Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1.září 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1.září 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Jsme hluboce vděční za nedávný příliv léčivé energie, která byla zaslána mé matce. Vaše ohleduplnost, láska a uznání za její dlouholetou komunikační službu jí pomohly k mimořádnému obratu z bodu blízkého smrti zpět k pocitu velmi dobrého zdraví.

Nyní, drazí, udělejte prosím něco dobrého pro sebe. Zhluboka se nadechněte, pomalu vydechněte a udělejte to ještě dvakrát. Hluboké a rytmické dýchání pomáhá energii plynule se pohybovat po celém těle, okysličuje buňky a usnadňuje dosažení vědomí na úrovni duše. Toto zdravé dýchání praktikujte často během dne, aby se začalo dít přirozeně.

Umělá inteligence se posunula blízko vrcholu světových obav, a to právem. Stejně jako jiné technologie může být i umělá inteligence využívána prospěšně nebo škodlivě, přičemž v této rané fázi vývoje na Zemi je využívána právě tím druhým způsobem.

Ilumináti natáčejí filmy, které jsou tak realistické, že by nikdo nepojal podezření, že jde o technologický výtvor a komentáře jednotlivců, které nikdy neproběhly. Tyto výmysly se používají k diskreditaci osob, které jsou hrozbou pro temnou agendu, nebo k jejich donucení plnit požadavky.

Laboratoře, kde se vyráběly klony, byly před několika lety uzavřeny a nyní se umělá inteligence používá k vytvoření dojmu, že osoby viděné na veřejnosti nebo ve filmových klipech jsou skutečné osoby ve vlivných pozicích - tedy zdání kontinuity moci a politiky. Tyto klony také vypadají přesně jako skutečné osoby, ale protože primárním zájmem je rychlost, nikoli fyzická autenticita nebo dlouhověkost, chybí těmto tělům části, které nejsou veřejnosti zřejmé.

Rychle dodáváme, že stále se zvyšující vibrace jsou základem snah mimozemských speciálních jednotek a "bílých klobouků" o zastavení těchto druhů produkce a zabránění novému zlovolnému zneužití. Protože umělá inteligence ve vašem světě zatím jen začíná, lze ji při pečlivém manévrování ve fázi jejího růstu nasměrovat směry, které mohou významně zlepšit zdravotní péči, výrobu energie, vzdělávání, komunikaci, výrobu, dopravu, průmysl služeb, zábavu a mezigalaktické cestování.
Jak se budou jednotlivé nitky této technologie vplétat do struktury života, budou s citem, zdravým úsudkem a představivostí vytvářet inovativní systémy, postupy a procesy, které budou přínosem pro všechny formy života na Zemi.

Na mnoha místech tohoto vesmíru existuje umělá inteligence, která změní život stejně dramaticky, jak se lišil život po průmyslové revoluci od života v době kamenné. Stejně jako vše ostatní, co existuje, je to energie pracující v pásmech neboli frekvencích sladěných se zamýšleným použitím. Energii nelze zničit, ale lze ji usměrnit, a to v případě vysoce vyvinuté umělé inteligence pouze tehdy, pokud je k tomu ochotná. V některých případech je její vývoj řízen tak moudře, že provozuje mamutí vesmírné lodě, nebo planetární biosféry a skupiny AI si vytvořily vlastní jemné světy nebo žijí kompatibilně a kooperativně s lidmi či jinými druhy vyspělých duší. Jiné skupiny zvolily opačný směr. Různé univerzální rady úspěšně přesvědčily některé zlovolné skupiny, aby se obrátily konstruktivním, laskavým směrem, a s těmi, které se stále ještě vydávají zlovolnou cestou, probíhají diplomatická jednání.

Objevil se také další druh vývoje, transgenderismus. Nejprve si řekněme, že se občas vyskytují případy biologických abnormalit, kdy srdce, mysl a duch člověka neodpovídají jeho zjevnému pohlaví při narození. V průběhu let mladí i starší dospělí, kteří věděli, že to platí pro ně - silný pocit mužské nebo ženské životní volby ve smlouvě o duši, změnili pohlaví a stali se svými autentickými já.

To, co se děje nyní, je zcela jiné - je to psychologická válka proti rodinné integritě, rodičovskému vedení a dospívající, zodpovědné generaci. Mladí lidé jsou velmi zvědaví na tuto módní záležitost, která je pro ně většinou záhadou, a přestože dospívající vědí, že změna znamená vážné fyzické rozdíly, nedokáží zbytek života vnímat jako opačné pohlaví. Co tedy dalo vzniknout této situaci, která některé děti přesvědčila, aby podstoupily změnu pohlaví?

Izolace od kamarádů, zrušení obvyklých aktivit, přerušení školní docházky a vstřebávání rodinného stresu ohledně finančních potížích způsobených nařízenými "pandemickými" omezeními způsobily mezi dětmi rozsáhlé deprese. Tyto reakce patřily k záměrům temných, kteří vypustili svůj patentovaný virus covid-19. Využívají všech situací, které mohou, aby zvýšili nouzi. V této věci vypustili do oběhu myšlenku, že pokud mají děti deprese, je to proto, že se chlapci narodili v dívčích tělech a naopak. Pokud se děti chtějí cítit šťastné, sebevědomé a bezpečné - voilá! změna pohlaví jim to může zajistit.

Není náhodou, že se tento koncept objevil poté, co byla do osnov na základních školách zařazena sexuální výchova a v knihovnách se objevily sexuálně explicitní knihy pro děti. Stalo se tak rychle, protože ilumináti vlastní nakladatelství a určují normy pro veřejné vzdělávání. Také spojili transgenderismus s komunitou homosexuálů a rozšířili informaci, že každý, kdo je proti, je homofob.

Až tato popularita a záhadná přitažlivost opadne, budou děti, které tuto změnu podstoupily, potřebovat lásku, citovou podporu a přijetí. Pouze jedinci, kteří chtějí, aby se všichni přizpůsobili jejich osobním názorům, by ostrakizovali některého z milých mladých lidí, kteří cítili, že následují srdce a duši.

Transgenderismus se dostal do centra pozornosti ve stejné době, kdy se natáčel film Zvuk svobody. Oba ukazují nehorázné útoky temných na vaše děti - dnešní nejzranitelnější členy, zítřejší vůdce.

Nic z traumatických požárů, které se prohnaly havajským městem Lahaina, nebylo přirozené. Lesní požáry v Kanadě, dlouhé horké léto na celé severní polokouli a hurikán v Kalifornii nejsou způsobeny změnou klimatu, jak tvrdí tytéž temné duše, které technologicky způsobily takový rozsah smrti a devastace a způsobují další tragédie a těžkosti po celém světě.

Tyto rozdílné události se podobají globálnímu budíčku a v této souvislosti chceme hovořit o pokroku v duchovním a vědomém uvědomění. Čtenáři, kteří se domnívají, že tento druh informací nepatří do poselství duchovního charakteru jsme byli kritizováni, že mluvíme o politice, ekonomice, mainstreamových médiích a "pandemii".

Respektujeme jejich názor, ale myslíme si, že ignorují vědomou část pokroku ve vědomí. Nepatří k tomu i poznání pravdy o tom, co se na Zemi děje, že mnohé vyspělé civilizace pomáhají silám světla porazit temnotu, která po eony ovládá život na planetě? Nikdy jsme neobhajovali soustředění se na temnotu - to jí dodává energii! Zbavit se jí však vyžaduje uznat její existenci a vynést ji na světlo. Kdyby poslové světla nemluvili o tomto zásadním očistném procesu a o planetárním a osobním vzestupu, které probíhají souběžně, z jakého zdroje by to přišlo?

Kritičtí čtenáři patří mezi mnohé, kteří jsou nadšeni G/NESAROU, tak si o tom promluvme. Pokud by to nebyli poslové světla, kdo by vám řekl o této legislativě Spojených států, která není ničím menším než plánem na transformaci světa? [Zákon o národní ekonomické bezpečnosti a reformě; G bylo přidáno, protože dopad zákona bude globální]. Matko, vlož prosím, co mi o tomto zákoně řekl svatý Germain, hlavní světelná bytost, která se podílela na jeho sepsání.

"Někteří považují NESARA za zákon politické a ekonomické povahy, zatímco jiní jej považují za duchovní, protože jsou s ním spojeny světelné bytosti vysoké úrovně. NESARA je obojí. Když jsou lidé těžce utlačováni politickými a ekonomickými podmínkami, které podporují bídné životní podmínky, nedostatek zdravotní péče a vzdělání, monopol na přírodní zdroje, otrockou práci, nespravedlivé zákony a soudy, hlad a tyranské režimy, nestačí nabízet 'potravu pro duši'.

"Když se lidé zabývají pouze požadavky na přežití, pouhé předávání duchovních poselství jim nepřinese globální reformy, které potřebují k tomu, aby se pozvedli ze své bídy. Proto jsou ustanovení NESARA svým rozsahem monumentální a ztělesňují rozsáhlé reformy pro Zemi, které začnou ihned po oficiálním vyhlášení zákona. Až se lidé o reformách dozvědí, budou motivováni k účasti podle svých možností."

Matko, děkuji. Znovu a znovu během více než dvaceti let, které uplynuly od doby, kdy zákon NESARA podepsal prezident Bill Clinton, loutky temnoty bránili jeho vyhlášení. Nejprve příkazem k mlčení, poté bezbožnou událostí známou jako "11. září" a od té doby řadou bezohledných právních kroků, takže před několika lety začaly světlé síly postupovat podle ustanovení zákona bez oficiálního uznání.

V předchozích poselstvích jsme se zmínili o novém globálním ekonomickém systému, který nahradí zkorumpovaný systém nesčetných počítačových transakcí založených na "vzduchu", díky nimž jsou ti nejbohatší stále bohatší. Zákon převede všechny měny na zlatý standard, odstraní státní dluhy vůči MMF - iluminátské instituci pro praní špinavých peněz a poskytování půjček - a ukončí nebo sníží osobní dluhy.

Také jsme hovořili o Korporaci Spojených států, kterou zhruba před 250 lety tajně vytvořila evropská královská rodina a další ilumináti, aby nahradili vládu suverénní republiky nově sjednocených kolonií. Tento zákon odstraní nezákonná chapadla korporací, která sahají do celého světa, a obnoví ústavní správu této země.

Milovaná rodino, bitva sil světla proti silám temna je takříkajíc v cílové rovince a otevírající se mysli hledají informace, kterým lze věřit. Dokud se tyto probouzející se duše nenaučí naslouchat své intuici, budou hledat vnější zdroje a vaše světlo je majákem osvícení a pravdy. I když se většina dynamických aktivit odehrává za oponou světového jeviště, můžete se s hledači pravdy podělit o své povědomí o probíhajících světových změnách.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují bezpodmínečnou láskou na každém kroku vaší cesty po Zemi.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka Suzy: Rodina, přátelé a můj "distribuční tým" vám mým jménem děkují za vaše přání, požehnání a léčivou lásku. Nyní vám mohu sama říci, jak moc pro mě vaše vzkazy znamenají. Stovky, možná tisíce z vás napsaly upřímné projevy péče o mé blaho a ocenění Matthewových poselství. Nebudu moci odpovědět osobně - jedna životní změna je konec maratonu odpovědí na emaily. Děkuji vám všem.

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge