Home > > Matthew Ward - 2. července 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. července 2007Ego je nezbytná součást osobnosti. Je to část, která v souladu s úsilím a úspěchy přispívá k sebedůvěře a vlastní hodnotě. Ctít si ego jako odraz vlastního obrazu není totéž jako egoismus. Vstup temnoty do ega změní sebehodnocení na tvrdohlavost a vypíná myšlenky, které ohrožují jeho ukotvení. To vytváří mysl uzavřenou v krabici. Láska pomáhá rozšířit obzory a nechat vstoupit světlo. K růstu duše přispívá utváření ega způsoby, které jsou v souladu se smluvními volbami duše. Že jste v souladu se smlouvou poznáte jako pocit pohodlí, sebevědomí a spokojenosti s tím, kým máte být. Všichni, kdo učiní přechod se Zemí do vyšších vibrací, se budou cítit prostě BÝT duší, kterou již jste.

Manželství a finance při vzestupu Země?
Převládají dvě energetické situace. Za prvé, vyšší frekvence zvětšují všechny charakteristiky a postoje, a když se v některých ohledech značně liší, pohybují se opačným směrem než dřívější kompromis, nebo tolerance. Protikladné pohledy na peníze se také zhoršují. Univerzální zákon přitažlivosti také přináší a vytváří situace, které způsobují rozdíly.
Další energie je na úrovni duše. S vědomím, že toto je poslední šance Země pro její současné obyvatele, aby splnili ustanovení svého předčasného výběru, aby dokončili třetí hustotu, duše doslova křičí na vědomí svých osobností. To může znamenat dramatické změny v manželstvích a jiných vztazích, pracovních místech a umístěních, jakož i ve zvláštnostech a akcích. Toto je doba zmatku po celé planetě, ale pokud přijmete, že intenzita světla působí na růst vaší duše, tak změny tento proces značně usnadní.
Umělecká díla jsou spolutvoření. Všechny prvky jsou v univerzální polévce. Stává se, že představivost, inspirace a touha člověka produkovat něco umělecky, nebo najít to, co hledá, přitahuje odpovídající myšlenkové formy, které přinášejí zpět informace nebo okolnosti, které pomáhají uskutečnit objekty, které „zapadají“.

Změny, které se odehrávají, jsou likvidací karmických výrazů třetí hustoty. Vy jste si zvolili a byli vybráni k účasti v této nebývalé éře, protože máte duchovní sílu úspěšně udělat to, k čemu jste se zaregistrovali. Není třeba se snažit zjistit, co to je. Buďte duší, kterou jste, a sledujte inspirující směry svého srdce! Ano, někteří z vás jsou potřební ve vedoucích rolích, ale většina z vás pomáhá při vytváření světla přímo tam, kde jste, podle toho, co vám říká vaše srdce. Účinky vyzařují kolem planety. Každý z vás je neocenitelným účastníkem vytváření Zlatého věku ve vašem světě!
Některé otázky, které vidíme v mysli, nyní nemůžeme odpovědět, protože situace nejsou pro nás jasné - bouřlivá aktivita v energetickém poli potenciálu Země v tomto okamžiku to vylučuje.

Země se ve čtyřicátých letech musela rozhodnout, zda nechat své planetární tělo zemřít, nebo požádat o pomoc, aby se udržela naživu. Zároveň sobě podobné přitahovaly myšlenkové formy a kolektivní vědomí v myslích těch, kteří koncipovali holocaust. Myšlenky uvězněných byly odlišné, protože realita byla jiná, než jim byla předem prezentována.
Dalším faktorem bylo zvolené karmické prožívání, aby se vyrovnala životnost jak pachatelů, tak obyvatel tábora, ovšem ne v takovém rozsahu, který se vyvíjel. Spolu s dalšími nesrozumitelnými krutostmi, k nimž došlo během druhé světové války, mohla brutalita a počet obětí v táborech zabít planetární tělo Země vyčerpáním zbývajícího malého světla její životní síly. To vyvolalo její volání o pomoc, aby mohla dát lidstvu ještě jednu šanci ukončit karmu třetí hustoty. Hodně, ale rozhodně ne všechno utrpení a násilí od doby holocaustu bylo naplnění karmy vzniklé během té doby. Lidé, kteří snášeli více utrpení a zármutků, než bylo zapotřebí k vyrovnání tohoto života, měli božskou milostí povoleno předčasně opustit tento život s plným uznáním prožívání, což umožňuje jejich dalším inkarnacím být ve čtvrté hustotě. Ti, kteří zdravě prosperují poctivými způsoby za nespravedlivé ocenění, vyrovnávají své „oběti“ v letech bezprecedentního krveprolití a bestiality.

Žádný externí zdroj nebo získaná schopnost nedokáže prokázat, že vy nebo jiní „světlo“ přijali. Poznání může být pouze uvnitř každé duše. Náznaky - pociit klidu, když pozorujete hlas svého svědomí, odhodlání co nejlépe plnit životní výzvy, pocit vděčnosti za učení, které z toho vyplývá. Když žijete ze srdce - sdílení vašeho času a jiných zdrojů bez očekávání, laskavost k ostatním, včetně zvířat, a dokonce i jednoduchý úsměv na cizince. Odpuštění, i když nezapomínáte je příklad bezpodmínečné lásky, která je nejsilnější energií ve vesmíru. Světlá je klidná radost z klidu a samoty. Když se lidé poprvé setkávají s lehkostí a potěšením, na úrovni duše se znají jako příbuzní duchové. Cokoli zesvětlí vaše srdce a umožní vám cítit vaše spojení s Bohem a celou přírodou jsou znamení!

DNA nemůže být změněna vnějšími mechanismy, produkty, nebo zařízeními. Mění ji světlo v lidech vnímajících světlo! Mnohokrát jsem mluvil o výhodách absorpce světla: duchovní jasnost a změny na buněčné úrovni. Mění se DNA, tak těla mohou přežít ve vyšších vibracích.

Jak mohu kontaktovat své duchovní průvodce a zbavit se strachu?
Stačí požádat o pomoc a nechat je pracovat! Strach není o známém, je to o neznámém, které se nikdy nesmí stát. Můžete však projevit něco, čeho se bojíte. Například, pokud se bojíte, že se vám něco nepodaří, buďte přesvědčeni, že budete úspěšní. Energie vašich myšlenek a pocitů projevuje jejich obsah v bytí.

Po celou dobu s vámi bude energie léčivé lásky rozsvícených duší v celém vesmíru, která má zásadní význam v transformaci vašeho světa.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |