Home > > Matthew Ward - 2. června 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. června 2007Zvířata nemohou žít ve všudypřítomném znečištění, vydržet ztrátu svých přirozených stanovišť a ubývající zásoby potravin, nemluvě o zabíjení lidmi. Energetické proudy emitované těmito podmínkami blokují instinkty pro reprodukci a přežití, takže pokud nejsou zabiti úmyslně, nebo neumřou na nemoci, rozhodnou se odejít. V případě kytovců, ano, světlo těch krásných duší zůstane - jsou tak duchovně a intelektuálně pokročilé, že nemusí být ztělesněné, aby byly přítomny na planetě.
Jejich psychiky se léčí stejně jako psychiky lidí, když umírají za traumatických okolností. Ale pamatujte, že duše je osvobozena od emocionálního a fyzického utrpení. Proto světlo duší, které se inkarnovaly jako kytovci, může zůstat na Zemi, zatímco psychiky zvířat dostanou individuální péči a uzdravení v Nirváně. Rozdíl je v tom, že duše, které se ztělesňují do lidí, žijí v Nirváně po jakoukoliv dobu. Ty, které se vyvinuly jako kytovci, mohou odejít z Nirvány, jak si přejí. Během této jedinečné doby na Zemi dělají bleskově rychlý přechod z fyzičnosti na ducha a stejně rychlý návrat na planetu, takže je zánik v jejich světle sotva znatelný.

Jed v krmivech pro zvířata je záměrný?
Z našeho vyššího úhlu pohledu vidíme jed jako další důkaz nedostatku úcty k jakékoli životní formě na planetě, jinak by byla věnována větší pozornost, aby se vyloučila možnost, že by se taková událost mohla uskutečnit.

Sny?
Zatímco těla jsou ve stavu snů, mohou duše navštívit to, čemu říkáme „minulost“ a „budoucnost“, ale protože vše existuje teď v kontinuu, vidí návštěvníci možné, pravděpodobné a „rozhodně přicházející“ události. Všechny jsou určeny rozsahem „myšlenkové síly“, která vytváří hybnost v nesčetných energetických potenciálech. Navštěvující duše vědí, které události to jsou, do jaké míry je pravděpodobné, že se budou vyvíjet nebo oddělovat, ale když jsou tyto informace filtrovány přes mozky třetí hustoty a stanou se vědomím, lidé si nezachovávají znalosti a navíc přisuzují své fragmenty skutečných vzpomínek snům.
Další možností je, že sny mohou odrážet hluboce zakořeněné obavy lidí z násilí a smrti, finanční obavy a potenciální ztráta pracovního místa, nebo nejistý vztah, sny jsou panorama těchto scén.
Strach je nejefektivnějším nástrojem temných, protože energie strachu tvoří bariéru mezi osobností a její duší, která brání osobě vstřebávat světlo. Strach je energie, která také pohání temnotu, proto mají temní dlouhou kondici. Nejúspěšnější trik je rozhněvaný Bůh a strach ze smrti. Strach neustále šíří jak temní stratégové, tak osoby, které to mohou myslet dobře, ale mýlí se – takže znovu, žádná jaderná válka, žádný rozpad kontinentů, žádné srážky s nebeskými tělesy, žádná potopa světa, žádné pandemie, žádná ET invaze, žádný globální nedostatek vody, potravin, energie, žádné přehřátí…

Smrt musí být vložena do kontextu celé dohody a prožívání, které si zvolily všechny zúčastněné duše. Pokud by například rodinná dohoda zahrnovala náhlý přechod z jakékoli příčiny konkrétního dítěte ve věku přibližně 20 let, bylo by v rámci ustanovení dohody, kdyby toto dítě jako 19letý voják zahynul. Totéž pro těžké postižení otce ve věku 35 let, které by drasticky změnilo životy všech v rodině, například pádem vrtulníku. Když vezmeme v úvahu, že miliony úmrtí a mnoho miliónů zranění lze přičítat událostem, které se staly poté, co „temné“ duše odmítly dodržet svůj souhlas se světelnými silami, asi před šesti nebo sedmi lety, mnoho lidí své smlouvy změnilo. Všechny duše v rodinné dohodě mohou diskutovat o změně své původní volby s rychlostí blesku. Vzhledem k okolnostem v těchto časech na Zemi, které by vyžadovaly tento druh diskuse, existuje shoda mezi všemi účastníky. Dohody jsou určeny pro všechny účastníky a jsou založeny na bezpodmínečné lásce. Většina duší přišla k dokončení karmických lekcí třetí hustoty, pozměněné dohody poskytují uznání za neúplné lekce v případě předčasného přechodu. Božská milost je udělována také těm, kteří mají zranění a traumata a rodinám a přátelům, kteří trpí zármutkem, ztrátou a jinými těžkostmi. Duše ráda souhlasí se změnou původních ustanovení.

Nevím, co se stane s dušemi žijícími v kulové části Nirvány. Nirvana i Země již opustily okolí této neuvěřitelně husté koule a duše nemohou opustit toto pole nízké energie. Bůh však nikdy neopustí žádnou duši - VŠECHNY jsou jeho děti, VŠECHNY jsou součástí jeho podstaty - ať už je se rozhodnou jakkoli, pokud ty nejhlubší duše přijmou světlo, které je jim neustále přenášeno, budou mít stejnou příležitost jako všechny ostatní padlé duše pozvednout se nad jejich úroveň.

Vše týkající se Země bude ve vyšších hustotách změněno ve shodě s fyzikou, která umožní a bude řídit optimální prostředí pro život, který na planetě rozkvétá. Rychlost oběhu se významně nezvýší. Nezapomeňte, že i fyzická těla a psychika budou odlišná. Protože tyto dva druhy změn budou postupné a souběžné, jakýkoli rozdíl v pohybu Země nebude patrný.

Vnější zdroje elektrických impulsů mohou způsobit poruchy v přirozených elektrických systémech těla, od mírné reakce na fyzickou smrt. Vaše věda není dostatečně vyzrálá, aby změřila energetický stav těla, protože každý z vás má jedinečnou vibraci, která vás identifikuje od všech ostatních, takže produkt může pomoci jedné osobě a poškodit jiného. Kromě toho orgány reagují přirozeně na vyšší převažující frekvence, a přestože změny mohou být nepříjemné a velmi znepokojující, zavedení dalšího zdroje elektřiny ke snížení těchto účinků by mohlo přinejmenším prodloužit proces přirozené adaptace. Neradil bych své matce, aby koupila tento typ výrobku.

Komunikace mobilním telefonem je pohodlná a kompaktní zábavní centra neodolatelná. Existují temné mysli, které znají, ale popírají škody, které bezdrátové technologie způsobují na mozkových buňkách a jiných tělesných tkáních, a ti samí vědí, jak zabránit škodlivým elektromagnetickým vlastnostem výrobků, ale záměrně je objednávají bez ochranných prvků. Některé inspirované duše vytvořily ochranná zařízení pro počítače a rozmanitost mobilních vymožeností. I když některá zařízení mohou být užitečná při filtrování některých škodlivých vln, v tomto okamžiku je jediným prostředkem k úplnému vyloučení těchto vln je nepoužívat.

I když je pravda, že víra vstupuje do každého aspektu vašeho života a vytváří tak vaši realitu, existují situace, kdy zákony fyziky nahrazují víru člověka. Extrémním příkladem je zdrogovaná osoba, která navzdory varováním věří, že může přistát ze 40patrové budovy bez škrábance. Stejné je přesvědčení o mobilních telefonech. Mohu vám říci, že poškození mozkových buněk z nízkofrekvenčních emisí je silnější, než vaše přesvědčení. Je to ironie: Dnešní obyvatelstvo a stovky předchozích generací žili neustále strachu, ale když něco zabíjí vaše mozkové buňky, strach jde stranou.
Orgonit je přírodní prvek energetické podstaty, který má potenciál neutralizovat toxické znečištění v kyselém dešti nebo chemtrails, ale také entity, nebo energetické víry, s nízkými vibracemi, které se vznášejí blízko povrchu planety a vytvářejí zmatek a ovlivňují mysl u lidí. Víra v dosažitelný cíl má u orgonitů větší účinek, než u elektrických zařízení.

Země dosáhla energetické úrovně, která umožňuje vědcům „objevit“ nebeská tělesa, která v nižších úrovních energie nemohla detekovat dalekohledy. Výpočet umístění těchto těles ve vztahu k vaší planetě je ovlivněn starými teoriemi, které neodpovídají novým okolnostem. Čím blíže je Země k vědomí kontinua, tím menší je vzdálenost ve „světelných letech“. Polohy nebeských těles určují energetické systémy, nebo úrovně vibrací.

Lidi, žijící v duté Zemi nepovažujeme za „mimozemšťany“. Tyto vysoce vyvinuté duše žily ve svých idylických „vnitřních“ městech po tisíce let, dávno předtím, než někteří z vás měli své první životy na planetě. Vzhledem k vysoké vibrační úrovni, ve které žijí po celou dobu, zažili radost a krásu Zlatého věku, kterou si obyvatelé na povrchu mohou představit pouze z našich popisů. Kromě toho toto pokročilé obyvatelstvo přidává své světlo k vašemu a mnoha jiných civilizací mimo planetu k vytvoření světa míru a harmonie.

Myšlenku velmi raného vzdělávání přinesly křišťálové děti a jejich rodiče. Reagují na pobídnutí od svých duší nabídnout tuto příležitost dětem, jejichž mozky jsou schopny učit se rychlým tempem. Ještě před generacemi Indigů a Křišťálů měla zdravá dětská mysl mnohem větší schopnost chápat, než se tušilo. Doba největší expanze inteligence byla potlačena. Temný vzdělávací systém až na několik výjimek byl zaměřen na produkci nemyslitelů, místo aby podporoval zvědavost a uvažování. Se zvyšujícím se světlem se to také mění.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |