Home > > Matthew Ward - 14. prosince 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 14. prosince 2014


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Když jste narazili na překážky, našli jste svou vnitřní sílu a pokračovali, když se dveře zavřely, hledali jste další, aby se otevřela. Skrze vaše odhodlání pokračovat kupředu jste stále rostli v moudrosti, odvaze a duchu.

Víme, že jste občas unavení a je těžké nahlédnout za karmické drama, které se rychle odehrává. Byli jsme v téže fázi a sloužili světlu „v zákopech“, kde jste, takže víme, že se pro vás pokrok nezdá nikde blízko a rychle. Z našeho pohledu se pohybujete rychlostí světla a záříte na pohled!

Pro mnoho pracovníků Světla konec roku zahrnuje získání většího vhledu do vesmírných pravd a poznání rozdílu mezi iluzí a realitou. Je významným aspektem duchovního a vědomého pokroku.

Co je iluze a co je realita.

23. května 2005 ]

Iluze třetí hustoty spočívá v tom, že na Zemi existuje jeden život, pak zemřete, a v „posmrtném životě“ zůstanete navždy.

Skutečností je, že je to jen jedna z mnoha stovek, nebo mnoha tisíců zkušeností duše, která žije ve vesmíru v mnoha různých formách a umístěních současně.

Iluze je, že jste vaše tělo, vaše osobnost, vlastnosti, pocity a máte duši, jen bůh ví, kam a kdy odejde.

Ve skutečnosti jste duše, část Boha, neoddělitelná od Něho a všech ostatních duší v tomto vesmíru, máte fyzickou zkušenost, kterou jste zvolili pro vyrovnání ostatních životů, a jste věčná bytost.

Iluze je náboženství a jeho jediné správné zákony.

Skutečností je, že Nejvyšší Bytost tohoto vesmíru je podřízena Stvořiteli, což je Nejvyšší Bytí vesmíru. Je sloučením všech duší, všech forem života v celém tomto vesmíru a zná každou myšlenku a cítí každý pocit z každé formy života. Nemůže zasahovat do Zákona Stvořitelovy svobodné vůle, když duše odcházejí ze svých dohod před narozením. Není to jeho „budiž“. I když běžně říkáme „On“, Bůh, nebo Zdroj je ztělesněním androgynie, dokonale vyvážené mužské a ženské energie. Náboženství vytvořilo několik matoucích částí.

Iluze je, že zlo je opakem zbožnosti.

Ve skutečnosti je temnota nepřítomnost světla, absence lásky a duchovní jasnosti.

Iluze je, že Země je malá, pevná planeta s jediným inteligentním životem ve vesmíru.

Skutečností je, že Země je duší s planetárním tělem, které je domovem bytostí uvnitř, na a nad ní. Obyvatelé na povrchu jsou z větší části daleko méně pokročilí duchovně, intelektuálně a technologicky než mnoho jiných civilizací. Každá duše má svou vlastní iluzi, která se týká já, každé stránky života, planety Země a zdroje všeho, ale nakonec budou všichni sdílet stejnou univerzální realitu.

Děkuji matko. Mnozí, kteří vědí, že jsou pracovníky světla, udělali příkladné pokroky v řešení 3D situací současně s postupováním směrem k rozšířenému horizontu 4D. Mnohem větší počet těch, kteří slouží světlu, nemá představu, že hrají své zvolené role v komplikované hře, kde triumfuje světlo nad temnotou.

Reformy přijdou dříve než konec rasistických pocitů, které vštěpovala jedna generace druhé. Bude narušen mladými lidmi, kteří mu odolávají nebo ho překonávají. Každý, kdo se podílí na incidentech, se dobrovolně přihlásil na úrovni duše, aby si plnil své role, které mnozí jiní mají před sebou. Cílem je ukončení rasismu a všech ostatních předsudků.

Diskuse o překonání extrémů půjdou cik cak, dokud nebude dost světla pro spolupráci.

V násilnickém chování celebrit a mučení CIA v Guantanamu všichni jednotlivci souhlasili na úrovni duše, že budou ukazovat bolest a úzkost všech osob vystavených těmto druhům zacházení a ukáží šílenost podobné zábavy. Větší význam, který se objeví, je poznání, že každá osoba ve vaší společnosti má v rodině duší stejnou hodnotu. Dostatečná odměna pro pracovníky ve všech oblastech úsilí bude to, že se každý bude moci podílet na hojnosti Země.

Stručně řečeno, všechno, co se děje ve vašem světě, je účelné! Pochopení, že každý problém je krokem k míru, spravedlnosti a vyrovnání, vám umožňuje vidět všechny situace a jednotlivce bez odsuzování. K uskutečnění plnosti Zlatého věku je třeba mnohem více. Změna, která začíná v každé osobě, vytváří základnu lásky, která mění váš svět, a úsilí v této oblasti začne v tomto ohledu nepochybně rozkvétat.

Mluvili jsme o důležitosti hudby a v této sezoně nabízíme majestátní skladby, koledy a veselé populární písně, které povznášejí ducha. Texty některých koled neodrážejí pravdu Ježíšova narození, ale vyjadřují úctu a díky této vznešené duši. Silná milostná podstata všech poslů, které Bůh poslal, aby osvítil své děti na Zemi, je v každém okamžiku kolem vás.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |