Home > > Matthew Ward - 2. srpna 2012

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. srpna 20121. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Kombinace vibračního vyzařování Země a energetických rovin, přes které planeta vzestupuje, vytváří různě silné účinky.

13. Vše je energie pohybující se na různých frekvencích, mechanické, elektrické nebo elektronické zařízení a systémy jsou také ovlivněny přesunem do čtvrté hustoty. Nedávný příklad je široký výpadek proudu v Indii. I když tomu možná napomohli ilumináti, výpadek není neočekávaným výsledkem negativity, spojené s postavením planety blízko čtvrté dimenze.

14. Kombinace efektů vytváří rozsáhlý strach, rozpaky, hněv a finanční těžkosti. Negativní vibrace vytvářené kolektivními reakcemi se sráží s energetickou úrovní, kterou planeta prochází. Jak Země pokračuje ve svém směru, budu srážky zesilovat a stejně tak i účinky.

15. Příčinou této situace je neústupnost temných srdcí a myslí. Kdyby se drželi svého souhlasu připojit se k silám Světla v určeném čase, asi před deseti lety, kdy byla planeta v mnohem nižších vibracích, k současným srážkám by nedocházelo. Přináší to pomalejší vývoj.

22. Opět musíme zmínit, že i když vesmířané pomáhají Zemi při vzestupu a brání terorismu ve velkém měřítku, vy máte na starosti ostatní. Pokud má nastat změna v dostupnosti zbraní a válečné mentalitě společnosti, musí přijít od pracovníků světla. Není náhoda – žádné náhody nejsou – že nedávná střelba v Coloradu se odehrála ve stejném malém městě, kde se odehrála již před několika lety. Je to nepochybným znamením toho, že pokud má skončit násilí, musí se pro to něco udělat.

27. Žijte dle svého srdce – jak řekl Bůh, „Srdce je sídlem duše“. Představujte si sebe ve světě, kde vládne mír, vzájemný respekt, spolupráce, poctivost, hojnost pro všechny a život v harmonii s přírodou. V kontinuu už tento pozoruhodný svět, který pomáháte vytvářet, existuje a podle lineárního času už tam téměř jste!

28. Po mnoho let jsme vám poskytovali duchovní osvícení, vedení a povzbuzení, a tato činnost byla naší výsadou a radostí. Naše spolupodílení už nebude dlouho nutné – komunikace vaší duše s vědomím vám poskytne všechny informace, které potřebujete. Možná se usmějete, až si uvědomíte, že všechno, co jsme Vám říkali, jste vlastně znali – my jsme vás jen lehce popostrčili do vaší paměti.

29. Cílem každého života je sebepoznání – nechat rozvinout toto naplňující dobrodružství ve správnou dobu je cesta k vaší nekonečné schopnosti milovat. Síla nepodmíněné lásky, tato nekonečná síla v kosmu, je klíčem ke vznešené nádheře Zlatého věku .

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |