Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. února 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. února 2021


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Nebuďte skleslí z toho, že před třemi týdny nebyly podniknuty žádné zásadní kroky, které by zbavily vládu Spojených států všudypřítomné korupce. Síly pracovníků světla neopustily misi!

Na poslední chvíli dostali odpovědní lidé hrozbu, která by mohla být národní katastrofou, a zvolili bezpečný směr, který také poskytne čas širší veřejnosti vše vnímat. Netrpělivost s lockdownem a finanční potíže by mohly snížit odpor vůči novému kurzu, který dosáhne stejných výsledků jako jednorázová akce, ale v bezpečnějších fázích.

Vládní otřesy a zatýkání se odehrávají v mnoha zemích a ilumináti ve Spojených státech vědí, že je před nimi několik takových měsíců. Nevíme, jestli pravda o „pandemii“ vyjde najevo dříve, než budou veřejně známa zatčení, ale maskovací šílenství, testování a očkování dojde konce a všichni pacienti dostanou jednoduchou a účinnou léčbu. V žádném případě nesnižujeme hlubokou ztrátu rodin, které přišly o své blízké, ve většině případů se dodržela klauzule o dlouhověkosti duševních smluv.

I když znovu budete mít volnost pohybu, otevřené školy, podniky a kostely, sportovní akce a velké oslavy, život se nevrátí do normálu. Ani byste to nechtěli! Život, jak ho znáte, byl ovládán masivním podvodem, chamtivostí a společenským podmiňováním. To, co tiše míří vpřed během našeho rozhovoru, je osvobození civilizace Země.

Byli jsme dotázáni, proč klademe takový důraz na to, co se děje ve Spojených státech. To nikdy neznamená, že lidé v jiných zemích jsou pro nás méněcenní - všechny duše na Zemi jsou milovanými členy naší univerzální rodiny, ale náš důraz je kladen na řízení Spojených států.

V předchozích zprávách jsme říkali, že Ilumináti jsou zakořeněni ve Washingtonu DC, sídle vlády USA. Odtud kontrolují nejen to, co se děje v této zemi, ale mají velký vliv na to, co se děje všude jinde. Jsou hluboce zakořeněni ve Vatikánu a také v londýnské čtvrti - dá se říci triáda temnoty -, ale v jejich globální síti musí padnout jako první Spojené státy, kde lze implementovat zákon o národní ekonomické bezpečnosti a reformaci — NESARA. Význam tohoto zákona nelze vyjádřit.

Všechna ustanovení této legislativy mají velký význam, ale ostatním musí předcházet tato:
Každý ve vládě musí rezignovat a musí být vytvořen nový vládní orgán. To nemá nic společného s partyzánskou politikou.

Všeobecně se neví, že od roku 1871 doposud provozuje americká vláda společnost Corporation of the United States of America. Společnost je ve vlastnictví Iluminátů, a oni diktují její fungování. To není ani zdaleka to, co zamýšleli zakladatelé národa, kteří ustanovili Spojené státy jako svrchovaný národ s republikovou formou správy.

Ilumináti znají univerzální zákon – vše potřebuje ke své existenci energii, vše, co existuje, vyžaduje energii k růstu - a nenechali kámen na kameni, aby zabránili NESARA získat energii tím, že vejde ve známost. První byl roubík vydaný prezidentem Clintonem v roce 2000 na příkaz armády. Příkaz zakazoval komukoli, kdo věděl o Zákoně, aby o něm někdy mluvil, a protože byl držen pod pokličkou, jen velmi málo myšlenek a pocitů mu dodávalo energii k růstu.

Ale když se začalo šířit slovo o NESARA, včetně toho, že zákon vytvořil St. Germain a duchovně vyspělí jednotlivci na planetě, začala narůstat energie. Ilumináti pomluvili NESARA, že je to „konspirační teorie“. Toto označení přikládají ke všem informacím, které zviditelňují je samotné a jejich ohavné činy, a zmanipulovali lidi, aby věřili, že cokoli označené jako „konspirační teorie“, je myšlenkou napůl poblázněných myslí.

Na nějaký čas tento trik uvedl energii Zákona do nevědomí, ale čím víc lidí o tom slyšelo, jejich myšlenky a pocity jí dávaly impuls tlačit se vpřed. Aby tomu čelili, napsal Kongres zákon o národní ekonomické stabilizaci a obnově. Tím došlo k výraznému zkreslení skutečného zákona, nový zákon uvedl masu do zmatku a mnoho váhavých se stalo nevěřícími.

Ilumináty kontrolovaní soudci Mezinárodního soudního dvora v Haagu vymýšleli jedno zpoždění za druhým při projednávání podání právních zastánců NESARA. Tato nečinnost a odrazování věřících zpomalily hnutí Zákona a pokračovala korupce, útlak, zbídačování a zvěrstva.

Moudrá mysl se rozhodla, že NESARA již nelze dále odkládat, a veřejné oznámení bylo naplánováno na 12. září 2001. Ilumináti - osoby na nejvyšší úrovni vlády USA, s pomocí cizinců způsobily nechvalně známé „11. září“. Zastánci této události měli pravdu: Šokovaný a smutkem zasažený občan oficiální příběh nezpochybnil a důkazy, které ukazují na falešný příběh byly připojeny ke konspirační teorii.

Ostatní rádoby „demokraticky zvolené“ řídící orgány také musí být očištěny od temné kontroly, takže se k NESARA přidalo G, a rozšířilo zákon z národního na globální. Mezinárodní skupina se snaží zbavit svět temnoty prostřednictvím ustanovení zákona G/NESARA.

Během minulého roku zavraždili ilumináti dva z vůdců G / NESARA, Vladimíra Putina a papeže Františka. Putin byl nahrazen dvojníkem a papež je obvykle zobrazen holograficky. Stále rostoucí vibrace však zaručují triumf světelných sil a NESARA uspěje v tom, k čemu je zamýšlena. Úryvek ve zprávě, kterou Hatonn předal mé matce před 15 lety, stručně uvádí záměr -

Držte ve svých srdcích vizi světa, který chcete pro sebe a své rodiny, pro všechny dědice Země:
kde mír a láska nahrazují válku a nenávist; kde vlády jsou vedeny spravedlivými, rozvážnými a oduchovnělými ženami a muži, nikoli mocenskými našeptávači vedenými temnotou; kde spravedlivé rozdělení všech zdrojů nahrazuje extrémy neslýchané chamtivosti a zoufalé chudoby; kde univerzální a planetární pravdy nahrazují síť lží, která ovládla vaše životy.
Koncept a záměr NESARA je pomoci vám vytvořit tento svět na Zemi.

Nyní nám dovolte odpovědět na vaše otázky týkající se viru, počínaje nakažlivějšími a smrtelnějšími variantami kmenů. Jak bylo zmíněno v předchozí zprávě, testy jsou navrženy tak, aby detekovaly „běžnou“ chřipku a nachlazení, a ty nazývají „varianty“.

Zdůrazňujeme, že účelem všech zpráv souvisejících s „pandemickými“ sdělovacími prostředky je vyvolat strach. Proto se šíří lež za lží a pravda od tisíců lékařů zveřejněná na internetu je odstraněna, jakmile ji objeví.

Energie strachu o sebe nebo ostatní snižuje imunitu a zvyšuje náchylnost těl získat covid a řadu dalších nemocí. To je jedna z výhod, které Ilumináti sklízejí. Energie strachu vyzařovaná každým ve finanční tísni v důsledku blokování je další. Temná srdce a mysl vyžadují pro své přežití nízké vibrace energie strachu.

Vědci mimozemských speciálních sil v maximální možné míře snížili účinnost viru ve vakcínách; úplné vyloučení by bylo nápadné. Ale i značně snížená toxicita má závažné nežádoucí účinky u lidí se slabou imunitou a počet úmrtí po očkování roste.

Pokud jste vy a vaši blízcí zdraví, bez zdravotních problémů, nemusíte se příliš obávat, pokud zaměstnání vyžaduje očkování - lidé se silným imunitním systémem mají obvykle krátkodobé mírné reakce. Pokud však máte nějaké zdravotní problémy, bylo by moudré získat od svého poskytovatele péče písemné prohlášení, že váš stav vyžaduje výjimku. Pokud je očkování dobrovolné, doporučujeme se mu vyhnout.

Vakcíny mají mnohem menší nebo nulový účinek na těla s krystalickými buňkami než na těla s buňkami na bázi uhlíku. Nemůžeme vám říci, jak rozeznat, zda je vaše buněčná struktura krystalická, ale můžeme vám říci, že transformace z uhlíku přichází s absorpcí světla. Jak Bůh řekl mé matce: „Je to jednoduché, buď laskavá.“ Dodáváme, že během posledních dvou desetiletí přišlo mnoho duší s krystalickými buňkami a mnoho starších dosáhlo úrovně světla, která umožnila buněčnou změnu.

Vakcíny, které vyžadují dvě očkování , aby byly posílené dávky účinné, patří do kategorie „komu ku prospěchu - sleduj prachy“. Jedinci, kteří před lety vymysleli ďábelský plán mutovat virus v laboratoři, uvolnit jej na místo nasycené škodlivými emisemi 5G a pojmenovat jej jako coronavirus-19 očekávali rychlou smrt miliard. Tento plán selhal a museli se spokojit s vyděláváním miliard z produktů souvisejících s „pandemií“.

Jejich chamtivost je neomezená stejně jako jejich touha vládnout vašemu světu a o oboje přišli. Síly světla získávají nelegálně a nemorálně nashromážděné bohatství, které pomohlo Iluminátům ovládnout život na Zemi. A opona světové scény stoupá pro závěrečný akt velmi, velmi dlouhé hry o temnotě, která prostupovala Zemi a bránila jejím civilizacím ve vývoji ve vědomém a duchovním vědomí.

Příští hra bude velmi, velmi dlouhým příběhem o lásce, míru, radosti, prosperitě a životě v souladu s přírodou. Ceníme si vás a všechny ostatní pracovníky světla za neocenitelné příspěvky k novému příběhu Země.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge