Home > > Matthew Ward - 8. února 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 8. února 2015S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Ilumináti pracují za scénou bojů na Ukrajině a ISIS. Neklid na Ukrajině pramení z válek, které se zahájily již dávno, aby vytvořily nové národní hranice bez ohledu na rozdílné kultury a historii těchto národů. Cíl ISIS vytvořit islámský stát má své emocionální kořeny ve válkách započatých v Afghánistánu a Iráku ilumináty ve vládě USA.

Nyní se Putin, Obama a někteří národní vůdci na Blízkém východě a v Evropě snaží potlačit napjaté situace vyvolané iluminátskými agenty CIA a financovanými nelegálními masivními zdroji iluminátů.

Všichni kromě komparativní hrstky jednotlivců jsou milující, soucitní, čestní lidé, kteří usilují o zlepšení života nejen svých rodin a komunit. Tím, že žijí ze svých srdcí, tyto miliony na miliony duší nesmírně přidávají světlo.

Hustoty, ať už hmotnost nebo umístění, nebo stav evoluce duše, slouží POUZE k označení pokroku. Hustoty nejsou rozděleny, to samé platí pro vývoj duše. V obou je mnoho stupňů, které si můžete představit jako odstíny barev. Nejméně rozvinuté osoby vědomě žijí v náznaku barvy a více rozvinuté žijí v odstínech podle jejich statusu.

Na konci fyzického života jdou všichni ze Země k tomuto vícerozměrnému duchovnímu světu. Nirvana zahrnuje mnoho meandrujících, energeticky spojených, pružných „vrstev“, které lze považovat za nebe, a malou hustou kouli, která je od vrstev oddělena, lze považovat za peklo. Oba jsou ve stejné vzdálenosti od Země jako váš měsíc. Vrstvy jsou to, co nazýváte „odinkarnované“. I když mají hmotu, jejich vysoké vibrace je činí neviditelnými pro vaše teleskopy a koule je příliš malá, aby byla patrná.

Nejprve budeme hovořit o vrstvách a jejich odstupňování. Jsou v různých vibračních poměrech. Kdo jde kam je určováno zákony fyziky, které tento vesmír řídí. Energie myšlenek, motivů a činů každého člověka po celý život je registrována v neomylných Akašických záznamech a když husté tělo zemře, éterické tělo je automaticky přitahováno k té části Nirvány, která odpovídá energii v záznamech osoby.

Duše se od éterického těla odpoutá. Do Nirvány jde osobnost a její celoživotní zkušenosti, které tvoří psychiku. Je pravděpodobné, že členové rodiny Země vstoupí do různých částí. Všichni, kdo jdou do vrstev, se mohou navštěvovat. Členové v nižších i vyšších vrstvách dále rostou v duchovním a vědomém uvědomění a postupují odpovídajícím způsobem v rezidenci.

Nirvana je v nadčasovém kontinuu, takže uvidíte nejen rodinu a přátele z tohoto života, kteří jsou tam, ale také milé z jiných životů. Můžete s nimi trávit čas, někteří se dokonce znovu ožení/vdají.

Osadníci nejvyšší vrstvy jsou nejvíce rozvinutí: 100-členná rada dohlíží na administrativní aspekty Nirvány, rezidentní a navštěvující mistry v různých oborech a vesmírné členy rodiny, kteří chtějí zůstat po dokončení dobrovolnické služby na Zemi. Hlavní činitelé jsou zodpovědní za přechod, léčbu příchozích a pomoc při usazování, péče o děti, vzdělání, zaměstnanost, přeprava, architekturu, stavebnictví, zábavu, monitorování Země, knihovny a umění. Nesčetní zaměstnanci žijí ve vrstvách úměrných jejich rozsahu odpovědnosti a pokroku ve službě, duchovnímu a vědomému růstu a osobním zájmům.

Ačkoli je vzdělání na všech úrovních a školení ve všech oblastech dostupné každému, dovednosti a nadání života osobnosti si pamatujete, můžete si vybírat z množství znalostí a zkušeností. Zaměstnání je vždy otázkou volby a jednotlivci, kteří si přejí pracovat, mohou měnit zaměření, kdykoli si to přejí.

Děti a malé děti vstupují do čtvrté hustoty. Připojí se k blízkým, pokud tam žijí, nebo jsou láskyplně vychováváni speciálně vyškolenými správci a vhodně školeni podle věku a stavu růstu duše v době, kdy přišli.

Zvířata také jdou do čtvrté hustoty. Dravci byli před temnotou býložravci a tento aspekt je z buněčných vzorů během průchodu ze Země do Nirvány vymazán. Domácí mazlíčci a jejich lidské rodiny jsou sjednoceni energetickými proudy sdílené lásky. Pokud zvířata přijdou první, potulují se s jinými zvířaty, dokud člen rodiny nevstoupí do některé z vrstev. Od této chvíle mohou žít společně, pokud je to žádoucí. Všechna zvířata jsou soběstačná a není tam žádné zvířecí vlastnictví, jak ho znáte.

Třetí hustota je domovem lidí, kteří odmítají poslouchat vesmírné pravdy, které se liší od jejich přesvědčení, a lidem, jejichž vlastnosti, jako je bigotnost, chamtivost, hněv, nepoctivost, žárlivost, arogance, egoismus, nebo neloajálnost, je odvedly od vybraných karmických lekcí. Všichni tito jedinci potřebují čas a pomoc, aby se stali otevřeni osvícení a získali duchovní a psychickou sílu. Jak reagují, přecházejí k vyššímu stupni, kde je k dispozici pokročilé vzdělávání a širší spektrum zaměstnání, činností a růstových příležitostí.

Život v Nirváně je stejný jako na Zemi. Většina obyvatel chce sebeuspokojení, které přichází s produktivitou a tvořivostí a doplněním jejich znalostí. Protože mají také volný čas, je k dispozici široká škála činností a zábavy v souvislosti s věkem. Populární jsou všechny týmové i individuální sporty s výjimkou těch, které ničí nebo poškozují život. Filmy, divadla, koncerty, vyprávění. Cestují, mají přednášky, slavnosti, společenská setkání, muzea, galerie a zájmy.
Budovy všech velikostí a vzorů se staví zaměřeným myšlením a vizualizací. V každém vývojovém stavu má každý na výběr dům, byt ve městě nebo žije ve venkovském prostředí. Je pozoruhodné, že nejvyvinutější duše si vybírají pokorné obydlí a lidé, kteří si vyberou panství, se později s takovým bohatstvím cítí nepříjemně, domy dematerializují a nahrazují je skromnějšími styly.

Nyní budeme hovořit o druhé hustotě, o malé husté kouli, kterou lze považovat za náboženské peklo. Jsou tam ti, kteří důsledně ignorovali svědomí a dohody před narozením a úmyslně způsobili velké utrpení osobám, jejichž smlouvy o duši tyto zkušenosti nezahrnovaly. Vzhledem k tomu, že tito jedinci vyloučili, je do jejich temného světa nasměrován pouze paprsek. Jakmile překonají strach ze světelného bodu, vyzařuje se jim trochu více světla. Může trvat stovky nebo dokonce tisíce let, než se rozhodnou absorbovat dostatek světla, aby se inkarnovali na nejnižší úrovni vědomí v civilizaci třetí hustoty, což je život srovnatelný se zemskými slimáky a drobným krátce žijícím hmyzem. Tento akt božské milosti čistí devastující buněčné a psychické vzorce chování.

I když je Nirvana primárně dočasným domovem lidí, kteří přecházejí ze Země, obyvatelé ve vyšších vrstvách se značně liší.
[Výňatek z kapitoly „Obyvatelé“ v knize Matthew, Tell Me about Heaven. V roce 1994 Matthew ještě žil v Nirváně. ]

V Nirváně je mezi 10 a 12 miliardami duší. Neustále přicházíme a odcházíme, takže populace kolísá.

Populace Nirvány je mnohem pestřejší, než jsem vysvětlil. Tato oblast je primárně určena lidem, kteří přecházejí ze životů na Zemi, kteří by mohli být nazýváni „běžnými“ obyvateli. Ale žije zde také mnoho dalších.

I když se většina našich pravidelných obyvatel připravuje na svůj další život na Zemi, v závislosti na stupni růstu jejich duše, někteří se připravují na inkarnaci nebo diskarnaci jinde, dokonce i mimo naši galaxii. Nebo se mohou rozhodnout žít jako svobodní duchové. Zhruba 20 let je průměr pro dlouhý pobyt, ale na délku pobytu má vliv mnoho proměnných. Některé duše pociťují velkou citlivost ve všech aspektech, což je schopnost získaná pouze při vibracích s vyšší hustotou a nezůstávají příliš dlouho. Některé z nich jsou tak silně vyvinuté, že prakticky pokračují do dalšího růstu.

Jiní se kvůli stavu duchovního vývoje mohou rozhodnout, že zůstanou docela dlouho. Mají to jako ocenění za službu. Ti zůstávají podle vašich počtů dlouhou dobu. Některé z těchto duší jsou v naší hierarchii velmi vysoko. Ostatní dlouhodobí se zde intenzivně léčí z řady obtížných životů. Zůstávají v prostředí klidu, pokud se potřebují zotavit, než si vyberou svou další úroveň duchovního růstu, kterou zažívají. Všechny tyto duše jsou "běžnou" populací.

Další velká část je přechodná. Někteří jsou svobodní duchové, kteří přicházejí a odcházejí, jak potřebují jejich růstové potřeby.

Svobodný duch může znamenat jen to, že pro pobyt duše není zapotřebí žádné tělo, ani éterické. V širším smyslu se to však vztahuje k mentálnímu postoji nebo psychickému přístupu ke společenství s Bohem a k vědomému naplnění před narozením zvolené mise. Obě tyto podmínky představují život svobodného ducha. Je to jiný druh procesu učení a je nezbytný jako jakákoli jiná lekce v důsledku karmické příčiny a následku.

Jsou zde i naši učitelé ve speciálních oborech nebo studenti, kteří přicházejí na vybrané vzdělávání, a odcházejí, když splnili svůj účel. Návštěvníci přicházejí z jiných diskarnovaných oblastí, aby dále rozvíjeli svůj duchovní růst, a zůstávají tak dlouho, dokud trvají jejich specifické zájmy. A existuje mnoho krátkodobých rekreantů, někteří z velmi vyvinutých lidských civilizací. Nirvána je mnohem krásnější než mnoho jiných odinkarnovaných říší a stejně jako střediska na Zemi přitahuje "turisty".

Další druh obyvatel jsou duše nově inkarnované na Zemi, které se zdržují v Nirváně i na Zemi. Dobrý důvod pro tyto "dvojí" životy je motivace ke studiu. Takto může být učení mnohem rychlejší než na Zemi. Máme téměř neomezené vynikající zdroje a mistrovské učitele a celé prostředí přispívá k duchovnímu růstu.

Žádné poselství nemůže pokrýt všechny stránky tohoto světa, jako je osobní přijetí všech příchozích jak jsou ovlivněny myšlenkami a pocity svých blízkých na Zemi, přizpůsobená péče poskytovaná všem, kteří přicházejí s traumatizovanými psychikami, rozmanité prostředí, stárnutí a mládnutí, nebo rozsah schopností manifestace obyvatel. Nirvána je republika s vládou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |