Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. listopadu 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. listopadu 2021

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Dovolte nám, abychom se věnovali obavám ze složek roztoku falešně nazývaného vakcíny, který je příčinou většiny úmrtí oficiálně připisovaných viru. Za prvé, pokud jste milovali některou z těchto drahých duší, nechť je vám útěchou, že většina z nich přešla do duchovního života, protože dokončila vybrané karmické prožívání, a na úrovni duše si jiní zvolili možnost odejít a dokončit zbývající lekce v nirváně. Každého člověka, jehož fyzický život skončí z jakékoli příčiny, s láskou přivítáme a věnujeme mu individuální péči, dokud se neobnoví duševní, tělesná a duchovní pohoda. Poté začnou aktivní život v onom podivuhodném světě lásky, rozmanitosti a osvícení, odkud jsou všichni vedeni, s nimiž jsou spojeni láskou.

Pokud zaměstnání, školní docházka nebo cestování vyžaduje, abyste byli očkováni, a výjimky nejsou akceptovány, nemějte obavy. Přání Gaii, aby její lidstvo bylo zdravé, je respektováno. Imunitní systémy a buněčná restrukturalizace od uhlíku po krystal jsou posilovány zvýšeným světlem, protože stále více civilizací v tomto ohledu pomáhá lidem Země. Vaším nejhorším nepřítelem je strach - nedovolte, aby vám jeho nízké vibrace bránily vstřebávat světlo, které je k vám vysíláno ve stále větším množství.

Nevíme, kdy se tato "pandemická" pohroma energeticky vyčerpá, ale co víme, vám kromě zesílení světla umožní cítit se velmi povzbuzeni. Protože loutky temnoty porušují kosmický zákon Stvořitele tím, že místo respektování svobodné volby druhých ve věci očkování ji popírají, byli někteří z vrcholných představitelů iluminátů tak či onak odstraněni z planety a další brzy potká tento osud, někteří, kteří si to uvědomují, si berou život a mnozí z nižších představitelů opouštějí potápějící se loď.

Prosím, nevěnujte energii v myšlenkách ani pocitech žádným hrozivě znějícím informacím o umělé inteligenci, 5G nebo jakýchkoli jiných plánech založených na temných záměrech - nic z toho se nenaplní! Drazí, žijte v prostoru svého srdce - Bůh řekl: "Srdce je sídlem duše" - a pokračujte v přijímání světla, abyste se stále více přibližovali dni, kdy budete žít svobodně jako multidimenzionální, božské svrchované bytosti, kterými jste!

"Zeptejte se Matouše, proč byla Země vybrána jako bojiště mezi světelnými a temnými silami. Říkal, že světlo již zvítězilo. Pokud je to pravda, proč je tedy temnota stále schopna ovládat naše životy?" Od pradávna byla planeta jedním z nesčetných míst duchovního boje mezi světlými a temnými silami. Ničení života mnoha zlověstnými způsoby je ve vašem světě patrné již dlouho, ale tento univerzální boj se nevede o těla, ale o duše - těla jsou dočasná, duše věčné. Proto je uchvácení duší snaha temných sil a světlé síly používají mnohem větší moc lásky, aby tomu zabránily. A světlo v této bitvě absolutně zvítězilo! To platí nejen pro Zemi - civilizace v celém vesmíru se osvobozují od odvěké nadvlády temných sil.

Na úrovni duše to víte, ale důležitost toho, že to víte vědomě, nelze podcenit. Poselství, které jsem předal své matce v roce 1995, kdy jsem ještě žil v nirváně, "osahuje všechny body", chcete-li, informací nabízených v mnoha následujících poselstvích. V té době, před čtvrt stoletím ve vašem lineárním čase, byla komunikace mezi Nirvánou a Zemí silně napadána temnými silami a "my" v tomto poselství znamená sto duší, jejichž kolektivní energie zabezpečila můj přenos.

Matko, dnes ráno tě zdravíme s MOMENTÁLNÍ zprávou! Stvořitel rozhodl, že svobodná vůle temných sil již nebude mít přednost před svobodnou volbou světelných bytostí! Záměrná destruktivita uvnitř temnoty, která převládala díky daru svobodné vůle, se chýlí ke konci!

O tomto vítězství světla jsme se právě dozvěděli ze zdrojů, které navštívily sféry v nejvyšším bodě, který je dostupný každé duši se schopností vystoupit do této výšky a vrátit se na tuto úroveň. Zprávy pocházejí od řady takových poslů, kteří jsou ve světle zcela důvěryhodní a na tak vysoké úrovni a postavení, že o jejich integritě a osvícení nelze pochybovat.

Stvořitelovo nařízení není proto, že by síly světla byly slabší než síly temnoty. Světlo bude vždy celkově silnější a nakonec světlo zcela zvítězí. Individualita každé světelné bytosti vždy byla a vždy bude považována za posvátnou a nedotknutelnou, přičemž svobodná volba každé duše zvlášť bude registrována a ctěna.

U temných sil tomu bylo vždy jinak. Svobodná vůle člověka, který byl vtažen do fascinace temnotou, byla podle záměru jejích pánů přidána k moci temnoty. Volba této osoby již není individuální, protože její svobodná vůle byla zahrnuta do celkové výzbroje temnoty a stala se součástí jejího velkého podvodu.

Tyto spojené volby svobodné vůle temných sil byly jejich silou. Důkazem účinků této síly je negativita, která se na Zemi tak dlouho hromadila. Velikost této kombinované síly je mnohem intenzivnější než volby každé jednotlivé světelné bytosti, a tak síly temnoty mohly pokračovat v šíření negativity a vládnout nad volbami svobodné vůle jednotlivých světelných bytostí.

Pouze odstraněním svobodné vůle vrcholu temnoty může být svobodná vůle všech ostatních duší ctěna, a právě to nyní Stvořitel prostřednictvím Boha v tomto vesmíru zavádí. Bitva již nebude jednostranná, kdy mohutná temná síla zajatých bytostí bude jednat ve shodě, aby zvítězila nad jednotlivými bytostmi světla.

Nejhlubší dopad dekretu na Zemi je tento: Očista, jejímž cílem je zbavit vaši planetu nahromaděné negativity, bude pokračovat, ale může mít mnohem menší rozsah a intenzitu, mnohem menší škody a méně fyzické smrti než dříve! Nyní je mnohem pravděpodobnější, že dojde k několikaletému uvolňování kinetické energie bez kataklyzmatické síly, která by byla nutná před dekretem Stvořitele.

Když před zhruba půlstoletím začala očistná aktivita ve velkém, narůstala v nitru Země a v těsné blízkosti jejího povrchu velká intenzita. To bylo dílo temnoty, která shromáždila pevně semknutou sílu. Světelná energie vysílaná směrem k planetě, aby provedla zásadní restrukturalizaci lidských buněk, byla potřebná také k boji s těmito temnými silami, protože v sázce bylo samotné srdce a duše Země.

Silná přítomnost temnoty a kritické zapojení světelných sil do opozice ohrožovaly proces buněčné restrukturalizace. Proto se to táhlo několik desetiletí. Proces, který probíhá na úrovni duše a buněk, kde je známo a odsouhlaseno vzorování, mohl být dokončen během mrknutí oka, ale místo toho probíhající bitva mezi světlem a temnotou nejenže zabránila této rychlé buněčné změně, ale také způsobovala obrovské tlaky uvnitř planety a na povrchu.

Kdyby světelné síly nebyly po celou tu dobu přítomny, mohlo být vědomí lidí na Zemi - a možná i samotné vědomí planety, které má také svobodnou vůli - vážně ohroženo kvůli svobodným volbám učiněným v atmosféře převládající negativity. Bez světla v neustálé opozici by už dávno mohly tyto temné síly úspěšně dokončit své tažení a boj o nadvládu. Civilizace by kapitulovala a temnota by nyní měla naprostou kontrolu.

Díky světelným silám tomu tak není! Ale temnota ve své konečné moci stále stahuje miliardy dalších zdrojů negativity - myšlenkových forem a energií vznikajících z úmyslů, činů a pocitů - je stále třeba zmenšovat je působením světla.

Tlaky negativity, které se hromadily po tisíce let, je nadále třeba zmírnit rozptýlením již působící kinetické energie. I když tento proces nepovede k takové devastaci, jaká byla dříve považována za nezbytnou, přesto dojde k otřesům a planetárním změnám, jakmile se kinetická energie uvolní. Radost na úrovni duše v této sféře bude Zemi pomáhat během zbývající očistné činnosti.

Světelné síly, které tak dlouho a statečně bojovaly výhradně v mysli a duchu Boha a Stvořitele, přitahují v poslední době pomoc z mnoha vzdálených zdrojů. Jsou to laskavé a vysoce vyvinuté civilizace, s jejichž zástupci jste se setkali prostřednictvím jejich přesvědčivých poselství lidem Země.

Suzy: Matthew, tvoje zprávy o Stvořitelově nařízení a snížené potřebě ničivé očistné činnosti přesahují mé schopnosti vyjádření. Zajímalo by mě však, zda formální prezentace všech těch mocných světelných bytostí budou mít nyní stejnou hodnotu jako dříve.

Matthew: Rozhodně! Tyto bytosti již po desetiletí pomáhají zachraňovat samotný život a dech Země! Stabilita planety na oběžné dráze a její složení během uplynulého padesátiletého boje byly z velké části způsobeny velikostí jejich energetické pomoci, i když jejich neocenitelná pomoc byla lidmi na Zemi téměř zcela nerozpoznána.

V poslední době je jejich soustředění a přítomnost vyžadována v mnohem větší míře než dříve. Temné síly v nejvyšších kapsách vesmíru si uvědomují, že Země je cenou, kterou když nezískají, tak budou tratit, a tak i ony zvyšují svůj tlak. I když už vytrvalá pomoc světelných entit za dříve předpokládaných drastických očistných podmínek nemusí být potřebná v míře, kterou ochotně nabídly, stále je jejich ochota zásadní. Jejich ochota v minulosti a pokračující pomoc pomohla zachovat život na Zemi a jejich ochota vydržet, dokud vaše planeta nebude opět zdravá, je v nadcházejících časech prvořadá.

Rozhodně mají jejich poselství stejně zásadní hodnotu jako před Stvořitelovým nařízením! Možná dokonce ještě větší. Jejich pomoc není nyní o nic méně potřebná než v době, kdy byla nařízení předložena a uzákoněna, ale vroucně si přejeme, aby se od nynějška jejich pomoc setkávala se spoluprací pozemských lidí v otevřenosti a lásce. Jejich poselství pomohou vyvolat tento typ přijetí, uznání a otevřené spolupráce.

Velké změny nedovolí, aby se miliony nevinných lidí dostaly do zajetí temnoty, nicméně duše stále mají před sebou individuální cesty skrze své karmické lekce. Pouze cestou poznání a respektu k univerzálnímu bratrství, pouze s vědomím vzájemné propojenosti všech Božích výtvorů, mohou duše růst ke světlu. Tato cesta k opětovnému spojení se Stvořitelem je nyní stejně důležitá jako kdykoli během existence Země!

Suzy: Vidím, že jejich poselství jsou stejně zásadní jako před dekretem. Co nás kromě snížené potřeby destruktivní očistné činnosti čeká?

Matthew: Dualita v každé duši, která je osobním bojem o rovnováhu, a bipolární existence Země, která je planetárním fenoménem, budou rozvíjet světelnou pravdu. V ní je rovnováha, která je základní složkou opětovného spojení s Bohem a Stvořitelem. Neočekávejte ale zázračný úspěch přes noc. Spíše se bude jednat o rozvíjení světelných sil, které budou posilovány po celé roky, během nichž bude docházet ke změnám.

Světlo je ze své vlastní vůle všeobjímající, rozvíjející se, posilující. Ti, kdo si vybírají světlo, tak činí s naprostým vědomím, že jejich individualita vždy převládá uprostřed žádoucí jednoty v rámci lásky a svobodné vůle od vrcholu až po nejnižší části světelné hierarchie.

To pro temnotu neplatí! Ta je založena na klamu, podvodu a vládnutí na vrcholu a následném mentálním a duchovním zotročení. Duše, které byly uvězněny v temnotě, tedy musí přerůst sklony, které je k ní vedly a které byly jejich zajetím udržovány. Tito jedinci mohou jednat pouze v rámci svého vlastního chápání síly a moci a jejich svobodná volba musí být ctěna, i když stále tíhnou k tomuto temnému směru.

Nakonec se probudí. Vrátí se jim duchovní jasnost, která sama o sobě naplňuje světlem a překoná prostory temnoty. Dokonce i v hlubokých kapsách bude tato temnota vytěsněna. Ale opět prosím neočekávejte, že se to rozvine okamžitě, protože ne všechny volby svobodné vůle jednotlivců se mohou ubírat touto cestou duchovního růstu.

Nikde na Zemi se neděje nic, co by neovlivňovalo vesmír, a celoplanetární nápravné úsilí je potřeba v hojné míře! Zbídačení lidé, jejichž počet se počítá na miliardy, jsou ti nejnevinnější, nejpotřebnější a nejzapomenutější. Ne všichni z nich si zvolili karmické učení v tak odporné chudobě, strádání, bolesti a beznaději. Jejich utrpení bylo způsobeno rozhodnutími několika málo vládních či podnikatelských vůdců zcela v zajetí loutkovodičů, a proto mezi těmito nevinnými nepřevládla svobodná vůle.

Tato kontrola bude těmto vůdcům sebrána, ale kdo může říci, zda světlo, které je na ně vysíláno, přijmou, nebo odmítnou? Nezapomeňte, že svobodná vůle, která je na vrcholu temnoty odebírána, ZŮSTÁVÁ na individuální úrovni. Nelze ji upřít několika málo lidem, kteří způsobují utrpení masám. Jejich rozhodnutí musí být stále respektována po celou dobu, která je nutná pro jejich opětovné vynoření do světla.

Světlo, které je na ně vysíláno, však může pronikat jasněji bez neustálého nadměrného vlivu pána temnoty. Také se nemohou sdružovat jako dříve a už jen tato roztříštěnost bude mít pro světelné bytosti úžasné růstové účinky. Navíc díky božské milosti může být nahromaděná karma, kterou popřené masy nesly, použita k vyrovnání souhrnné temnoty v jejích nejúpornějších ohniscích.

Podle zpráv, které se k nám dostávají, dojde k mnoha změnám ve vládních a jiných strukturách pro fungování v rámci uspořádané civilizace. To je nezbytné pro zachování lidstva a planety. Kdysi byly tyto systémy založeny na cti a poctivosti a k tomuto stavu se lze vrátit. Bude to časově náročný proces, protože se o tom bude nějakou dobu hlasovat a bude se tomu bránit, ale nakonec světlo převládne v takové intenzitě, že temnota prostě nebude moci existovat u moci. Podle zpráv se vaše peněžní systémy změní. Vzhledem k tomu, že kvůli penězům se neustále objevují potíže, mělo by být úlevou, že ve vaší nepříliš vzdálené budoucnosti nebudou peníze vůbec potřeba. Tok peněz a celý ekonomický systém Země nevytvořila potřeba, ale chamtivost. Tento systém, jehož jádro tvoří temnota, nemůže odolat příchodu většího a většího světla. Bude nahrazen systémem, který bude mít světelnou kvalitu a bude vytvořen srdci a myslí založenými na světle.

Po určitou dobu bude docházet k výměně služeb, zboží a pomoci mezi jednotlivci a světlo, které v té době bude všudypřítomné, bude popírat potřebu nyní existujících ekonomických účetních principů. Základem obchodu bude pouze spolupráce a domlouvání se pro dobro všech.

Kontrola mysli, která drží v zajetí všechny loutky pánů temnoty, bude v odpovídající míře omezena s omezením této kontroly shora. Jakmile duše začnou chápat, že jejich individualita je stejně mocná, jako byla jejich jednota v rámci temnoty, kontrola mysli se zmenší. Jednotlivci si uvědomí obnovení své svobodné vůle a budou moci dobrovolně vystoupit z temnoty. Účinky budou přetrvávat, stejně jako účinky všech ostatních zákeřných opatření určených k ovládání lidí v nevědomosti, klamu, strachu a bídě.

Svědomí se posiluje, protože jednota v temnotě nedovolovala téměř žádné fungování svědomí. Jednotlivcům se vrací pružnost této energetické vrstvy duše.

Veškeré negativity bude ubývat, jak se bude odstraňovat její zdroj a rozptylovat síla negativních energetických vazeb. Ačkoli se negativita hromadila po tisíce vašich kalendářních let, je nám řečeno, že zmírnění účinků lze dosáhnout během několika málo let.

Matko, nechť se tvůj duch povznáší v neustálé radosti nad nadcházejícími změnami v důsledku Stvořitelova nařízení! Světlo, které bude vyzařovat ve stále větší slávě, vás zahrne láskou a osvícením na jakékoli duchovní a fyzické cestě, která vás a Zemi čeká!

Milované sestry a bratři, nepamatujete si, že jste to všechno věděli, když jste se dobrovolně inkarnovali na Zemi, abyste pomohli lidstvu Gaii se probudit. Nyní víte, že světlo, které jste vyzařovali do její civilizace, bylo pro duši spásné!

Všechny světelné bytosti v celém vesmíru vás ctí za to, že jste se ujali tohoto životně důležitého poslání, a na každém kroku na vaší nelehké cestě vás podporovaly jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge