Home > > Matthew Ward - 20. říjen 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 20. říjen 2004


Kdyby ET mohli vstoupit, udělali by to! Nemáš ponětí o bezmezné lásce, kterou k vám tyto duše cítí! Mnozí z nich jsou vaši přímí předci a všichni jsou vesmírnou rodinou!

2. ... Mnoho případů, které jsou přisuzovány iráckým „povstalcům“ nebo Al-Kajdě, je dílem členů CIA, které můžete nazvat „nepoctivými“ skupinami pod kontrolou dvou frakcí iluminátů. Ať tak či onak, svobodná vůle těch, kteří tento druh terorismu objednávají nebo vykonávají, nemůže být popírána. V reakci na žádost Země a boží povolení může naše vesmírná rodina zasáhnout do jakýchkoli velkých pokusů. A jak jsem již zmínil, učinili to při mnoha příležitostech. Kdo by věděl lépe, kdy očekávat terorismus ve větším měřítku než ti, kteří ho plánují? I když byly tyto pokusy zmařeny, strach veřejnosti, že by se mohly stát, sloužil temnotě k vyvolávání strachu.

4. ... Různé průzkumy veřejného mínění klamou lidi, kteří si myslí, že to jsou náznaky toho, co se děje. Ale průzkumy veřejného mínění jim pouze říkají, co si mají myslet.

5. ... Velká volební účast přidá světlu.

6. ... Pozitivní vliv má i samotný akt hlasování!

7. ... Věří, že svět bude bezpečnější a lepší, pokud dojde ke změně ve správě. Alespoň to je jejich naděje a v naději je světlo.

8. ... Zatímco v mnohem dřívějších časech v politických dějinách byli ilumináti soudržnou skupinou, sjednocenou jejich jedinečným cílem globální nadvlády, jejich ega začali soupeřit a vynořili se obě frakce. Jak šel čas, a přicházely nové generace, boj o nadvládu rozšířil první dělení na dnešní propast a to je dobrá zpráva! Jejich starý nástroj „rozděl a panuj“ spustil.

9. ... 9/11 byla jediná příležitost společného úsilí v nedávné historii. Neměli žádné neshody ohledně celosvětového traumatu, protože bylo navrženo pro válku, kterou obě frakce chtěly. Mají stejný cíl, jak jsem řekl, a jde jen o to, kdo bude silnější a druhou pohltí, nebo vyřadí z provozu. Světová nadvláda je záměrem obou.

14. ... Jelikož individuální zvolené karmické prožívání je dosahováno bezprecedentní rychlostí, vaše kolektivní karma řídí pokrok planety v přeměně negativity, kterou musí udělat, aby dosáhla čtvrté hustoty. Někteří z vás se rozhodli cestovat fyzicky se Zemí do vyšších vibrací, ale mnozí ne. Místo narození není nikdy náhodou - je vybráno s plným vědomím, že některá místa představují strašné utrpení. Někteří z vás se rozhodli žít s hojností a jiní potřebovali vyvážit ostatní životy tím, že žili v místě s deprivací a útlakem. Duše v traumatických situacích, jejichž prožívání v tomto ohledu překročilo karmickou smlouvu, božskou milostí odchází s uznáním za plného karmického učení, i když některé karmické lekce nejsou ukončené. Vím, že jsem to už řekl dříve, ale tady se to opakuje, takže to můžete dát do kontextu toho, co se děje a co bude.

15. ... Hodnocení vědců ohledně ekologie a jejich vážné předpovědi vychází z toho, co vědí. Nevědí o tom, jak ET brání hlavnímu terorismu, nemají ponětí, že to, co vidí, je součástí vzestupu Země do čtvrté hustoty, ani jak snadno dokáže technologie ET zvrátit škody, které byly způsobeny tělu Země. Zmínil jsem se již dříve, že když planeta dosáhne čtvrté hustoty, extrémní planetární teploty skončí a převládne mírné klima - tání polárních oblastí a ledovců odpovídá tomuto cíli. Situace však nedosáhne zoufalých předpovědí vědců o obrovských povodních, které zaplaví pobřežní země a způsobí nezvratné poškození ekosystému. Byla myšlenka, že zemské masy a moře by musely být radikálně změněny, aby se zbavila Země akumulované negativity, ale díky pomoci naší vesmírné rodiny už to není nutné. Ano, bude více geofyzikální aktivity, protože je třeba odstranit více negativity a mnoho druhů ve zvířecích a rostlinných říších zmizí. Současný „potravinový řetězec“ mezi zvířaty také zmizí a vymírání druhů nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí.

16. ... ET nemohou „vstoupit“, jak si přejete, ale prosím, pomyslete na nesmírnou pomoc, kterou vám dávali! Kromě prevence velkého terorismu mají povolení udržet Zemi na oběžné dráze stabilní, odklonit cestu nebeských těles, která by mohla ovlivnit vaši planetu, zmírnit účinky přirozených a člověkem vytvořených geofyzikálních událostí, neutralizovat v co největší míře účinky toxinů v chemtrails, zbraně a jiné formy znečištění, a po celá desetiletí vám zářili světlo. Nemohou překročit ty oblasti vitální pomoci, které doslova vyvedly Zemi zpět ze smrtelných křečí. Nemáte ponětí o bezmezné lásce, kterou tyto duše k vám cítí! Mnozí z nich jsou vaši přímí předci a všichni jsou vaši vesmírnou rodinou!

17. ... Všichni z nás znají úzkost a zármutek. Jen se zdá, že se bolest ve vašem světě stupňuje. Vyhněte se strachu a odrazování a stůjte pevně ve světle. Vaše duchovní síla je vaše osobní spása!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |