přijmout opatření k uspokojení základních potřeb a také k plnění závazků, aby se předešlo důsledkům z jejich neplacení. Mnozí jednotlivci nemají rezervy, a tak vám opět připomínám, že v souvislosti s vesmírnými právními předpisy s nadcházejícími změnami k sobě přivedete zdroje, které usnadní přechodnou fázi, neboť nové metody nahrazují staré. Intenzita světla, která bude iniciovat tuto ekonomickou transformaci, také otevře srdce, která zase otevřou peněženky, abych tak řekl. Mnozí z nich na první pohled uvidí velké nepokoje, my vidíme obrovský nárůst ochotné a nadšené spolupráce, touhu sdílet nebo vyměňovat zdroje a služby a svobodně dávat těm, kteří je nejvíce potřebují. Tento duch poskytování přirozeně začne v rodinách a blízkých přátelích, pak se rozšíří na jednotlivce a podniky v rámci komunit a zůstane nedílnou součástí obchodních jednání i pro fungování národních a mezinárodních měnových systémů.

13. ... Moje poslední zpráva byla prosbou mnoha světelných bytostí o pomoc vesmírné rodiny. I když by nebylo realistické doufat, že se masy mimozemšťanů představí během nadcházejících svátků, chtějí, abyste věděli, že se radují z vašeho mandátu a jednají o něm. Ti, kdo žijí mezi vámi, se nebudou identifikovat, dokud to nebude bezpečné, ale ti, kteří mají silnou pozici, se odvážně posunuli vpřed ve svých sférách vlivu. Někteří jsou přiděleni k tomu, aby dosáhli ekonomických změn a usnadnili proces přechodu, a jiní dělají v různých vládách totéž, vyjádřete svou vděčnost za jejich milující pomoc.

14. ... Ve svých oslavách prosím také vyjádřete svou vděčnost za obrovská množství lidí, kteří obklopují planetu, aby plnili své poslání, které jim dal bůh, a která zahrnují dohled zabraňující jaderným detonacím ve vesmíru, zlepšení toxického znečištění, zmírnění geofyzikálních účinků a prosvětlování temnoty. Ať už na planetě nebo mimo ni, všechny tyto duše ochotně opustily své vlasti a své rodiny, aby reagovaly na žádost Země o pomoc, takže vy a její další formy života můžete mít fyzické prožívání, které jste si vybrali.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com


Překlad: DanaShare |