Home > > Matthew Ward - 3. dubna 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. dubna 2007Kdy se svobodná vůle rozhodne, že někdo překročí hranici a ovlivní rozhodnutí svobodné vůle druhých?
Bůh nemá žádnou jinou možnost než ctít vyjádření svobodné vůle každého jednotlivce. Je povinen poslouchat tento zákon Stvořitele, i když to má za následek nejen bouřlivý, brutálně destruktivní stav vašeho světa po tisíciletí, ale totální zničení jiných planet a jejich civilizací. Svobodná vůle je nezbytná, aby si každý jednotlivec ve vesmíru mohl vybrat, co zažije v celém spektru schopností duše v každém životě ve fyzickém těle nebo v duchu. „Překročení linie“ duše v jednom životě je šancí vyrovnat další životní zkušenost, když nějaká jiná duše „překročila linii“ a nepříznivě změnila touhy první duše a svobodně učiněná rozhodnutí.
Stejný princip platí i pro velké skupiny duší, které se rozhodují podle svých možností a které přímo ovlivňují kolektivní přání jiné velké skupiny, čímž se vyrovnává skupinová karma. Geograficky to vysvětluje, proč se krveprolití odehrává v některých oblastech a ne v jiných, proč v některých zemích převládají občanské války a v jiných ne, proč jsou v některých místech tyranské režimy běžné, a jinde ne. Vzhledem k tomu, že reinkarnace nabízí příležitost vyrovnat jiné životní zkušenosti, duše mohou strávit mnoho životů jako „seskupení duší“ ve stejné zeměpisné oblasti.
Je logické se ptát, jak může tento cyklus na Zemi někdy skončit, když každá duše potřebuje dosáhnout rovnováhy? Končí to svobodnou volbou Země, aby znovu získala rovnováhu, která převládala v jejím původním Edenu, jejím návratem k vyšší stanici.

Posílání světla a negativní karma
Nikomu, kdo posílá lásku a světlo - což je stejná energie vyjádřená odlišně a nejsilnější síla ve vesmíru - by nikdy nevznikla „negativní karma“! A nikdy by nebylo možné posílat energetické proudy, které jsou samou podstatou Stvořitele považovány za porušování svobodné vůle, protože vykonávání svobodné vůle je vědomou volbou. Pokud si zamýšlený příjemce nepřeje dostávat světlo, bariéra, kterou má proti němu, by automaticky odmítla jeho vstup a vědomě by ten člověk nikdy nevěděl, že světlo bylo zasláno.

Může „ Fialový Plamen “ uzdravit Tělo, Mysl a Ducha“?
V plném rozsahu barev a tónů jsou nesčetné barvy a tóny, které vašich pět primárních smyslů nedokáže odhalit. Jedinečné vibrace jsou společně nezbytné pro udržení řádu vesmíru. Jsou tedy důležité nejen pro tělo, mysl a ducha Země, ale všechny formy života v celém vesmíru, včetně hvězd a všech ostatních nebeských těles. I když jste konkrétní barvy přiřadili například zlepšení zdraví, rozvinutí vědomí a duchovní jasnosti, všechny paprsky spektra mají mnoho příznivých účinků. Avšak ve vašem světě má nejmocnější efekt představovat si sebe, své blízké a Zemi obklopené nebo pronikajícími duhově jiskřivými bílými nebo brilantními zlatými světly.
„Fialový plamen“ je středobodem jedné myšlenkové školy a nemá žádnou magickou nebo mystickou léčivou moc, ještě méně „Boží posvátnou moc“, pokud neuvěříte, že to dělá. Víra je to, co to dělá!
I když to neomlouvá můj nedostatek přímočarosti, nemám rád ukazovat prstem takovým způsobem na každého jednotlivce nebo skupinu nebo podkopávat to, co může být účinné, což je víra vyplývající ze svobodně učiněného rozhodnutí.

Tajemství zákona přitažlivosti
Cokoliv, co je vyvinuto pro „dobré“, může být použito pro „špatné“. Význam tohoto „tajemství“ o kterém až dosud jen velmi málo lidí vědělo je, že ho používají buď k jejich prospěchu, nebo újmě. Záleží na tom, zda jsou jejich soustředěné myšlenky a pocity o hojnosti, nebo potřebnosti. Myslím, že udržování tajemství před masami bylo nevyhnutelné, protože pro některé by vytváření hojnosti v životě znamenalo především finanční. Ale s lehčími energiemi, které nyní převládají na Zemi, se zvyšuje vědomí. Věřím, že zákon bude aplikován více na duchovní a planetární hojnost než na dosažení bohatství.

Přiznání teroristů 11/9?
Trochu o tom vím z pozorování Země v Nirváně. Vězni se přiznali po nátlaku mučením, spánkovou deprivací, z hladu, díky implantovaným myšlenkám a jiným prostředkům.

Jdou Sasquatch a po fyzické smrti do Nirvány, nebo do čtvrté a páté dimenze.
Lidé, kterým říkáte Sasquatch - nebo „bigfoot“, a Yeti, nebo „odporný sněhulák“, nejsou něčí představivostí, jak je běžně myšlenka, ale jsou nepolapitelní, jak věřící vědí - mají schopnost dematerializovat a rematerializovat. Jejich velká chlupatá těla neindikují takovou míru pokroku. Tyto vyvinuté duše z jiné civilizace zůtaly uvězněny ve třetí hustotě. Zachovaly si velkou část své původní inteligence a duchovní jasnosti. Biblický „Goliáš“ pocházel z této rasy, když v této oblasti žila malá populace. Jejich těla zmutovala z bezsrstých prakticky na kožich pro pohodlnější odolnost v a také jako maskování v lesích, kam před lety ustoupily z důvodu bezpečnosti, a kde žijí v souladu s přírodou. Díky své DNA, která se liší od vaší, v níž je naprogramováno stárnutí, mají delší životnost než vy, ale často se nereprodukují. Původní relativně malá populace Země zůstala téměř stejná. Přirozeně jsou něžní, ale jsou velmi opatrní vůči lidem Země, a pokud se cítí ohroženi, mohou být zuřiví, protože je v sázce přežití jejich rasy.
Stejně jako všechny ostatní duše, které si zvolí život na Zemi, přechází Sasquatch/Yeti do Nirvány. V závislosti na okolnostech jejich smrti (zda zemřeli pokojně nebo s traumatizovanou psychikou) buď zůstanou jen tak dlouho, aby pozdravili duše, které znají, než se vrátí do své vlasti, nebo zůstanou pro přizpůsobenou léčbu a péči, a pak se vrátí ke své civilizaci. V obou případech projevují jejich původní těla po dobu tohoto dalšího života.

Tato rasa dlouho věděla, že na Zemi přijde Zlatý věk, pro něž cítí hlubokou lásku a spřízněnost. Pak budou žít mezi zbytkem osvícených lidí. Milují rodinný život, takže se vracejí stejné duše. Nová osobnost duše, dítě, si zachovává čtvrtou nebo pátou hustotu inteligence a duchovní jasnost. Skutečnost, že během prožívání života na Zemi dochází jen k malé změně, což znamená prakticky nulovou příležitost pro růst duše, není problém, protože vývoj kumulativní duše přichází s jeho osobnostmi v celém vesmírném kontinuu, které žijí v civilizacích pokročilejších než čtvrtá a pátá. Ano, vím, že nás to přivádí zpět k záměně „duše“. Časem poznáte jednoduchost Jednoty Všeho.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |