Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. června 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. června 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Když slabší civilizace padly za oběť temnotě, byly v zajetí jejích nízkých vibrací. Válčení, nevědomost, chudoba a strach, které jsou zbaveny světla, to je způsob, jakým temní ovládli populace, a to je to, co postihlo národy Země.

Když nedostatek světla zhruba před 90 lety ohrozil samotný život planety, Gaia požádala o pomoc. Vysoce vyvinuté civilizace z lásky k ní a jejím obyvatelům naplnily planetu světlem a duše začaly opouštět své vyspělé světy, aby se inkarnovaly na Zemi a přidaly své světlo.

Tato intenzita světla je důvodem, proč na celém světě dochází ke konfliktům a chaosu - je to nedílná součást světa, který se osvobozuje ze sevření temnoty. Vysoké vibrace světla se střetávají s nízkými vibracemi a přebíjejí je, čímž končí dlouhá, dlouhá éra temnoty.

Drazí, víme, že chcete jasné a nezvratné důkazy. Chcete vědět, kdy bude vyhlášena G/NESARA, kdy bude zaveden nový globální ekonomický systém, kdy bude odstraněna nezákonná Bidenova administrativa a kdy bude zrušen Federální rezervní systém, jehož chapadla sahají do všech zemí. Občané, kteří se bouří proti svým zkorumpovaným vládám, chtějí vědět, kdy budou mít moudré a čestné vůdce, a vy všichni chcete vědět, kdy vyjdou najevo mnohé dosud skryté pravdy.

Přáli bychom si, abychom mohli říci více než "v blízkém horizontu", ale nevíme přesně, kdy k těmto zásadním událostem dojde. Můžeme vás však ujistit, že Božský plán je na místě a mimozemští členové rodiny jsou součástí osvobozujících sil světla, které někteří nazývají "bílé klobouky".

Dovolte nám připomenout pokrok světla jen za poslední zhruba dva roky. Snahy iluminátů o rozpoutání třetí světové války selhaly; stejně tak všechny jejich pokusy o zničení strategických měst pomocí jaderných hlavic na raketách. Jejich virus covid-19 nezabil miliardy obyvatel a pokusy o dosažení tohoto cíle prostřednictvím očkování také nefungují. Jejich vliv na hlavní média se rozpadá. V několika zemích byly zničeny jejich laboratoře a sklady biologických zbraní a centra pro obchodování se sexem, pedofilii, satanistické rituály, výrobu adrenochromu, praní špinavých peněz a kybernetickou válku. Mnoho osob na vrcholu jejich ďábelské pyramidy bylo odstraněno.

Pevností iluminátů je jejich nezákonně a nemorálně nashromážděný majetek a světelné síly pracují na jeho oddělení od jejich fondů, aby peníze mohly být použity k ukončení masového zbídačování. Pokud si myslíte, že pomoc v podniku takového rozsahu je nad vaše síly, dovolte, abychom vám řekli, že není - je to takříkajíc přímo pro vás. Vaše světlo, které pomáhá lidem probouzet se, je základem všech snah o vymýcení temnoty ze Země.

Víme, že je pro vás těžké myslet na sebe jako na sílu, kterou jste, a je to pochopitelné. Jste nemocní, náladoví, rozčarovaní, naštvaní, netrpěliví a vyčerpaní. Některé z vašich snah selhávají a vy činíte rozhodnutí, která si zpětně uvědomujete jako špatná. Ne vždy máte uspokojivou práci, dostatečný příjem nebo spravedlivé zacházení a některé dny jsou prostě nešťastné.

To patří k životu ve světě třetí hustoty, a než jste se dobrovolně přihlásili k odchodu na Zemi - a udělali jste to se zápalem - věděli jste, že právě to budete zažívat. Věděli jste také, že překonáte všechny překážky, na které narazíte, protože tyto pocity a okolnosti nejsou tím, čím jste. Jste věčné bytosti lásky-světla a vysoké vibrace vaší energie po všechny ty roky, co jste zde byli, vytvářely na planetě zlepšení. Prostě tím, že JSTE, jste tak mocní a tak vlivní!

"Pravděpodobně duše na vašem stanovišti vědí, že někteří vědci nevěří, že došlo k 'velkému třesku'. Pokud k němu nedošlo, jak vznikl vesmír? A také, jak byly stvořeny duše? Jak vzniklo dobro a zlo?" Nejprve řekněme, že Velký třesk byl nesprávný název - Počátek byl zcela tichý, protože Stvořitel/Zdroj/Stvoření se vyjádřil jako světlo. Stvořitel, Nejvyšší bytost a Nejvyšší vládce kosmu; Zdroj, odkud pochází vše, co existuje; Stvoření, Jeho působení a "produkty", nesmrtelné duše. Pro jednoduchost mluvení říkáme pouze Stvořitel a To jako označení pro JÁ JSEM, Totalitu, Jednotu všeho je s nejvyšší úctou a respektem.

Zatímco světlo můžeme považovat za vizuální, neboli vědecké, a lásku za pocitovou, neboli duchovní, světlo a láska - neboli věda a duch - jsou jedna a tatáž energie, a to je nejmocnější síla ve vesmíru. Tato energie je Stvořitelova nekonečná, věčná vševědoucnost, všemohoucnost a všudypřítomnost jako čisté světlo lásky.

V neznámé době Stvořitel stvořil první duše, které nazýváte archanděly, a ty měly úměrně tomu Stvořitelovu mysl a moc. To jej ani trochu neumenšilo - archandělé byli Stvořitelem, který prožíval sám sebe. V určitém okamžiku je obdařil schopností spolutvořit - mohli využívat Jeho energii k vytvoření čehokoli, co je napadlo. Nejprve vytvořili nižší říši andělů, pak bohy a bohyně. Tyto duše, které měly prostřednictvím archandělů také úměrně mysl a sílu Stvořitele, se přidávaly k Jeho prožívání a ke svým spolutvůrcům.

Poté, co archandělé vytvořili materiál pro formy, aby si každá duše mohla vybrat, zda bude mít tělo, nebo zůstane čistým duchem, vybral Stvořitel boha čistého ducha, aby spoluvytvářel a vládl tomuto vesmíru, a další bohy či bohyně, aby činili totéž v ostatních šesti vesmírech. Náš bůh stvořil nespočet duší, z nichž všechny měly úměrně jeho mysl a moc. Jako jeho prožívající já nijak nezmenšovaly jeho celistvost - je spojením všech duší, ať už ve fyzických tělech, nebo v duchu, v tomto vesmíru.

Některé z nich mu pomáhaly vytvářet galaxie s miliardami astrálních těl a všechny duše si mohly vybrat, zda se vtělí do těchto těl nebo na ně, nebo budou svobodnými duchy. Energie lásky - světla - dobra nebo božství - byla celkovou podstatou všeho, co se v tomto vesmíru projevovalo.

Byli to reptiliáni, zmutovaní potomci luciferské energie, kteří sem přinesli zlo. Po dohodě našeho boha a vládce vesmíru, odkud reptiliáni pocházejí, byl nakrátko otevřen portál, aby někteří z nich mohli vstoupit do našeho. V té době ve starověku byli nejinteligentnějším druhem ve vesmíru a dohoda měla prospět oběma vesmírům.

Tím, že by se rozmnožovali s dušemi, které žily zde, by příchozí reptiliáni geneticky předali svou vyšší inteligenci a zároveň by absorbovali energii světla lásky tohoto vesmíru. Po návratu do svého vesmíru by šířili vysoké vibrace této energie po celé své civilizaci a jejich potomci v tomto vesmíru by geneticky obdařili další generace vyšší inteligencí.

Situace, kterou oba vládci vesmíru očekávali, se nestala.

Někteří z příchozích reptiliánů se sice stali bytostmi světla lásky, když předávali své geny, ale domů se nevrátili. Nevrátili se ani ti, kteří světlo odmítli. Také se rozmnožili a všichni od příchodu prvních z nich před eony způsobili spoušť. Zahájili války a v civilizacích, které si podmanili, uspali deset z dvanácti vláken DNA, takže byly náchylné k pádu do temnoty.

Nyní je tedy Gaia duší, která se vtělila jako planeta, jíž se říkalo Terra - někde na trati se jejím jménem stala Země. Gaia, Bůh a Sol, Slunce vaší sluneční soustavy, projevili nedotčenou zelenou zemi; křišťálově čistá moře; nádherné stromy, květiny a další rostliny; a říši nerostů. Obyvatelům Jupiteru, kde existovaly podobné podmínky, předala nápady na design zvířat, aby je projevili a přenesli na Terru.

Když bylo vše připraveno, Gaia se zeptala některých duší ve vysoce vyvinutých lidských civilizacích, zda by chtěly žít v úžasném novém světě, a rychlostí myšlenky dorazily. Jiní přišli později, pomocí vesmírných lodí, astrálního cestování nebo inkarnace. Lidé, zvířata, rostliny a minerály poznali svůj Počátek v nekonečném světle lásky Stvořitele a své věčné spojení mezi sebou navzájem a s vládcem tohoto vesmíru. Všechny formy života spolu telepaticky komunikovaly a vzkvétaly jako harmonická symbiotická Jednota.

Temnota neboli zlo se do tohoto ráje dostalo, když se tam usadili lidé s pouhými dvěma vlákny aktivní DNA. Postupem času se jejich brutálním chováním nahromadilo tolik negativity, že téměř zhasla světlo Terry. Aby zachránila své planetární tělo, Gaia uvolnila negativitu v sérii zemětřesení, která trvala několik desetiletí. Jedno zemětřesení o síle dostatečné k uvolnění takového množství negativity by planetu rozmetalo na nespočet úlomků, místo aby zachovalo její život.

Pevnina Terry se rozpadla na několik rozsáhlých oblastí, velkých a středně velkých ostrovů a mnoho tisíc malých; na nových pobřežích se objevily poloostrovy, zátoky, útesy a pláže. Z mírně zvlněného terénu Terry se stala členitá pohoří, sopky, kaňony a pouště. Klidná třpytivá moře se změnila v oceány se silnými mořskými proudy, jezery, řekami a potoky; a plochý terén mořského dna se začal podobat novým povrchovým útvarům. Podnebí už nebylo příjemné - v polárních končinách se vytvořily obrovské ledové plochy, hory pokryla sněhová pokrývka a kolem rovníku se nahromadilo nesnesitelné horko.

Po tisíciletích, kdy byla planeta obyvatelná, začala vznikat nová civilizace. Znovu však nastoupila temnota a páchání krutostí se opět stalo přirozeností lidí. Tentokrát Gaia uvolnila nahromaděnou negativitu náhle, s dobou ledovou, a poté, co její drastické účinky odezněly, začal znovu proces osídlování. Od té doby civilizace vzestupovaly a upadaly, včetně těch v Atlantidě a Lemurii.

Čistota světla lásky, která prostupovala mladou Terru a její první obyvatele, se již nikdy neopakovala. Domorodé národy však vědí, že oni i všechny ostatní formy života na Zemi jsou propojeny mezi sebou navzájem a s vládcem tohoto vesmíru. Aby se jejich poznání nešířilo, inspirovaly temné síly průzkumníky z evropských národů k vyvraždění většiny domorodců v zemích, které si nárokovali pro své královské rody; později v genocidě pokračovali kolonisté. Kmeny, které přežily, však předaly své znalosti potomkům, kteří je generaci za generací uchovávali, a světlo v této pravdě pomohlo Zemi přežít v hluboké třetí hustotě, dokud jí infuze světla neumožnila začít vzestupovat.

Nyní se duše po celém světě silně staví proti útlaku a všem dalším nespravedlnostem zplozeným temnotou. Navzdory zmatkům, ničení a zármutku, nebo možná právě díky nim, je na planetě více dobra, laskavosti a soucitu než kdykoli předtím v její historii. V tomto ohledu jste, milované sestry a bratři, odvedli svůj díl práce skvěle.

Můžete inspirovat, ale nemůžete nikoho tlačit k duchovnímu a vědomému uvědomění, které ho uvede na osobní cestu vzestupu - to je volba každé duše. Je pro nás radostí pozorovat ty, kteří jsou pevně na cestě, a to, že mnozí další začínají důvěřovat své intuici, je velmi povzbudivé. Blížící se sluneční erupce - přívaly energie, které zvyšují vibrace - nabídnou dřímajícím jedincům více příležitostí k probuzení. I vy, drazí, budete mít užitek a světlo, které vyzařujete, bude nadále pozvedat naši rodinu na Zemi.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za vytrvalost ve vašem poslání a podporují vás silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge