Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. září 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. září 2021

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Mainstreamová média informují o dramatických událostech ve vašem světě, a i když mají monumentální význam pro každého, koho se přímo dotýkají, a pro všechny starostlivé osoby, to, co se tiše děje v zákulisí, má význam pro celou populaci.

Není naší výsadou hovořit o akcích, které ničí poslední opory temnoty - ty budou zveřejněny příslušnými osobami, až nastane správný čas v jejich myšlení. Co vám můžeme říci, a co je velmi povzbudivé, je to, co vidíme v energetickém poli potenciálu Země, které odráží kolektivní myšlenky, pocity a činy civilizace, stejně jako energii vyzařovanou všemi ostatními formami života na planetě.

Zesilující světlo neustále vykořeňovalo aktivity iluminátů, dokud nevypustili koronavirus. Tvrdá omezení, uzavírání podniků, finanční potíže a nesmírně nafouknuté statistiky vytvářely masu energie strachu, která doplňovala energii zakládajícím temným, a energetické pole se stalo spletí chaotických proudů se světlými a temnými přílohami, které soupeřily o nadvládu. Ačkoli to nezpozdilo postup vzestupu Země, v bouřlivém poli nebylo jasné, kdy proudy světla znovu naberou sílu, aby se znovu vrhly vpřed a pozvedly obyvatelstvo. V kontinuu je to naprosto jasné - světlo zvítězilo, Zemi se navrátilo její původní zdraví a krása a mírová civilizace radostně vzkvétá ve zdraví a prosperitě.

Když se však před více než rokem a půl na planetě opět naplno rozhořel boj o projevení tohoto ideálního světa, pracovníci světla byli takříkajíc vrženi zpět do emocionálních zákopů a mnozí z vás začali přemýšlet, zda jste skutečně něco změnili. Probouzejí se lidé na Zemi, zlepšuje se situace, je temnota skutečně poražena? Milá rodino, rozhodně jste měnili a měníte svět - doslova! Ano, národy se probouzejí, situace směřují k zásadní změně a temnota je rozhodně poražena! "Pandemie" pro ně zdaleka není vítězstvím, ale naopak jejich zkázou.

Nyní se tedy vracíme k poli potenciálu, nedávno se ze spleti vymanily proudy třpytící se světlem naplněnými přílohami a nabírají výraznou dynamiku. Kličkují si cestu k nezadržitelnému rozmachu, protože chrličů temných příloh rychle ubývá a jejich síla klesá. Jakkoli jsou ilumináti houževnatí, nemohou zůstat skryti, protože světlo, které je odhaluje, je stále jasnější a jasnější. Oni - a jejich množící se lži - nemohou obstát bez souhlasu nezpochybňujícího, vystrašeného obyvatelstva… a to na chvíli měli. To, co mají nyní, je rostoucí počet nebojácných, vzdorovitých lidí, kteří přece jen pochybovali a vynutili si žádné další uzavírky, žádné další masky, žádné další očkování, žádná další kontrola nad nimi.

Jak rádi bychom vám řekli, kdy vyjde najevo pravda o takzvaných vakcínách, takzvané "variantě Delta" - o všem, co souvisí s "pandemií". Iluminátské sevření mainstreamových médií a cenzura internetu praskají, ale zatím ne natolik, aby fakta mohla nahradit falešné "oficiální" informace. To se jistě stane. Všem, kteří se nechali očkovat, vzkazujeme, ať se prosím nebojí budoucích zdravotních problémů. Je pravda, že potenciál existuje, ale mějte na mysli, že světlo je nejlepším spojencem vašeho imunitního systému, a jak řekl Bůh mé matce, vstřebat světlo je stejně jednoduché jako být laskavý.

Oči celého světa jsou upřeny na humanitární krizi v Afghánistánu, srdce celého světa jsou s lidmi této země. Situaci bylo skutečně možné zvládnout mnohem jinak, s moudrostí, předvídavostí a soucitem. To, co se děje, je pro nás velkým smutkem, protože lidé v této zemi čelí hrozivým životním podmínkám pod přísnou kontrolou a někteří i popravě. Ne, nejde o dokončení vybraných karmických lekcí. U některých jedinců lze uplatnit flexibilitu ve smlouvách o duši, ale většina z nich snáší a bude snášet zkušenosti, které si nevybrali, a nikdo z nich nebude až do nirvány vědět, že jim to dalo skok vpřed ve vývoji duše.

Je pravda, že zkorumpovaná vláda musela být sesazena a okupační vojska stažena, aby Afghánci mohli nastoupit cestu ke stabilitě, spolupráci a prosperitě v mírovém národě. V tuto chvíli to vypadá jako malá naděje, nepřijde brzy, ale přijde. Síla světelných vibrací nakonec zahojí rány a sjednotí občany v jejich společném zájmu, lásce k rodině a zemi.

Všichni lidé by měli vědět, že když jakákoli vláda vyšle vojáky do jiné země, aby "zajistila svobodu pro své občany" nebo "budovala národ", vždy je to pro vlastní prospěch. Nikdy se to neobejde bez krveprolití a vykořisťování, a když jsou vojska stažena, země zůstane v troskách. Stále se zvyšující vibrace zajišťují, že k tomu už na Zemi nikdy nedojde!

Význam důkazů, které se objevují o zfalšovaných prezidentských volbách ve Spojených státech, je dvojí. Společnost musí vědět, že volby jsou manipulovány ilumináty, aby mohli ovládat vlády, a že po dvě století byly volby v této i v mnoha dalších zemích tak či onak ukradeny. Proto byl život na Zemi v souladu s cílem iluminátů ovládnout svět.

Také to má celosvětový dopad, změní se forma vlády Spojených států. Krátce po sjednocení kolonií britská královská rodina a další členové Rothschildovy frakce iluminátů tajně zorganizovali tento vznikající národ do korporace, kterou vlastní. Poté, co bude v souladu s ústavou země vytvořena republiková forma vlády, bude možné zavést legislativu původně známou jako NESARA, nyní jako NESARA/GESARA. Ukončení zbídačování mas a obrovské bohatství několika málo lidí, je ekonomickým základem světové transformace.

V předchozích poselstvích jsme uvedli, že nejsme finanční poradci, a je to pravda. Do jisté míry však můžeme odpovědět na vaše otázky ohledně toho, co se stane, až bude uveden do provozu globální ekonomický systém založený na drahých kovech. Nevíme, kdy k tomu dojde, ale víme, že přechod ze současného systému na nový bude probíhat co nejhladčeji, aby se minimalizovaly nepříjemnosti a zmatky.

Peníze na běžných a spořicích účtech v bankách a družstevních záložnách budou v bezpečí, protože jsou takříkajíc v "kamenných" institucích. Přestože je hlavní bankovní systém v rukou iluminátů, zrušení nesčetných účtů by vyžadovalo více času, než mají. Je pravděpodobné, že tyto instituce budou během zavádění nového systému na krátkou dobu uzavřeny.

Budou přijata opatření, aby výdělky pracujících odváděné na státní penzijní účty byly zabezpečeny a vypláceny oprávněným příjemcům a aby byly k dispozici prostředky na odškodnění v případě invalidity a na sociální zabezpečení. Je pravděpodobné, že dojde ke krátkému zpoždění při zpracování všech těchto plateb.

Nevíme přesně, jak budou ovlivněny investice a penzijní fondy vázané na akciové trhy, protože s nimi ilumináti neustále strategicky manipulují nahoru a dolů. Je pravděpodobné, že dojde k přerušení plateb, protože trhy budou vyjmuty z jejich kontroly a stabilizovány.

Dalším nástrojem iluminátů jsou kreditní karty s lichvářskými úroky, které mají motivovat k utrácení nad poměry a vytvářet populaci stresovanou velkým zadlužením. Nevíme, zda karty budou i nadále způsobem nákupu - nabíjení je při rozumném používání pohodlné - nebo zda budou nahrazeny jinou formou.

Kryptoměny také vymysleli ilumináti a jsou pod jejich kontrolou. Několika počítačovými zápisy dat lze všechny formy této měny smazat - nespoléhejte na "zaručenou anonymitu", která tyto účty zachrání. Bylo by rozumné zvážit použití těchto prostředků tak, aby vám co nejlépe posloužili, namísto spoléhání se na to, že budou k dispozici po dlouhou dobu.

Ještě jedna poznámka ke GESARA. Jejím účelem je zavést spravedlivý, čestný globální ekonomický systém a přinést prosperitu do celého vašeho světa. Jejím cílem není dát každému jednotlivci na planetě velkou sumu peněz, jak uvádějí některé dezinformace o této legislativě. [Ve zprávě z 26. srpna 2017 najdete vyčerpávající vysvětlení ekonomických ustanovení legislativy].

Otázka, zda "Pomáhají biopotraviny a vegetariánská či veganská strava při osobním vzestupu?". Osobní vzestup, pokrok v duchovním a vědomém uvědomění, přichází s absorbováním světla, takže si promluvme o tom, jak to ovlivňuje strava. Potraviny vypěstované bez chemických hnojiv a insekticidů jsou skutečně zdravější, ale pocit stresu z ceny těchto potravin neguje jejich výhody. Stres narušuje rovnováhu zdraví mysli, těla i ducha - to tlumí světlo v těle a oslabuje imunitu.

Čerstvá zelenina a ovoce jsou nejvýživnější, protože obsahují nejvíce světla, a pokud je obilí mleté a luštěniny ošetřené bez toxických chemikálií, obsahují také hodně světla. Když jsou požadovaná strava a peněženka neslučitelné, děkujte za vše, co jíte, a myslete na to, aby sloužila vašemu nejvyššímu dobru.

Někteří lidé mají pocit, že jejich tělo potřebuje maso, mořské plody a mléčné výrobky, aby si udrželo zdraví, a jiní mají pocit, že jejich tělo je zdravější bez těchto potravin, ale daleko více než strava záleží na tom, jak se zachází se zvířaty. Zvířata v potravinovém řetězci mají s lidstvem dohodu na úrovni duše, že budou poskytovat potravu výměnou za vděčnost, úctu a šetrné zacházení během svého života a že zemřou jemně a důstojně. Nejenže "tovární zemědělství" hrubě porušuje lidskou část této dohody, ale v průběhu věků se brutálně zacházelo i s jinými zvířaty, domestikovanými i divokými. Právě neúprosná nelidskost lidí vůči sobě navzájem i vůči zvířatům způsobila, že se planeta Země dostala z vysoké páté hustoty do hluboké třetí a po tisíciletí v ní uvízla.

Duše, které se ztělesňují jako zvířata, mají širokou škálu inteligence a emocí a jejich rodiny se navzájem milují stejně, jako vy milujete tu svou. Když zažívají traumata během okolností života a umírání, zůstává tato energie v jejich tělech a psychice, a když vstoupí do nirvány, vyžadují a je jim poskytnuto stejné léčení na míru, jaké potřebují a dostávají traumatizované osoby.

Jako nedílná součást Stvořitelovy energie bezpodmínečné lásky je každý život ve vaší živočišné a rostlinné říši duší s různým stupněm vědomí. V rámci celého druhu jsou kytovci nejvědomějšími a duchovně nejvyspělejšími dušemi na Zemi - dobrovolně se zde inkarnovali ve velkých formách, aby v hlubinách oceánů ukotvili světlo vysílané ze vzdálených civilizací. A vzpomeňte si na rostlinnou říši. Každé semínko ví, kdy má začít růst a čím se má stát - trávou, stromem, květinou, ovocem, obilím nebo zeleninou - a každé z nich dodává vašemu životu i životu všech ostatních duší nezměrnou kvalitu.

Zejména v neklidných dobách, jako je tato, je snadné zapomenout, že vás ovlivňuje a je ovlivňován každý jiný život na Zemi. Žít v souladu s tímto vědomím přispívá ke zlepšení všech životů, s nimiž sdílíte planetu - to je osobní vzestup a vývoj civilizace!

Milované sestry a bratři, vytrvalost ve vašem poslání je neocenitelná při pomoci lidem na Zemi "vidět světlo", aby mohli manifestovat svět, který chtějí a kde je život mírumilovný, harmonický a láskyplný.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge