Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. listopadu 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. listopadu 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Energetické pole potenciálu Země, které je odrazem zesílené aktivity sil světla na planetě s cílem zlikvidovat zbytky globální sítě iluminátů výstižně popisují otřesy a vlnění.

Většina obyvatelstva netuší, co je v pozadí dění, které jim způsobuje stres a strach, a neví, že mají možnost něco změnit.

Nedávno o tom promluvila vysoce vyvinutá duše, jménem Arnold, a je nám velkým potěšením se o jeho slova podělit:

Lidé na Zemi věří, že jsou bezmocní změnit situace, které považují za vážné, protože nevědí, že síla mysli je bezmezná. Toto poznání před nimi skryla temnota, která je také po tisíciletí drží v pasti klamu, iluzí, strachu a bojů.

Dobrovolně jste se rozhodli pomoci jim z této pasti uniknout a dychtíte po důkazech, že vaše poslání skutečně přináší ovoce. Drahé duše, brzy se jich dočkáte. Loutky temnoty budou po krátkou dobu vyvolávat chaos, než se smíří s tím, že je síly světla porazily.

Během tohoto období se rozšíří úzkost a zmatek, ale až záře světla - a ta vaše je jeho velkou součástí - pronikne usazeným prachem a vyjdou na povrch zjevení, lidé na Zemi přijmou hojnost energie lásky a pustí se do proměny svého světa.

Máte čest, vděčnost a bezpodmínečnou lásku všech světelných bytostí v tomto vesmíru za svůj neocenitelný přínos Gaii a všem obyvatelům Země.

Děkuji ti, Suzanne, za zaznamenání mých poznámek, a děkuji ti, Matthew, že jsi mi laskavě nabídl jejich zařazení do svého poselství.

[Arnoldovo první poselství a informace o něm od Matthewa jsou ve zprávě z 16. září 2019 archivované na www.matthewbooks.com.]

Děkujeme ti, Arnolde, za tvá strhující slova ujištění a láskyplnou poctu pracovníkům světla.

Dalším důkazem účinnosti vašeho světla, drahá rodino, je tento e-mail, který je podobný ostatním, které dostává moje matka: "Jako profesorka v důchodu a vášnivá čtenářka jsem si myslela, že jsem poměrně dobře informovaná, dokud mi před několika dny jeden bývalý kolega neposlal váš zpravodaj. Takovou informaci vidím poprvé a nemohu na ni přestat myslet. Zvláště mě zajímají informace o 'probuzení'. Jak poznám, že jsem se "probudila"? Přichází to jako příval osvícení, nebo postupně? Budu se cítit emocionálně jinak?"

Naše odpověď drahé duši, která nám napsala, platí pro každou hledající duši a díky stále se zvyšujícím vibracím jejich počet každým dnem roste. Nejjednodušeji řečeno, probuzení znamená vstup do vyšších dimenzí duchovního a vědomého uvědomění. Pro pisatelku tento proces začal tím, že o svých informacích přemýšlela, místo aby je odmítla, ale začátek může přijít i mnoha jinými způsoby.

Můžete pochybovat o přesnosti něčeho ve zpravodajství, zatímco dříve jste zprávy z tohoto zdroje nezpochybňovali. Případně si přečtete něco, co je zarážející, a přesto vám to zní pravdivě, a cítíte motivaci dozvědět se o daném tématu více. Možná se vám něčí pohled na důležitý problém najednou zdá mnohem pronikavější, než jste si dříve mysleli, a váš názor se vám nyní zdá krátkozraký. Možná narazíte na metafyzickou knihu nebo internetové stránky, které ve vás vzbudí zájem dozvědět se více o tom, co existuje mimo pět smyslů. Nebo se vám možná v tiché chvíli náhle vyjasní řešení nějaké matoucí situace a vy se ptáte, jaké další informace se mohou skrývat v tichu vaší mysli.

Ať už probuzení začne jakkoli, budete se cítit povzbuzeni hlubším myšlením a širším vnímáním situací. Zažijete pocit Aha! a také pokoru, protože se naučíte důvěřovat své intuici při rozlišování pravdy a lži. Touha dozvědět se více o sobě a svém světě vám začne připadat přirozená, jako byste se otočili za roh a s nadšením objevovali nová území.

Jak budete procházet touto cestou rozšiřování duchovního a vědomého uvědomění, poznáte, že jste duše, nikoli člověk, který má duši, a že jste si vybrali prožít tento život na Zemi. Dozvíte se o vícenásobných životech v různých civilizacích tohoto vesmíru a o tom, že mezi inkarnacemi žijete v duchovním světě. Poznání smluv o duši a dohod před narozením vám umožní pochopit, proč jsou některé vztahy a okolnosti skvělé a jiné obtížné.

Dozvíte se, že světlo a láska jsou stejná energie, vědomí vycházející od Stvořitele, nejvyšší bytosti vesmíru, a je to nejmocnější síla, která existuje. V tomto vesmíru pochází energie od Boha, ať už nejvyšší bytost tohoto vesmíru nazýváte jakkoli. Jako aspekt Boha jste jedinečnou, nezávislou nesmrtelnou duší, která je energeticky spojena s každou další formou života v celém vesmíru a se Stvořitelem. Vedle toho, že se budete vnímat jako multidimenzionální člen univerzální rodiny, se dozvíte o svých mocných vrozených schopnostech.

Každý krok na této cestě objevování ve vás vyvolá hluboký pocit úcty, naplnění a vděčnosti za nové poznání. Skutečnost vašeho prožívání je však ještě hlubší - byl to proces sebepoznání a to, co jste se naučili, není nové poznání. Vše je známo na úrovni duše a tím, že se vědomě napojíte na tuto rozsáhlost, si vzpomenete na to, co již znáte.

Univerzální zákon přitažlivosti - podobné přitahuje podobné - spojuje probouzející se a probuzené duše. Toto propojování spřízněných duší bude pokračovat, dokud v kolektivním vědomí nedojde k jednotě a Zlatý věk Země nebude moci začít rozkvétat ve slavné vážnosti.

Manifestace tohoto vznešeného věku bude znamenat zavedení nových systémů, institucí, politik, metod a postojů, které nahradí ty staré, jež již neslouží svému účelu. Po tisíciletí tyto způsoby, které mají kořeny v krutosti, nevědomosti, nespravedlnosti, rozdělení, předsudcích, ekonomické nerovnosti a válčení, umožňovaly nesčetným duším v tomto vesmíru prožít to, co si vybraly, aby dokončily karmické lekce třetí hustoty a dosáhly rovnováhy, aby se mohly vyvinout do čtvrté hustoty. Čas na to se na Zemi rychle chýlí ke konci. Pak se duše, které chtějí dokončit 3D karmu, inkarnují do některého světa třetí hustoty, který jim nabídne tyto okolnosti, jež potřebují.

Přechodová cesta od starých způsobů k novým bude radostným a vzrušujícím dobrodružstvím pro všechny, kteří se rozhodnou vydat tímto směrem. Přesto některé kroky uvolňující tuto cestu nemusí být snadno přijatelné a my děkujeme citlivé duši, která o jednom takovém kroku napsala.

"Ráda bych věděla, co si duše na vaší stanici myslí o odsouzení k smrti lidí, kteří se dopustili strašných zločinů, namísto doživotního vězení. Co to o nás vypovídá z duchovního a evolučního hlediska, když schvalujeme 'legální' zabíjení, přestože posmrtná revize bude přísným trestem? Můžete mi říci, proč se procesy s některými civilisty konají u vojenských soudů namísto soudů s porotou složenou ze sobě rovných? Můžete mi vysvětlit, proč Bůh dovolí, aby se některé z jeho dětí stalo nebezpečným zločincem a ztracenou duší?"

To, že se některý z členů naší univerzální rodiny ztratí v takové míře, jak se některým stalo, je pro nás všechny na této stanici hlubokým smutkem. Tento pocit však nemůže přetrvávat, protože jeho nízké vibrace by přerušily nepřetržitý tok světla, který pomáhá udržovat vesmír v rovnováze.

Temnotu ve vašem světě nelze zcela uhasit, pokud osoby, které se dopustily zločinů proti lidskosti, budou uvězněny. Osoby, které plánovaly a prováděly "pandemii", jsou zapojeny do obchodování se sexem a pedofilie, účastní se satanistických rituálů nebo páchají jiná zvěrstva, jsou loutkami temnoty. Dokud budou žít na Zemi, budou jejich myšlenky a pocity vytvářet ty nejnižší vibrace.

Vibrace, vysoké i nízké, jsou nakažlivé. Je snadné si všimnout, jak rychle se šíří vysoké vibrace radosti a smíchu. Šíření nízkých vibrací je patrné až poté, co je příliš pozdě zvrátit jejich destruktivní průběh. Proto temné síly dokázaly zničit civilizace v jiných světech a vyhladit celé planety. Proto byla tato síla dvakrát schopna ovládnout starobylé civilizace ve vašem světě a mnohem později poslat planetu po spirále dolů do hluboké třetí hustoty. Gaia nechce, aby se to opakovalo.

Civilisté, jejichž procesy probíhají u vojenských soudů, jsou jedinci, kteří se dopustili jednoho nebo více výše uvedených zločinů. Z dobrého důvodu nejsou souzeni u trestních soudů, kde jsou časté úplatky, vyhrožování, lhaní, strategické průtahy, zatajování usvědčujících důkazů, falešná obvinění, technické nedostatky, které vedou k zamítnutí případu, a vyjednávání o přiznání viny. Proti rozsudku o vině se lze také odvolat. Nic z toho se u vojenských soudů nevyskytuje. Pokud jsou důkazy přesvědčivé a nezvratné, je verdiktem vina a trest odpovídající zločinu. Vše se řeší zákonně, uvážlivě a rychle.

Prosím, nevykládejte si naše řešení trestu smrti pro jednotlivce, kteří se provinili spácháním bezohledných činů, jako náš souhlas s tím, aby duše zabíjely jiné duše. Jde o to, že chápeme, proč je to v této situaci nutné. Manifestace osudu Země, jejího Zlatého věku, vyžaduje vymýcení veškeré temnoty na planetě, a toho nelze dosáhnout, pokud loutky temných sil - a těch je mnoho tisíc - budou nadále vysílat nízké vibrace, které umožňují vlivu těchto sil nejen zůstat, ale i se šířit.

V minulém poselství jsme hovořili o síle odpuštění duším. To, co jsme v tomto poselství řekli, se týká zejména osob, o kterých mluvíme dnes. Proces přezkoumání života tedy nenahrazuje zákonné procesy vaší společnosti a je nedorozuměním, že přezkoumání je trestem. Je to univerzální fyzikální zákon, který se týká důsledků činů a záměrů jednotlivce na základě jeho svobodné vůle, celoživotní "film", který zahrnuje stejné pocity každého člověka, jehož života se daný jedinec dotkl. Mnohé recenze jsou radostnou událostí, kterou lze s úctou považovat za velké finále života laskavého, starostlivého člověka na Zemi. To však není případ jedinců, na které se odvolává drahá duše, která psala.

Kdyby Bůh mohl zabránit tomu, aby se některé z jeho dětí stalo ohavným zločincem, jistě by to udělal. Ale nemůže - je povinen ctít Stvořitelův dar svobodné vůle pro každou duši v tomto vesmíru. Nesmí zasahovat ani tehdy, když některé z jeho dětí zacházejí s druhými bezohledným způsobem, rozpoutávají války nebo se pouštějí do genocidy. Je "spojením všech duší v tomto vesmíru" - Jeho slova - zná každou myšlenku a cítí každou emoci, od radosti po smutek, od bezpečí po strach, všech svých dětí a trpí stejnou fyzickou bolestí jako ony. Pro nás je to nepředstavitelné břemeno, ale On ho nese ochotně, protože Jeho láska ke všem Jeho dětem je bezpodmínečná.

"Ztracené duše" jsou doménou Stvořitele, zdroje světelné energie lásky, v níž vznikly všechny duše ve vesmíru, a jediné síly, která může duši prohlásit za ztracenou. Pokud si duše po nesčetných životech v temnotě a neustálých nabídkách pomoci světelných sil, aby se vymanila z vlivu temných sil, stále volí cestu krutosti, násilí a vyvolávání strachu, Stvořitel přitáhne energii duše zpět k sobě. Když se tak stane, a to je velmi vzácné, je to, jako by duše nikdy neexistovala.

Nyní, milovaní bratři a sestry, končíme naše poselství láskou a povzbuzením Arnoldových slov: Vy jste se dobrovolně rozhodli pomoci jim uniknout z tohoto zajetí a toužíte po důkazu, že vaše poslání skutečně přináší ovoce. Drahé duše, brzy se jich dočkáte. ... Za svůj neocenitelný přínos Gaii a všem obyvatelům Země máte čest, vděčnost a bezpodmínečnou lásku všech světelných bytostí v tomto vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge