Home > > Matthew Ward - 11. ledna 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. ledna 2015


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Dvě „nehody“ byly příčinou zármutku i vděčnosti. Nebylo náhodou, že někteří jedinci, kteří měli v plánu letět na AirAsia Flight 8501, neletěli. Nebyl jejich čas. Jsou prostě vděční, že to udělali. Ostatní, kteří spadli s letadlem, měli smlouvu o duši k přechodu v té době. Kdyby nespadli s letadlem, odešli by jiným způsobem.

Totéž platilo o osobách na hořícím řeckém trajektu v Jaderském moři. Většina měla delší smlouvy o duši, proto byli zachráněni. Vědomě si to neuvědomují, ale cítí se vděční, a totéž platí i pro jejich rodiny a jiné drahé.

Rozhořčení v USA ze zastřelení dvou členů policejní hlídky slouží k dosažení určitého stupně rovnováhy z příliš tvrdých zákroků vůči afroamerickým mužům. Je to jako emocionální kyvadlo, které bylo zaseknuté na konci, kde je vymáhání práva vnímáno jako zaujaté. Najednou se kyvadlo zhouplo na druhý konec. Pocity na obou stranách jsou skutečně odůvodněné, ale kyvadlo musí ustoupit od obou extrémů vnímání, aby mohla nastat rovnováha v policejních akcích a reakcích veřejnosti.

Střílení v kanceláři Charlieho Hebda a následné vraždy v Paříži spojily váš svět v soucitu a odsouzení teroristických činů. Pokud lze některé aspekty těchto incidentů označit za „povzbuzující“, pak je to vzpoura ve Francii proti omezení svobody tisku, solidarita světových lídrů a vnímání muslimských vrahů a všech podobných jako brutálních, tyranských jedinců, kteří jednají podle pomatené ideologie, která nemá nic společného s islámem. Je to životně důležitý krok směrem k překonání fanatismu, odporu a strachu z rozdílů. Musel přijít, aby se mohla zachovat jednota v respektu a uznání rozdílů - to je základ, na kterém civilizace buduje mírový, milující, harmonický svět.

Zvláště srdcervoucí jsou masakry a únosy dětí a další zvěrstva. Pro nás, stejně jako pro vás, je těžké vidět něčí agónii a vnímat ji jako další milník ve věčném cyklu sdílených životů ve fyzických světech a setkání v duchovních světech. Najděte si prosím míru útěchy, jako my, z tragédií přichází vývoj duše, z hrůzy přichází duchovně osvícená a soucitná společnost a nakonec i Zlatý věk Země v plném květu.

Každou minutu umírá mnoho tisíc duší a je to smutné pro každého, kdo je miluje. Přejeme si, aby všichni, kdo jsou smutní, věděli, že oni i tito jim blízcí lidé, si vybrali své zkušenosti, aby si navzájem pomohli vyvíjet se. Samozřejmě, že jim budou chybět jejich blízcí, ale tyto znalosti by mohly zmírnit hloubku jejich ztráty.

Vše, co se děje ve vašem světě, je účelné! Některé problémy se vám v tomto kontextu mohou zdát více logické.

Výskyt kriminality, války a jiného násilí ve filmech a hrách spočívá v tom, že společnost je k těmto druhům chování nucena a motivuje nestabilní jedince, aby je napodobovali. Zábavní manipulátoři vytvářejí „hvězdy“ a odměňují je přemrštěnými platbami a různými cenami, což vyvyšuje několik duší nad všechny ostatní a rozšiřuje rozdíly mezi bohatými a nemajetnými ve vašem světě. Rozumné mysli vidí negativní efekty, stejně jako pozitivní pronikání do průmyslu. Na očích veřejnosti není nejtemnější tábor Iluminátů v oblasti zábavy - satanismus, sexuální otroctví, pedofilie a pornografie.

Všechny tyto viditelné a neviditelné situace jsou prosté světla a Země dosáhla energetických úrovní, kde se rozpadá všechno v nízkých vibračních úrovních. Co se děje za scénou se dostává na veřejnost.

Cokoliv je určeno pro pozitivní využití, může být nasměrováno negativním směrem. Příklad je váš pokrok v počítačové technice. Na jedné straně mohou být průlomy ve zdravotnictví, rychlá komunikace, množství informací na internetu, na druhé straně se internet používá k šíření falešných informací, hackeři a počítačové viry. Je třeba uvítat, cokoli, co iniciuje nebo posiluje přeshraniční spolupráci, např. celosvětovou spolupráci v boji proti hackingu.

Naši kolegové z Nirvany nemohou ověřit, zda komplexní proces hackingu vznikl v Severní Koreji nebo jinde. Mohla by to být práce agentů černých operací v iluminátské frakci CIA – jsou po celém světě. Nebo zákeřný, pomstychtivý jednotlivec, nebo skupina. Posílili úsilí a pomoc světla v těchto oblastech.

Výkonné nařízení prezidenta Obamy, které otevírá dveře k normalizaci vztahu země s Kubou, vyvolalo reakci členů Kongresu, kteří se rutinně staví proti tomu, co dělá. Několik z nich tak učinilo na emocionálním základě. Jejich srdce a mysli jsou v minulosti zakořeněny půl století, což vylučuje, že vidí řešení dlouhodobé otázky v nejlepším zájmu národů obou zemí. Tento krok směřující k soucitnému a kooperativnímu soužití je také důkazem toho, že se snahy v zákulisí uskutečňují v souladu se stále rostoucími vibracemi.

Vibrace jsou „tkanina“ celého vesmíru! Vše, co existuje, je energie, která vibruje nějakou rychlostí. Světlo se zvyšuje s růstem rychlostí vibrací. Každá myšlenka, pocit a činnost vyzařují vibrace, které podle toho projevují situace a jejich výsledky. Množství světla v jednotlivcích určuje, jak daleko jsou na cestě vzestupu.

Vzestup je evoluční proces a přechod do Nirvány je automatický vzestup umístění. Osoby, které duchovně a vědomě postupují ze třetí do čtvrté hustoty během života na Zemi, přechází do čtvrté hustoty obytných oblastí Nirvany. Osoby, které tento status před přechodem nedosáhnou, vstupují do nižší hustoty své celoživotní registrace energie. Nirvana nabízí příležitosti k dosažení statusu vyšší hustoty, ale není to automaticky. Mnoho obyvatel se připravuje prostřednictvím specifických studií a pomocí více vyvinutých duší posilují křehkosti osobností, takže další osobnost v této linii je lépe vybavena, aby se mohla vyvíjet během fyzického života.

Dvě definice hustoty: hmota a její umístění / stav evoluce.

- Země je třetí hustota ve hmotě a čtvrtá v umístění. Nirvána je čtvrtá hustota hmoty a umístění.

- Gaia, duše Země, vždy měla pátou hustotou evoluce duše, bez ohledu na hustotu jejího planetárního těla. Obyvatelé Nirvány mají evoluci duše druhé k páté, v některých případech i vyšší.

Abychom pokračovali v našem vyjasnění. Během tohoto nebývalého času ve vesmíru existují výjimky ze zákona fyziky, které řídí vzestup. Nedorozumění může vycházet z toho, co jsme vám řekli o duších, jejichž původní smlouvy byly pozměněny. Osoby, jejichž zkušenosti přesahují závažnost některých ustanovení smlouvy, mohou požádat na úrovni duše, aby tento život opustily před dokončením zbývajících ustanovení. Božská milost tyto požadavky ctí tím, že umožňuje jednotlivcům buď zažít zbytek smluvních rozhodnutí v Nirváně, nebo získat plné uznání za dokončení. Ať tak či onak, vyvíjejí se během svého pobytu na čtvrtou hustotu.

Osobní vzestup vzrůstá od té doby, co planeta začala vzestupovat před 70 lety. Téměř všechny osoby, které reagovaly na masivní infuzi světla v té době, postupovaly duchovně z třetí na čtvrtou hustotu a vědomě přecházely do Nirvány. Množství duší, které se narodily během posledních desetiletí, přecházelo i po dosažení čtvrtého stavu hustoty. Všichni, jejichž smlouvy byly pozměněny tak, aby umožnily předčasný vstup do Nirvány, mají čtvrtý stav hustoty. Mnoho osob ve vaší společnosti postoupilo do tohoto stavu. Celkově vzato se během procesu vzestupu Země doposud vyvinulo několik miliard duší a cesta Země do rovin s vyššími energetickými výkony zaručuje, že tak učiní mnohem více.

Poslední slovo o vibracích. Zmínili jsme se o důležitosti slov a jak jejich vibrace ovlivňují osoby, které je používají, a všechny, kdo je slyší. Experimenty prováděné Masuru Emoto jsou toho důkazem, který můžete vidět v části Voda a slova http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html. Dr. Emoto přišel z vysoce vyvinuté civilizace, aby obdařil váš svět těmito vědeckými objevy. Když před několika měsíci přecházel, byl uvítán davem duší, které vědí, že splnil své poslání s velkým úspěchem.

Milovaní bratři a sestry, rozsvítíš svůj život a životy druhých tím, že mluvíš laskavě, a zvlněné účinky tvých slov jsou nezměrné. Cestujeme s vámi v duchu a bezpodmínečné lásce.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |