Home > > Matthew Ward - September 1, 2012

Matthew Ward - September 1, 2012

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici je zde Matthew. Ve vzduchu je velké vzrušení pro všechny osvícené duše – odpocítávání do prahu Zlatého veku Zeme je již v mesících a týdnech, ne v desetiletích, a pak v letech, která následovala pocátek jejího vzestupu!

2.Zejména mezi nove probuzenými dušemi, ale i u nekterých dlouhodobe oddaných pracovníku svetla jsou ruzná vnímání dvou aspektu této události, která je v tomto vesmíru jedinecná: sám vzestup a odhalení. Nekterí vidí tyto veci jako jednotlivé, nespojené události, a jiní se zase domnívají, že vzestup je proces a odhalení je událost. My budeme mluvit o našem pohledu na tyto probíhající procesy jako o dvou stranách jedné mince, abychom tak rekli.

3.Na konci 30. let naložila ekonomická deprese na vaši spolecnost težké bremeno a vzestup nemecké Tretí ríše vedl k invazím do blízkých zemí. Gaia, duše Zeme, vedela, co se chystá v jejím potenciálním energetickém poli. Vedela, že její planetární telo, které bylo témer zbaveno svetla, je príliš slabé, aby prežilo nevyhnutelnou druhou svetovou válku a další násilnosti, které budou následovat z duvodu moci temnoty nad vedomím lidstva.

4.Proto tehdy zavolala o pomoc. Okamžitou odpovedí bylo masívní dodání svetla od vzdálených civilizací, které umožnilo Zemi setrást ze sebe hlubokou tretí hustotu a pomalu zacít vzestupovat na vyšší, i když stále velmi hustý energetickou úroven.

5.Nyní se rychle presuneme k tomuto roku. Behem jeho posledních dní a pocátecních dní roku 2013 bude planeta cestovat skrze nebeské okno mezi tretí a ctvrtou hustotou, kde se chuchvalce energie krátce smísí, a vstoupí do ctvrté hustoty, kde zacíná Zlatý vek Zeme.

6.Ale tento slavný mezník není koncem její cesty. Vzestup bude pokracovat, dokud planeta nebude bezpecne v páté hustote, kde Gaia ve starých dobách vznikla, a rovnež tak její planetární telo. Po velmi dlouhé dobe strávené v nízkých hustotách, které byly odpovídající kolektivnímu vedomí po sobe následujících civilizací, se telo Gaii navrátí domu.

7.A odchod Zeme z tretí hustoty bude slavnostne oznámen po celém osvíceném vesmíru! Avšak, víte-li, že tento úžasný proces bude pokracovat po následující roky, zabrání vám to v malomyslnosti, která postihne ty, kdo ocekávají, že 21. prosince dojde k dramatické události. Když se toho dne ani následujícího nestane nic dynamického, bylo by smutné, kdyby ti, kterí pocítají s tím, že dojde k necemu pozoruhodnému, se na úrovni duše rozhodli, že se pridají k tem, kterí si také zvolili z ruzných duvodu nezustat na planete.

8.Nyní si povezme o odhalení. Protože je spojeno s oficiálním prohlášením o prítomnosti naší vesmírné rodiny, mnozí pracovníci svetla se cítí zklamáni, protože už jsme tak blízko konci vašeho roku 2012 a stále žádné takové priznání neprišlo.

9.I když bývalá základna moci Illuminátu byla otresena, stále mají v nekterých oblastech silný vliv, a jednou z nich jsou média. Potlacují informace, které nechtejí pustit na svetlo, a zabranují vetšine vaší populace dozvedet se, že kolem planety jsou tisíce lodí z duchovne a intelektuálne vyspelých civilizací a že pracují bok po boku s vámi, anebo žijí ve Vnitrní zemi. A tak vetšina lidí z vašeho sveta vubec neocekává, že by se setkala se cleny naší vesmírné rodiny. V kolektivním vedomí je o nich naprostý nedostatek vedomostí a velmi málo myšlenek na jejich privítání.

10.To v kombinaci s úporným lpením temných na nekterých vojenských sektorech muže znamenat riziko pro vás i pristávající stranu, a oddaluje to oznámení a pristání ve vetším poctu. Ale je naprosto jisté, že to ani o trošicku nezmenšuje probíhající pomoc vašich bratru a sester!

11.Zásadní pokrok na zemi pokracuje skryte a posádky lodí nadále užívají technologii na palubách ke snižování toxického znecištení a k blokování funkce silných zbraní. Vyrovnávají úcinky zemetresení, snižují rychlost vetru a smerují velké boure pryc od huste osídlených oblastí, pricemž umožnnují uvolnení velkého množství negativity. Stálá koordinace mezi zpravodajstvím ze zeme a z oblohy marí pokusy Illuminátu o „cerné operace“, jako je organizovaný terorismus, vleklé výpadky energie a prerušování komunikacního systému.

12.Abyste si nesnižovali své osobní svetlo negativními pocity, protože „odhalení“ neprobehlo vcas, žádáme vás, abyste rozšírili jeho definici - prozrazení ci zverejnení - o pojem „vyjít na svetlo“. To je presne to, co se deje od doby, co Zeme nastoupila na svou dráhu vzestupu!

13.V nejranejších letech vzestupu nebyly žádné dukazy, že se deje neco neobvyklého, ale s postupem Zeme se zvyšovala intenzita svetla, a zacaly být odhalovány opovrženíhodné aktivity, které predtím byly známy pouze zlovolným pachatelum a tem, kterých se prímo týkaly. Když dlouhodobe pevne usazená temnota vycházela na svetlo, lidé, aniž by si uvedomovali, že reagují na vibrace svetla, zacali otevírat svá srdce a mysli.

14.Všimnete si svetove rozšírených zmen v postoji k válce. Jednota ducha spojených sil behem 2. svetové války – je vlastenecké zabíjet a cestné umírat – se vyvinula v globální mírová shromáždení a meditace. Všimnete si, jak mnoho informací vyšlo na svetlo ohledne korupce ve vládách od státní po komunální úroven, a v multinacionálních korporacích a financních institucích. Byli identifikování pedofilové mezi knežstvem a v organizacích, které byly pokládány za ráj pro vaše deti, a jedinci dríve pokládaní za ucitele ci idoly padli, protože byly odhaleny jejich temné charaktery.

15.Nyní si dejte tato odhalení a všechna ostatní do jejich správného kontextu – je to nedílná soucást vzestupu Zeme. Jak planeta cestovala skrze stále vyšší energetické roviny, vycházelo na svetlo stále více oblastí zlocinu a hruzných okolností, které byly dríve skryty. To bylo nezbytne nutné, aby lidé videli, jak temnota ovládala jejich životy, a aby ve svetle tohoto poznání byli motivování k prospešným zmenám.

16.Svetelná energie rostoucího uvedomení, tužeb a cinu vaší civilizace behem postupu Zeme pozvedla kolektivní vedomí. Pred pouhými 70 lety byla ve smrtelných krecích! Její prechod z hluboké tretí hustoty k bodu blízkého vstupu do ctvrté hustoty je vesmírným úspechem, který nemá predchudce co do rychlosti ani co do rozsahu!

17.Budete-li chápat odhalení jako základní a neoddelitelnou soucást procesu vzestupu, nemusí docházet k žádnému zklamání nebo ztráte odvahy, i když stále ješte nedošlo k oficiálnímu uznání prítomnosti naší rodiny. Budte si jisti, že k nemu dojde! Jejich verejné prijetí konkrétními svetovými predstaviteli bude završením celého procesu odhalení, a my, stejne jako vy, žádostive cekáme na tento významný den!

18. Chápeme, že vedet „Kdy?“ (Kdy dojde k odhalení mimozemských civilizací, poznl Org.) je pro vás velmi duležité, a zeptám se Hatonna, jestli nám k tomu muže poskytnout bližší informace.

Hatonn:
Dekuji, že ses me zeptal, Matthewe. Nejprve chci ríci, že se s tebou shoduji ve všem, co jsi již rekl o Odhalení a o tom, proc se oficiální oznámení dosud odkládá. A dekuji také, že jsi vysvetlil, že naše posádky v lodích delají vše, co mohou, aby vám pomohly, zatímco cekají na možnost pristát, a naše posádky na Zemi také delají vše, co mohou. Jsme v pohotovosti již deset let, abychom pomohli na svet téhle show!

Ale vratme se k tomu, kdy budeme „ohlášeni“: problémem je samozrejme stále bezpecnost, ale novým klícem jsou listopadové prezidenstské volby v USA. Je podstatné, aby pokracovalo prezidentsví Obamy. Nemá to nic spolecného s politikou v té zemi ani v žádné jiné! Je to pouze a jen kvuli mistrovskému plánu Zlatého veku!

Plán se rídí tím, co chce Gaia, duše Zeme. Ta chce mírový svet, na kterém bude mít každý rovný podíl a všichni budou respektovat její ríši Prírody. Nejvyšší vesmírná rada urcila jako hlavního hráce duši s vysoce rozvinutým stupnem duchovnosti a se zkušenostmi s vedením sveta v mnoha predešlých životech. Tou duší je Barack Obama.

Narodil se s Gaiinou vizí sveta a udržel si ji, a má jak inspiraci, tak kvalifikaci, aby jí dosáhl. Jeho znovuzvolení je naprosto nezbytné pro pokracování plánu, protože jeho oponent není schopen ani nemá zájem provést zmeny, které plán vyžaduje.

Jsme naprosto apolitictí a nesnižujeme Mitta Romneyho! Jde o to, že ani on ani ti, kterí sdílejí jeho stanoviska, nemají motivaci zmenit status quo, pokud jde o peníze, ani o onu obrovskou nerovnost, kdy pár lidí vlastní mnoho miliard a miliardy lidí mají málo ci nic, a tento stav nemuže a nebude pokracovat. Zeme nedovolí, aby tato nerovnováha trvala nadále.

Myslím, že zde je treba obsažnejšího vysvetlení. V mistrovském plánu stojí, že nekterí jednotlivci mají dát mnoha a mnoha duším príležitost odkroutit si svou karmu ve tretí hustote a vyrovnat zkušenosti z jiných životu, aby mohli vzestoupit spolu se Zemí. Když byla asi pred deseti lety tato cást plánu splnena, meli se tito jednotlivci pridat k silám svetla. Ale neucinili to, a proto stále pokracují války, predsudky, korupce, chamtivost, oddelenost, terorismus a další podmínky typické pro tretí hustotu.

Podle puvodního plánu už v tuto dobu melo být to vše dávno pryc. Bylo zámerem, aby Obama, až se stane prezidentem, poskytl širokou podporu pro sjednocení lidí všech státu a aby vedl váš svet do Zlatého veku. Podle toho plánu jsme se vy i my meli spojit již pred deseti lety a pracovat spolecne, abychom uklidili neporádek na vaší planete zpusobený chamtivými a bezcitnými hráci o moc.

Nu, na to stále cekáme, a Obamovy snahy dosáhnout reforem jsou stále blokovány jeho nepráteli v Kongresu ci zámožnými jednotlivci, kterí ovládají vetšinu jeho clenu. Prostrednictvím hrozeb smrtí jeho rodine ci blokovým hlasováním byl Obama donucen k rozhodnutím, která jsou proti jeho svedomí a jeho vizi sveta. Poté, co se dozvedel, že on i jeho rodina mají naši ochranu, se jeho mysl zbavila této hluboké starosti, ale stále ješte se musí vyporádávat s neústupným stranictvím a nehorázným lhaním ci prekrucováním faktu.
To je to, co se odehrává na hlavní scéne v USA práve ted, a co by se tam melo odehrát, aby tento stát mohl spolupracovat s ostatními zememi na náprave žalostného stavu, v nemž se nachází váš svet! Pokud naše odhalení bude klícovým pro to, aby si Obama udržel svou pozici, uciníme to dostatecne dlouhou dobu pred volbami. Pokud budeme videt, že jeho zvolení je jisté, objevíme se brzy poté.

Znovu opakuji, nejde o nic politického! Až se objevíme, politické rozdíly nebudou v žádné zemi významným tématem. Tím bude odhalení pravdy o nás a o mnohých dalších situacích.
Matthewe, tohle je asi tak vše, co mohu ríci o tom, kdy „vyjdeme na verejnost“. Dekuji ti za možnost o tom promluvit.

19. Hatonne, my ti dekujeme za tak jasné vysvetlení situace a za ujištení, že at to již bude pred volbami ci po volbách, oficiální privítání naší vesmírné rodiny bude brzy! To ukoncuje naše obavy, že duše by se mohly rozhodnout odejít, pokud se 21. prosince neodehraje nic dynamického – ono pozoruhodné drama prijde s predstavením naší vesmírné rodiny!

20. Milí pracovníci svetla, víme, že pri vašem pocitu naléhavosti verejného uznání ostatních civilizací jde o více než jen zvedavost. Jde o vaši uprímnou touhu, aby byly ukonceny války, rozsáhlé utrpení a ciny mimorádného násilí.

21. Jak jsme prohlásili v predchozích sdeleních, pokracování techto okolností je zpusobeno zejména panujícími vibracemi, které zesilují vlastnosti a chování v dualite - „dobré“ se stává lepším, „zlé“ se stává horším. A v souladu s tím, co rekl Hatonn o nacasování v mistrovském plánu, je žádoucí, aby se dále „dobré stávalo lepším“.

22. Roky temnoty, které máte navíc, zpusobily mnoha lidem obrovská neštestí, ale duležitejší je, jak byly ovlivneny jejich duše. Pokud krátký život, trauma a vážné težkosti nebyly soucástí životních plánu nekterých duší, božská milost jim dala vyspelý duchovní stupen, a pro pachatele hruzných cinu to znamenalo, že pokud jejich ciny byly mimo jejich smlouvu duše, jejich duchovní stupen se snížil. To znamená, že cyklus vecného života duše behem techto let temnoty navíc nebyl nepríznive ovlivnen, a mnoho a mnoho duší ucinilo velké skoky vpred duchovne i intelektuálne.

23. Cítíme, že je treba opet pripomenout, že je zbytecné cítit strach z cehokoli. Videli jste, že obavy z terorismu na Olympijských hrách byly zbytecné. Naléhave vás žádáme, abyste zaradili i všechny ostatní strachuplné zprávy a predpovedi do stejné kategorie – že u vás neprojdou! To neznamená, že Illumináti nemají v úmyslu šírit strach. Ale znamená to, že práve tak jak se jejich predešlé pokusy nezdarily díky zásahum naší vesmírné rodiny, i jejich ostatní plány stihne tento osud, dokud nebude premožena veškerá temnota. A to bude už brzy!

24. Pokud jde o vzestup Zeme, ani strach mnoha jednotlivcu nemuže oddálit její plynulý postup ani odvrátit ji z její dráhy, ale muže oddálit ci zvrátit rust jednotlivcu v duchovní a vedomé bdelosti. My vás všechny objímáme bezpodmínecnou láskou, tou nejmocnejší energií v tomto vesmíru. Stací, když ji pouze prijmete, a mužete být beze strachu z toho, co je pred vámi, a radostne a vzrušene se tešit na zbývající dny tohoto roku a všech roku, které prijdou. Ach, tady se musíme opravit – v kontinuu, ke kterému se rychle blížíte, není žádné lineární usporádání casu - takže rekneme, že na všechny životy, co prijdou.

25. Po celé dlouhé ceste tohoto života cestujeme v duchu s vámi, a tešíme se z každého kroku, který vás privádí blíže k vašemu víteznému vstupu do pozemského Zlatého veku.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Orgo Net - matthewcesky.blogspot.comShare |