Home > > Matthew Ward - 3. května 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. května 2007Střelba na Virginia Tech?
Dramatický příklad, jak vyšší energie na Zemi zvětšují všechny lidské vlastnosti a pocity. Byl to zoufale trápený mladý muž, který měl pocit, že se o něj nikdo nestará s tendencemi k násilí. Jak se jeho pocity a tyto tendence stále zvyšovaly spolu se zvyšováním energie, dosáhl bodu, kdy ztratil veškerý smysl pro rozum a hodnotu každého života, zejména svého vlastního. Odchod obětí byl v souladu s jejich smlouvami o duši. Stejně jako jsem já odcházel v mladém věku, protože mé zemské celoživotní mise byly dokončeny, tak i jejich. Na úrovni duše věděli, že jejich fyzické smrti, stejně jako mnoho jiných mladých životů, které se zdají být krátké, se budou odrážet v trvalé a hluboké dobrotě, která společně vzbudí v lidstvu větší citlivost a péči. Totéž platí o profesorech, kteří zemřeli - oni také dokončili své zvolené mise a jejich inspirující vliv na mnoho lidí neskončil jejich fyzickým životem.

Řekl jsem vám, že dohody před narozením jsou určeny pro duchovní růst všech zúčastněných, a v tomto násilném konci všech těchto životů, včetně Choova, se neliší. Souhlasil s tím, že naplní roli, která pomůže ostatním odejít, když splní svůj zvolený prožitek. Ze všech duší, které se v ten den posunuly kupředu, byl jeho celý život na Zemi nejtěžší. Příbuzný aspekt, proč byl Cho tak psychologicky nestálý: Souhlasil, že vezme část psychických traumat několika slabších osobností v kumulativní duši, které nebyly dostatečně odolní k těžkostem třetí hustoty. Dokončil je v jednom fyzickém životě. Tím, že sdílí své zvolené lekce, pomohl těmto osobnostem dosáhnout stupně prožívání jejich kumulativní duše potřebný pro celkovou rovnováhu.

Toto povolení je formou božské milosti, podobnou vašemu „buddymu“ při potápění. Je nabídnuta duším v této nebývalé éře jako příležitost k rychlému dokončení prožívání třetí hustoty. V klastrech duší je to stejné. Silnější, zkušenější duše sdílejí nejtěžší fyzické nebo emocionální lekce, které slabší, méně zkušené duše potřebují k rovnováze a rozhodnou se je učit. Prosím, nemyslete si, že toto uspořádání je nespravedlivé vůči silným duším, nebo že ti, kteří dostávají pomoc s jejich lekcemi, se je ve skutečnosti nedozví - je zde energetická nivelace, která poskytuje duchovní růst pro všechny v těchto sdílených zkušenostech. Žádný z těchto lidí si vědomě neuvědomuje kooperativní úsilí, ale když se vrátí k duchovnímu životu, kde je vše známo, cítí nadšení pro úspěšné završení karmických lekcí třetího stupně a vděčnost všech duší, kterým pomohl dosáhnout jejich cíle.

To, co se stalo ve Virginia Tech, je dramatičtější příklad toho, jak energie fungují. Všechny vztahy jsou ovlivněny energiemi, které v závislosti na reakci každého jednotlivce buď posilují, nebo snižují hodnotu asociací.

Toto zvětšení energetických sil je navíc „oddělením pšenice od plev“. Nutí lidi k výběru mezi světlem a temnotou. Všechno ve vašem světě je v tomto jedinečném čase v dlouhé historii vaší planety ve zrychleném pohybu. Infuze světla posiluje svědomí a zvyšuje citlivost. Ti, kdo se brání a tvrdohlavě způsobují utrpení pro druhé, se proto rozhodnou, že Zemi nebudou doprovázet do páté hustoty. Jejich těla zemřou, protože jejich celoživotní registrace energie - složená ze všech myšlenek, pocitů, motivů a činů - není slučitelná s vyššími vibracemi dráhy vzestupu Země.

Jak můžete vědět, kdo s odejde kvůli tomuto univerzálnímu zákonu o energii a kdo odchází v souladu se smlouvami o duši? Životy, kterých se dotkly duše naplněné světlem, jsou obohaceny a tam, kde zemřou tyrani, bude rozšířena úleva. Nakonec si vzpomenete. Vše, co je ve vašem světě považováno za nesrozumitelné a rozdělující, je nezbytné pro vyvážené prožívání.

Po tisíciletí jste všichni několikrát hráli „dobrého“ a „špatného člověka“, abyste dosáhli rovnováhy a pomohli ostatním duším udělat to samé. Nevíte vědomě, zda „špatný člověk“ pomáhá jednomu nebo mnoha „dobrým“ dosáhnout rovnováhy. Proto jsme vás naléhali, abyste nikoho nesoudili! V této mimořádné éře likvidace karmických lekcí třetí hustoty už nejsou potřeba extrémy mezi „dobrým“ a „špatným“ a zesilující světlo tyto protiklady smíří do sebe. Ve světle je rovnováha.

Transformace začíná u každého jednotlivce a proudí do rodin, komunit a dále. Mnoho duší má pocit, že by měli dělat něco smysluplného na větším měřítku, ale protože neznají své mise a necítí žádný silný směr, cítí se nespokojeni a bezmocní, aby mohli něco změnit. Každý z vás je zářící jiskra božství s neomezeným potenciálem, ale není nutné, aby všichni konali velké skutky! Většina jen laskavě a velkoryse sdílí své znalosti, nadání, čas a zdroje s těmi, kteří jsou v nouzi. Pomáhat ostatním přináší rovnováhu vám i jim. Světlo, které generujete, proudí ven, aby bylo přínosem pro všechny.

Rovnováha není koncept - je to vesmír v neustálém pohybu. Cílem mnohonásobných životů duší je zaplnit mezery v prožívání nebo zvládnutí „božských“ vlastností, aby bylo možné dosáhnout celkové rovnováhy. Karma je příležitostí k praktikování těchto vlastností nebo k zažití opaku předchozího života - například, někdo, kdo zabil, musí vědět, jaké to je být zabit; někdo, kdo byl bohatý, musí žít v chudých situacích; někdo, kdo byl tyranským vůdcem, musí zažít, co je to utlačování. Výsledkem vyváženého prožívání je duchovní růst nebo evoluce duše, postupné kroky v upomenutí si našeho původu ve Stvořiteli a návratu k této dokonalosti.

Před narozením duše přezkoumá své kumulativní životy a vybere specifické genetické a environmentální okolnosti, které umožní příležitosti k dosažení rovnováhy, duchovnímu růstu. Dohody před narozením každé duše a všechny principy, které jsou ovlivněny životem této duše, jsou určeny pro duchovní růst všech. To, co si každý vybere, je smlouva individuální duše. Duše, které si vybírají „drsné“ prožívání deprivace a strádání, potřebují druhé, aby tyto druhy situací poskytly. Druhé duše také mají prospěch z rovnováhy ve svých „těžkých“ rolích. Před mnoha tisíciletími v našem konceptu lineárního času se však toto uspořádání vymklo z rukou. Protože po narození vědomě nevíme, co si naše duše vybraly, volíme svobodně, co není v našich smlouvách. Takže potřebujeme stále více a více životů, abychom vyrovnali předchozí. Život na Zemi začal být jako kolotoč, který po spirále padal dolů, dokud nedosáhl nejnižší části třetí hustoty.

Země je vysoce vyvinutá duše s planetárním tělem a její karma je kolektivní karmou všech jejích obyvatel. Po celé tisíciletí brutality k sobě, ke zvířecím a rostlinným královstvím se neustále vyvíjela potřeba více příležitostí k překonání jejich nerovnováhy. Tělo Země se odpovídajícím způsobem vyrovnalo. Její duše byla vždy ve vyšších vibracích, i když její tělo sestupovalo hluboko do třetí hustoty negativity a „temnoty“. Rozdala všechno své světlo, aby udržela všechny své životní formy. Její tělo bylo téměř vyčerpané a tak nevyvážené, že se její oběžná dráha stala nebezpečně nestabilní. Musela se rozhodnout, zda nechat své tělo zemřít nebo požádat o pomoc. Požádala o pomoc a Bůh povolil duchovně, intelektuálně a technologicky vyspělým civilizacím, aby odpověděly na její žádost.

To nás přivádí k tomu, co se děje od čtyřicátých let. Infuze „světla“ těchto civilizací zachránila planetární život Země a nyní odhaluje a proměňuje negativitu/temnotu, která dlouho přetrvávala. Jednotlivci, kteří absorbovali světlo, začali vytvářet své vlastní, a tak světlo na planetě zesilovalo. V tomto jedinečném čase na Zemi - ve vesmíru! - se některé duše dohodly na vyplnění „temných“ rolí, které by uzavřely všechna karmická prožívání třetí hustoty. Rovněž se shodli na tom, že v určitém okamžiku se připojí ke světlu. Nicméně, někteří z nich tak zakořenili v jejich síle a chamtivosti, že se vědomě a ochotně vzdali dohody připojit se ke světlu.

Tyto „temné“ se odhalují a jejich moc se stále více zmenšuje. Ale dosud nebylo dosaženo rovnováhy, usmíření temnoty a světla, nebo pozitivních a negativních extrémů polarity.

Proč mizí včely?
Stejně jako všechny ostatní formy života ve vašem světě, i včely byly nepříznivě ovlivněny různými zdroji znečištění. „Poslední rána“ je šíření elektromagnetických vln ze zvýšeného počtu mobilních telefonů. Včely mají silnou vůli a věnují se opylování. Chápou svou významnou úlohu ve výrobě potravin. Odolávaly odchodu tak dlouho, jak jen mohli, ale nakonec se jejich těla staly příliš křehkými, aby pokračovaly v proti náporu proudů, které jsou v rozporu s jejich vlastními energetickými systémy.
Včely stále vzkvétají tam, kde nejsou žádné, nebo je mnohem méně elektrických drátů a věží mobilních telefonů. Nakonec instinktivně ve velkém počtu budou migrovat do úrodných oblastí, když budou všechny znečišťující látky na planetě vyčistěny. Mezitím Devické království pomáhá zaplnit mezeru v opylování zesílením vzájemného působení s rostlinnou a živočišnou říší. Ačkoli víly a skřítci jsou známí nejvíce, hlavně díky pohádkám, milované Dévické království se hemží různými neviditelnými formami života, které plní nesčetné základní role a pomáhají matce přírodě prospívat. Některé z nich jsou tak malé, že by si jich nikdo nevšiml, jiné jsou o velikosti domácích koček nebo dokonce větší a jejich vysoké vibrační úrovně poskytují bezpečí pro zvířecí a rostlinné duše. Ačkoli příležitostně mohou někteří Dévové být viděni mimořádně energeticky citlivými lidmi, v tomto okamžiku jsou v bezpečí v jejich neviditelnosti.

Kontrola FDA nad alternativní léčbou?
Přál bych si, abych mohl říci, že všichni, kdo mají prospěch z mnoha přírodních produktů, k nim budou mít i nadále neomezený přístup. Ale nemohu. Pokud tyto produkty spadají pod kontrolu FDA, je to jen krátkodobě, protože všechny temně vymyšlené strategie a zákony, které poškodí nebo ztěžují vaši pohodu, skončí. Důvodem pro povzbuzení je také to, že energie světelné mřížky se zmenšuje a eliminuje temné používání elektromagnetických vln, čímž končí úzkostné fyzické a emoční anomálie tímto způsobené. Těla, která absorbují světlo, budou mít zvýšenou schopnost samoléčení bez doplňkových prostředků.

A prvořadé je to, v co věříte o svém zdravotním stavu. Pokud smlouva o duši zahrnuje fyzickou nemoc, bolest a oslabení k vyrovnání jiných životů, duše se rozhodly povstat nad sebelítost a pokusit se překonat postižení a vidět požehnání ve svém životě. Zároveň vyrovnávají své předchozí zkušenosti. Ale mnohem více z vás si zvolilo fyzicky zdravá těla. A jako ve všech ostatních aspektech života je strach vaším nejhorším nepřítelem! Způsobuje nemoc, protože energie strachu tvoří ve vašem systému bariéru pro mechanismy léčení. Strach mate vaše myšlenky negativitou a způsobuje pochyby, které nejenže zamlžují váš pohled na život, ale také ovlivňují ty, kteří jsou k vám milí.

Vynechal jsem podstatný aspekt duší, které pomáhají jiným duším v dohodách před narozením v rámci kumulativní duše a v klastrech duší. VŠECHNA tato spolupráce , to, co se jeví jako nepřátelské, bránící, nebo dokonce smrtelné, je založeno na nezištné lásce! Na úrovni duše je to známo. Všichni chápou, že „těžké role“ jsou přijímány kvůli lásce duší k těm, s nimiž souhlasí, že jim způsobí bolest, a stejně tak jsou chápány a nesmírně oceňovány těmi, jejichž duchovní růst umocňují ti, kdo způsobují bolest. Dávat a přijímat lásku je konečným vyjádřením duší jedné k druhé.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |