Home > > Matthew Ward - 25. března 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 25. března 2015S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Po zabíjení nevěřících volají jak pasáže Koránu, tak pasáže Bible. Navzdory všem zkreslením původních záznamů svatých knih, stále obsahují pasáže prosazující lásku a úctu. Počátky víry v jedno nejvyšší božstvo bylo rychle zvráceno temnotou a náboženskými dogmaty.

Vesmírná rodina nemůže zastavit ISIS, protože jim není dovoleno zasahovat do svobodné vůle, s výjimkou vyslání jaderných hlavic do vesmíru. ISIS jsou příklad základního chování třetí hustoty.

Kabala je společný termín pro nesourodé skupiny pod deštníkem iluminátů se společným cílem světové nadvlády. Nepůsobí jako jediná organizace. Je to mezinárodní síť, která infiltrovala vlády, bankovnictví a obchod, korporace, vzdělávání, náboženství, média, vojenské síly, právní a soudní systémy, zdravotnická zařízení, zábavní oblasti - každou organizaci, agenturu a instituci, která ovlivňuje život na Zemi.

Tato globální síť nemůže být odstraněna nebo nahrazena najednou. Úplné odstranění je proces, který probíhá již několik desetiletí a postupně oslabuje pravomoci kabaly tím, že „osvětluje“ jejich podvody a korupci. V posledních letech se stále rostoucí světlo dotklo některých kabalistů a opustili řady, nebo se dokonce stali nadšenými pracovníky světla. Někteří se přestali účastnit aktivit, které měly mít negativní výsledky. Kapsy silného vlivu zůstávají, a buď se rozpadnou, nebo se vytratí.

ISIS a další tyranské režimy a skupiny vytvářejí hojnost energie strachu, která udržuje tankování síly iluminátů. Nejsou pod jejich kontrolou.

Netanjahu je na vrcholu iluminátů, stejně jako jsou, nebo byli všichni jeho předchůdci v této pozici. Jak bylo uvedeno v předchozích sděleních, ilumináti nikdy nesloužili nejlepším zájmům židovského lidu v Izraeli ani nikde jinde na světě - ilumináti podněcovali všechny pogromy v Evropě a jejich nacistický prvek uskutečňoval holocaust.

Ilumináti používali judaismus nebo sionismus jako ospravedlnění svých činů a k diskreditaci. Ilumináti úspěšně vštípili myšlení, že každý, kdo je označen za „antisemitský“, je nenávistný člověk, který je proti dobrému životu židovského obyvatelstva.
Dlouho před založením dnešního Izraele v roce 1948 bylo úmyslem iluminátů učinit z Jeruzaléma jejich velitelství Blízkého východu, aby rozšířily své hospodářské a politické zázemí ve Vatikánu, Londýně, New Yorku a ve Washingtonu.

Karma není zasazena do kamene, nabízí značnou flexibilitu v prožívání. Brian Williams z NBC si vybral jako své primární poslání „vzdělávat veřejnost“. Mohl to udělat jako učitel základní školy, profesor vysoké školy, instruktor obchodní školy, spisovatel, výzkumník životního prostředí nebo novinář. Sledoval své zájmy, které vedly k televiznímu zpravodajství.

V prožívání zvolené karmické „lekce je určitá volnost. V této souvislosti Williams souhlasil s ponížením, že zfalšoval válečný příběh, aby ukázal veřejnosti, že je důležité rozlišovat mezi informacemi v běžných médiích. Mohlo to skončit prohlášením, že média musí být přesná, jinak přijdou o důvěryhodnost, nebo jeho příběhu mohl později posloužit jako příklad, že pravda nakonec vyjde najevo. Williams však vidí důsledky. Vše je v souladu s volbou jeho duše „vzdělávat veřejnost“.

Epidemie spalniček
Několik dětí bylo naočkováno silnými dávkami, aby dostaly spalničky, několik dětí s nízkým imunitním systémem se „ulovilo“ a někteří ji předali několika dalším, kteří měli také oslabenou imunitní obranu.

Vakcíny byly vyvinuty vědci s dobrým záměrem, ale byly zneužity ilumináty jako způsob k odstranění většiny obyvatel Země. Během uplynulé poloviny století bylo uvolněno množství virů vyvinutých v laboratořích iluminátů. Díky ET selhaly. [ Zpráva z 12. srpna 2014]

Je značný nárůst autismu spojen s posunem vědomí?
Vůbec ne. Rostoucí počet dětí, které mají příznaky podobné autismu, je způsoben toxiny v očkování. Symptomy jsou zhoršeny znečišťujícími látkami ve vzduchu, vodě a půdě a chemikáliemi v potravinářských konzervách a předepsaných lécích. Pravý autismus, který je mnohem vzácnější, je volba duše, na které se všichni ostatní v tomto životě shodli. Ani autismus, ani jeho podobná situace nezabrání těmto osobám v tom, aby fyzicky stoupali se Zemí, pokud není součástí smlouvy o duši krátký život. [ 13. února 2011 ]

Závažnost ekonomické situace Řecka a podobných problémů jiných národů je nezbytnou předehrou k uvedení nového globálního ekonomického systému. Současný prudce zkorumpovaný systém, navržený a manipulovaný ilumináty, se musí zhroutit, aby vytvořil cestu novému, založenému na drahých kovech. V zákulisí se postupuje tak, aby se to uskutečnilo v přechodném procesu, který minimalizuje pravděpodobnost chaosu.

Putin i Obama se potýkají s vážnými národními problémy, které jsou z velké části dílem iluminátů, ale vina padá na prezidenty, jejichž akce jsou často propagovány jako „příliš slabé“ nebo „příliš agresivní“. Ani Putin ani Obama nechtějí konflikty, nebo ekonomické těžkosti v jiných zemích. Spolupracují na úsilí o dosažení světového míru, globální ekonomické stability a odstranění nemocí, ochuzování, kriminality a korupce.

V dohodě s Gaiou přibližně před 10 lety v lineárním čase stromy dobrovolně pohlcují negativitu, která pochází především z myšlenek, pocitů a jednání lidí. Nakonec asimilace nízkých vibrací negativity po celé zemi vážně oslabila stromy. Ti dobrovolně obětovaly své životy, aby pomohli Zemi zbavit se negativity, takže se nehromadila a nepříznivě neovlivnila ani nezničila lidské životy. Stromy pomáhaly planetě a lidské populaci, a bylo to mimořádné úsilí pomáhat planetárnímu a osobnímu vzestupu. Časem lidstvo pochopí provázanost celého života na planetě, že všichni jsou duše, a pocítí vděčnost za mnoho příspěvků rostlinné říše a celého života zvířat. “

Každá forma života na Zemi je aspektem jednoho složitého synergického organismu a všechny mají důležité role. Pokud by však nebyly žádné stromy, nebyl by vůbec žádný život. Nesčetné duše s dávnou moudrostí ztělesněnou jako stromy slouží potřebám všech ostatních životních forem. Některé z vašich nejstarších, největších stromů mají vědomí na tak vysoké úrovni, že zvyšují vědomí dalšího života v rozsáhlých oblastech. Jak toto povědomí roste ve vaší společnosti, stromy budou poctěny za své nepostradatelné služby. Velice si vážíme všech, kteří se snaží chránit vaše lesy a vzdělávat obyvatele o důležitosti ukončení nevybíravé těžby dřeva.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |