Home > > Matthew Ward - 4. listopad 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 4. listopad 2004


2. ... Spolu s jasným světlem nadšení se objevil paralelní proud úzkosti z volebního výsledku. Mezi obyvatelstvem, které nechtělo, aby Bushova administrativa pokračovala v úřadu, je mnohem silnější odhodlání aktivněji než kdy jindy pracovat na změnách nezbytných pro zdraví planety. Jejich energie není v negativitě ztráty, ale v pozitivním rozhodnutí přinést změny pro celosvětový prospěch.!

3. ... Spolu s tím vám chci říci dva zásadní důvody, proč je výsledek mnohem výhodnější. Pravda o falši prezidenta a jeho kabinetu se nakonec vynoří. Když to udělá, dopad bude nekonečně větší, než dříve.!

4. ... Druhý důvod má stejný význam. Kdyby se Kerry stal vítězem, a žádný z jeho slibů v kampani se neuskutečnil, vedla by pravda k zoufalství. Totální zrada by poslala tento národ na kolena. Boží plán, který znáte na úrovni duše, spočívá v tom, že se postup informací a nových vůdců s moudrostí a duchovní integritou rozvíjí systematičtěji, aby se předešlo chaosu a minimalizovalo se narušení.!

5. ... Teprve teď můžu prozradit, že vysoké světelné bytosti na planetě i mimo ni hrály v posledních dnech před vyhlášením „vítěze“ významnou roli při vyvažování bitvy dvou frakcí iluminátů.!

6. ... Proč nekandidoval John Joseph Kennedy? Protože to není ve vaší realitě. Nemyslím vaši osobní realitu, matko, ale národní realitu. Jeho jméno bylo známo jen hrstce voličů. Viděli jste to v mikrokosmu, když jste žádali o zápis do hlasování. Lidé kolem vás byli užaslí a dobrovolníci u registračního stolu netušili, že existuje takový formulář, dokud jste netrvali na tom, že ho musí mít. Po několika minutách diskuzí ho někdo pro vás našel.!

7. … Ale pomyslete, co by to znamenalo pro náš svět, kdyby ET implantovali jeho jméno do mozku každého … Matko, to je skoro to, co dělají temné síly, ne světelné síly!!

9. ... Duše, které mají potřebu ovládat životy druhých, budou odvezeny do světa, kde jim ji možnosti učení pomohou překonat. Dostanou další šanci na duchovní jasnost a evoluci duše.!

11. ... Energie, která je jednou v pohybu, musí běžet, nemůže být náhle odříznuta. Hybnost akcí iniciovaných vaší vládou během posledních čtyř let bude poháněna nepřerušovanými myšlenkami a pocity. Pokud připustíte tento druh událostí, bude pokračovat velmi krutá doba, jak bude energie vydávat svou hybnost.!

12. ... Obě frakce iluminátů mají stejný úmysl kontrolovat svět. Jejich strategie se liší, ale agenda je stejná a cílem této agendy je podmanit si jiné země podněcováním občanských válek, ekonomickým zotročováním, nebo přímou invazí.!

13. ... Snížení doby trvání a intenzity těchto cílů je ve vašich rukou. Máme radost, když vidíme, že lidé na Zemi se spojují silněji než kdy jindy, aby ukončili války a tyranii, zachovali a obnovili přírodní zdroje a pomohli všem, kteří trpí! Proto jste si vybrali tento život, duchovní osvícení, odvahu a vidění!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |