Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. října 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. října 2021

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Nejstručnější odpovědí na otázku "Co způsobuje tyto divoké energie?" je, že spolu se silami světla, které vykořeňují temnotu, dochází k rozpadu systémů, politik, postupů a ideologií, které již neslouží civilizaci. Lekce třetí hustoty, které poskytují, se blíží ke konci své účelné dráhy, kdy nabízejí pozemskému lidstvu příležitosti dokončit zvolenou karmu a vyvinout se do vyšších hustot, kde čekají zázraky.

Na úrovni duše je to známo, ale toto poznání se nedostává do vědomí jednotlivců, kteří se rozhodli zůstat u již známého, namísto přijetí změny. Pokud jsou mezi nimi i osoby vám blízké, prosím, respektujte jejich pomalejší tempo pokroku a pokračujte na své světelné cestě vytrvale vpřed.

"K autoritářskému útlaku nyní patří i posilovací očkování a očkování malých dětí. Proč benevolentní mimozemšťané toto šílenství nezastaví!" Uplynulé měsíce byly skutečně náročné i pro ta nejpevnější srdce a mysli, a to i za neocenitelné pomoci mimozemšťanů. Z Božího pověření mocné civilizace napouštějí Zemi světlem a vědci ve speciálních jednotkách ET zachránili miliardy životů tím, že výrazně snížili účinnost koronaviru a složek roztoků falešně vydávaných za vakcíny. Zastavit současnou situaci však není výsadou jiných civilizací a není to ani v jejich možnostech.

Zastavit ji musí národy Země! Zatímco národní vůdci, kteří jsou loutkami iluminátů, nařizují průkazy očkování pro zaměstnání, cestování a další standardní vymoženosti, vůdci v jiných zemích přistupují na požadavky veřejnosti a všechna kovidová opatření ruší. Tisíce lékařských odborníků, nemocničního personálu a vědců se vyjadřují ke škodlivým omezením a vakcínám, stále více obyvatel odhazuje masky a mnozí si stojí za svým odmítnutím očkování.

Informace plné strachu a obrovské jmění jsou arzenálem iluminátů. Jejich rostoucí strach ze ztráty jmění a rostoucí nebojácnost obyvatelstva je přivádí k zoufalství. Tvrzením, že obyvatelstvo musí být očkováno dvakrát, třikrát či vícekrát, protože vlny "variant" se budou stále opakovat a ochranu vakcín potřebují i velmi malé děti, se snaží vyrobit energii strachu, kterou potřebují jako palivo pro sebe a svou "pandemii".

Tuto pohromu ukončí lidé - převzetí zpět kontroly nad svými životy a živobytím. Možná nevědí, že covid vyčerpá svůj běh, až nebude mít palivo, ale vědí, že nebudou žít ve strachu z této nemoci. Možná nevědí, že jsou božskými svrchovanými bytostmi, které se nemusí sklánět před žádnou "autoritou", ale vědí, že postavit se hrdě proti útlaku je způsob, jak se od něj osvobodit.

"Chápu, že Matthew nemůže uvést podrobnosti o tom, co označuje za "pokrok v zákulisí". Alespoň obecná představa o tom, co se děje, by byla povzbudivá pro pracovníky světla, kteří propadli sklíčenosti." Drazí, víme, že je to těžká doba, a z celého srdce chceme povzbudit každého, kdo se cítí sklíčeně. To, co se děje mimo zraky veřejnosti, zahrnuje nucené rezignace, zatýkání, soudy a odsouzení sobě prospěšných vlivných osob v mnoha zemích a snahy oddělit temné od jejich ekonomické základny, která si kupuje fragmenty jejich moci.

Nebyli bychom příliš upřímní, kdybychom neřekli, že zbývající ilumináti nepůjdou do zániku své nadvlády s klidem, až do posledního dechu budou pravděpodobně vyvolávat co největší rozruch. To, co vidíme v energetickém poli potenciálu Země, lze přirovnat k bouři před utišením. Může se to změnit, ale pokud se tak nestane, stále sílící světlo nedopustí, aby bouře měla dlouhého trvání. Nicméně stejně jako u každého prudkého počasí i po něm nastává období úklidu. Na to jste dobře připraveni. S vysokými vibracemi, které jsou vaším pevným spojencem, budete opěrným bodem klidu, sebedůvěry a optimismu a pomůžete ostatním cítit totéž.

Milovaní bratři a sestry, jste takříkajíc v cílové rovince, kdy dojde k zoufale potřebným změnám, které lidé požadují. Pracovníci světla mají silný vliv na nastolení tohoto nejzajímavějšího období v historii Země. Všechny oči v tomto vesmíru vás sledují, všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vám fandí!

Následující otázky jsou reprezentativní pro mnoho dalších: "Ví Matthew, proč trvá tak dlouho, než se zveřejní důkazy o podvodech v prezidentských volbách v USA?" "Pokud vyhrál Trump, proč Biden stále řídí tuto zemi?" "Mám otázku na Matthewa ohledně Donalda Trumpa. Jsou nějaké informace o tom, kdy se vrátí? Mnoho lidí zde v Anglii na tuto dobu čeká."

Nejprve zopakujeme to, co jsme uvedli v předchozích zprávách: Často hovoříme o vládě ve Spojených státech, protože politické a ekonomické zakotvení iluminátů v této zemi má dopad na celý svět. Žádná vláda není čistě čestná, ale systémová korupce ve Spojených státech ve spojení s jednotlivci jinde udržuje masy "v nevědomosti", a tím je ovládá.

Nyní je Trump jako vítěz voleb prezidentem, ale jedná se o mnohem složitější záležitost, než je pouhé předložení důkazů o podvodu. Jde o situaci, která nemá obdoby - zemi řídí dvě skupiny. Ilumináti, (říkejme jim Deep State), řídí vládu, a vojenské síly, které se zavázaly sloužit ústavě, je drží takříkajíc na uzdě. Ačkoli je většině velitelů a znalých jasné, že země nemůže pokračovat tímto nefunkčním způsobem, není zatím jasné, jak to změnit s co nejmenším rozvratem a zmatkem a vyhnout se výkřikům o "vojenském puči".

První ustanovení legislativy NESARA vyzývá k rezignaci celé administrativy - té poslední, která předsedá korporaci spojených států, jež byla tajně založena ilumináty před více než dvěma stoletími - a k návratu k suverénní republice, kterou založili otcové zakladatelé. Nevíme, kdy a kdo toto ustanovení provede, ale "Biden" to nebude. Prezident, kterého vidíte, je dvojník, který jedná na příkaz iluminátů, a ti úspěšně blokují veřejnou znalost NESARY od jejího podpisu před 20 lety. [Zpráva z 3. února 2021 uvádí prostředky, kterými byla NESARA držena pod pokličkou. Zpráva ze 4. května 2020 obsahuje informace o legislativě.]

Podle pozorovatelů Nirvány bude muset ten, kdo se ujme úkolu zorganizovat novou vládu, rozhodnout o takových otázkách, jako je odvolání z funkce buď pouze osob zvolených v roce 2020, nebo v souladu s NESARA celé administrativy, což by znamenalo, že až do voleb nebude žádný vládní orgán. V případě první varianty se bude řešit, jakým způsobem budou vybráni náhradníci za sesazené osoby a jak dlouho budou ve funkci. Jaké zákony ovlivňující kandidáty a financování volebních kampaní by měly být přijaty a kým před prvními volbami pod novou vládou. Kdy zavést ekonomická ustanovení G/NESARA - písmeno G bylo přidáno, protože tato ustanovení mají globální dosah.

V tuto chvíli nevíme, jak budou tyto závažné otázky řešeny. Víme však toto: Stabilní vzestup Země do lehčích rovin čtvrté hustoty pokrývá planetu vibracemi, které zrychlují tempo veškerého dění, a nadcházející bouře ohlašuje první světlo úsvitu světa, kde převládá láska a mír.

"Matthewe, píšu ti jménem všech účastníků našich duchovních setkání. Kolik duší se nachází na 'této stanici' ve tvém pozdravu? Jste všichni v nirváně? Jak se rozhoduješ, jaké informace do vzkazů vložit? Jak jste se stal "mluvčím"? Budete se na Zemi reinkarnovat? Až budete opět ve fyzickém těle, můžete stále posílat vzkazy své matce?" Už je to nějaký čas, co jsme mluvili o "této stanici", a ta je pro tato poselství významná. Kdybychom všichni žili v nirváně, což je svět čtvrté hustoty, neměli bychom přístup k většině informací, které s vámi sdílíme.

"Tato stanice" není místo, je to skupina duší čítající miliony, které se duchovně a vědomě vyvinuly do stejného stavu. Někteří z nich jsou členy rozsáhlých, mocných civilizací, někteří žijí v rámci kolektivní skupiny duší ve fyzických nebo nefyzických světech a někteří jsou svobodné duše, které nepotřebují ani éterické tělo, aby mohly plnit úkoly smlouvy o duši.

Bez ohledu na místo a fyzický či netělesný život můžeme všichni kdykoli využít své kombinované zkušenosti a znalosti a pouhou silou myšlenky být na více místech tohoto vesmíru současně. Tato schopnost spolu s naším vědomím kolektivního vědomí, díky němuž víme, které informace nám mohou být nejvíce užitečné, umožňuje spojit myšlenky do zprávy, kterou každý "mluvčí-duše" telepaticky předává příjemci. Řada z nás tímto způsobem komunikuje s konkrétními osobami v různých zemích a tyto společné snahy o nabídku osvícení a vedení jsou zakotveny v dohodách před narozením.

V žádném ohledu nejsme jedineční. Vy i každá jiná duše v tomto vesmíru máte úplně stejné vrozené schopnosti – přirozená práva, chcete-li. Jde o to, že díky dlouhým věkům sebepoznávání a mnoha životům služby různým druhům civilizací dosáhla každá duše na této stanici jemné míry sladění s vesmírem.

Nyní budu mluvit sám za sebe. Zhruba před 25 lety ve vaší době byl můj hlavní asistent v rozsáhlé lékařské službě Nirvany připraven převzít mou pozici manažera a já byl připraven jít dál. Byly mi nabídnuty tři možnosti - připojit se ke stočlenné radě, která se stará o pořádek ve sféře, inkarnovat se do kolektivní populace duší nebo jiné vyspělé civilizace a pomáhat lidem, kteří požádají o pomoc při vylepšování svých duchovních světů, aby byly podobné pozemským. Bez váhání jsem si vybral poslední možnost. Při shlédnutí Nirvány pochopíte, proč ji chce mnoho civilizací napodobit, ale hlavně se ukáže, proč by nikdo nikdy neměl cítit strach z toho, čemu říkáte smrt a co je ve skutečnosti bleskový přechod ze života ve fyzickém světě do života ve světě duchů.

Ale abychom se vrátili trochu zpět, místo, které je dnes známé jako nirvána, se ve starověku projevovalo jako bezpečné útočiště pro zraněné a vyčerpané bojovníky světla. Když už nebylo k tomuto účelu potřeba, rozhodla nejvyšší vesmírná rada, že pro její blízkost k planetě později nazvané Země z ní udělá ideální místo pro život obyvatelstva mezi fyzickými životy. Protože se planeta sama stala jednou z nejlepších vesmírných škol a duše se na ni hrnuly, aby se tam inkarnovaly, dozorci duchovního světa neustále přidávali rozmanitost životního stylu, bydlení, atrakcí, scenérií a možností projevu a růstu. Nakonec se Nirvána stala známou jako jeden z nejlepších duchovních světů tohoto vesmíru a někteří ji považují za korunovační klenot.

Základem tohoto mnohovrstevnatého světa je láska, stejná energie jako světlo. Vysoké vibrace této energie sféru stabilizují a udržují její pružnost. Vše je vysoce personalizované, aby se přizpůsobilo obyvatelům na každém stupni duchovního a vědomého vývoje. Četné úrovně ve vzájemně propojených vrstvách odpovídají energii celoživotních svobodných voleb jednotlivců a univerzální fyzikální zákony přitahují každého do úrovně, která je v souladu s jeho vlastnostmi, postoji, filozofií a vývojovým statusem.

Nesčetná "sousedství" se značně liší, ale některé služby či podmínky jsou v celé sféře stejné. Komunikace je verbální i telepatická, pobyt není časově omezen a léčebných center je mnoho. Každému člověku, který přichází s traumatizovaným éterickým tělem nebo psychikou, nebo je unaven dlouhým těžkým životem, se dostává péče na míru, dokud není obnovena plnost zdraví. Jedinci, kteří přicházejí ve vyšším věku, mládnou, dokud nedosáhnou nejlepších let po třicítce, a mladší příchozí do té doby stárnou. Neexistují žádné peníze - vše je poskytováno podle zásluh. Každý projde revizí životního plánu a poté je mu nabídnuta pomoc při přípravě na další život - ustanovení smlouvy duše k dosažení vyváženého prožívání, karmické lekce a účast s ostatními dušemi na dohodách před narozením.

Všechny úrovně ve vyšších vrstvách jsou do značné míry stejné. Scenérie je nádherná, barvy jsou zářivé, administrativní a jiné důležité budovy září, protože jsou postaveny z křišťálu, a život je radostně aktivní. Lidé, kteří jsou navzájem spojeni láskou, a domácí zvířata se znovu setkávají. Kojenci a malé děti jsou s láskou vychováváni ve zvláštních domovech a dostává se jim vzdělání odpovídající jejich věku. Zvířata, včetně těch, která nazýváte divokými, protože ve vysokých vibracích Nirvány jsou mírumilovná, se volně pohybují a mísí se s lidmi.

Obyvatelé si mohou vybrat, zda chtějí žít ve městech, na vesnicích, na venkově nebo u vody v jakémkoli druhu sídla, které se jim líbí, se mohou stěhovat, přestavovat, měnit výzdobu a projevovat blízké scenérie, kdykoli si to přejí. Každý může navštěvovat nebo se účastnit hudebních, tanečních, divadelních a komediálních představení a lidé se mohou věnovat všem zimním i letním sportům s výjimkou těch, které poškozují tělo nebo zvířata. Cestovat lze jakýmkoli způsobem, od jízdních kol přes letadla až po výletní lodě, a vzdělávací centra nabízejí studium všech předmětů od jazyků po umění, od mechaniky po astrofyziku. Neexistuje žádné znečištění, protože neexistují žádné továrny - cokoli je potřeba nebo žádoucí, se projevuje soustředěnou myšlenkou - a zaměstnání v jakémkoli jiném oboru je vždy volbou, nikdy požadavkem.

Život ve středních vrstvách je sice v mnoha ohledech podobný, ale vše je utlumené nebo zmenšené, chybí mu živost a rozmanitost vyšších vrstev. Obyvatelé mají menší schopnost projevu, protože jsou méně inspirováni k pracovitosti, nabízí se méně studií, protože nejsou žádoucí, a menší výběr v oblasti bydlení, cestování a rekreace odpovídá zájmům obyvatel. Když získají motivaci k postupu, je jim poskytnuta pomoc, aby se mohli posunout na vyšší úroveň. Jediné děti, které žijí ve středních vrstvách, mají vazby s ostatními a ty, které poradci inspirují ke zdokonalování jejich talentu a dovedností, se přesunou do vyšší úrovně, která nabízí odpovídající výuku a následně návštěvy blízkých.

Všechny úrovně v nižších vrstvách nabízejí to nejdůležitější - rozsáhlé možnosti růstu a vedení a setkávání lidí, jejichž fyzická životní energie je kompatibilní s energií dané vrstvy. Čím nižší úroveň a vrstva, tím méně přírodních krás, tím pochmurnější atmosféra, tím méně vybavení, možností a zábavy - opět vše v souladu s energetickou registrací obyvatel. Když využijí možnosti postupu, postoupí do další úrovně – brzdí jen nezájem o duchovní a vědomý růst.

Malá koule oddělená od zbytku Nirvány uzavírá jedince s nejtemnějším srdcem a myslí v odpovídající hustotě energie. Jejich přehledy životních otisků, stejně jako všech ostatních v celé sféře, jsou celoživotním smyslovým filmem, v němž prožívají totožné pocity všech, jejichž života se dotkli. Pro tyto jedince to lze právem nazvat peklem. Když přijmou záblesk nepřetržitě vysílaného světla, začínají v primitivních životních formách bez buněčné paměti předchozích životů.

Vzhledem k prakticky neomezenému rozsahu toho, co nirvána poskytuje všem obyvatelům, je pochopitelné, že mnohé civilizace chtějí totéž pro své duchovní světy, a mé znalosti života v této sféře mi umožňují jim pomoci. Podle toho, kde se žadatel ve vesmíru nachází, cestuji astrálně, volně v kosmické lodi, abych si užil společnosti posádky, nebo okamžitě pomocí myšlenek. Když se civilizace vynořuje ze třetí hustoty do nižší čtvrté, chráním se v "bublině" vysokých vibrací, a když se vydávám do světů s vyšší hustotou, manifestuji tělo, které se hodí k populaci.

Ještě jedno slovo o nirváně. Tato sféra stoupá spolu se Zemí do postupně lehčích energetických rovin. Jak bude tato cesta pokračovat, stále méně lidí bude přitahováno do nižších vrstev sféry a stále méně do koule. Až Země dosáhne svého cíle ve vysoké páté hustotě, budou k obsluze obyvatelstva zapotřebí pouze vyšší vrstvy Nirvány.

Milovaná rodino, sloužili jste civilizacím naplňujícími způsoby, které jim i vám pomohly poskočit ve vývoji vpřed. Vaše vnitřní síla a prastará moudrost z těchto zkušeností je důvodem, proč jste byli vybráni, abyste pomáhali pozemským národům, když tolik jiných dobrovolníků nebylo. Všechny světelné bytosti ctí vaši vytrvalost v tomto často obtížném poslání a podporují vás jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge