Home > > Matthew Ward - 2. listopad 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. listopad 2004


1. ... Opět mě řada vysokých světelných bytostí požádala, abych mluvil jejich jménem.

2. ... Přejeme si, aby naše hlasy byly slyšeny po celém světě, protože svět pozorně sleduje výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech. Vyzýváme všechny národy všech národů, aby k tomu nepřidaly žádné negativní pocity! Jak jsme již řekli dříve, a další zdroje s vysokým světlem předaly stejné slovo svým respektovaným poslům: Výsledek není významný! Takzvaný vítěz je kandidátem iluminátské frakce, která vyhrála bitvu. Dvě frakce se liší ve strategiích v temných agendách, ale konečným cílem obou frakcí je globální nadvláda. (vyhrál Bush)

3. ... Co je pro každého na planetě velmi důležité, je obrovské množství světla, které voliči vytvářejí! Bez ohledu na své volby tito občané odevzdali své hlasovací lístky s touhou, dokonce přesvědčením, že jejich preferovaný kandidát učiní moudrá rozhodnutí, která přinesou mír, ukončí ničení životního prostředí a zahájí další prospěšné změny ke zlepšení podmínek ve Spojených státech a ve světě. Kolektivně voliči, kteří se ukázali ve velkém množství, podstatně přidali ke světlu, které přemísťuje Zemi do vyšších frekvencí. I když je pravda, že tma je ještě třeba přeměnit na světlo, voliči ve Spojených státech dali Zemi na její cestě značný nárůst. Kdybyste v této chvíli viděli duši Země, byli byste ohromeni brilancí! Toto je velkolepá radost z tohoto dne, kterou vidíme a chceme ji vidět! Dnes přivedl váš svět blíže éře míru a lásky, kde všichni vůdci budou jednat v duchovní integritě a národy všech národů budou žít v rámci spolupráce, soucitu, spravedlnosti, odpuštění, pohodlí a harmonie.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |