Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 30. srpna, 2016Montague Keen - 30. srpna, 2016

Vlády dělají velká rozhodnutí. Budou pokračovat v podpoře prohnilých režimů, jak to požaduje Nový světový řád, a v podpoře vyhubení 90% lidské rasy? Anebo budou následovat své svědomí a své spoluobčany ochrání. Vaše vlády se teď zabývají touto otázkou. Vy, mí přátelé, musíte použít svou energii k tomu, abyste stáli společně a podpořili své bližní. Zaprodanci zašli tak daleko jak se jen odvážili, ale jsou ve značné menšině. Probuzení se ozvali. Říkají NE, nechceme, abyste nán vnutili Nový světový řád. Použijte svou nově nalezenou odvahu a odmítněte podpořit Nový světový řád, jak jen můžete. Nechcete to a vy jste většina.

Když Angličané řekli Evropské unii NE, byl to první hřebík do rakve Nového světového řádu. Nyní musíte využít každé příležitosti a odmítat jakkoliv pomáhat těm, kdo vás chtějí zničit. Potřebujete vůdce, aby vystoupili a lidé se mohli zformovat a najít svou sílu. Jste na cestě k vítězství, slibuji. Vítězství je jisté. Lidstvo bude opět prosperovat, když budou odstraněny geneticky modifikované potraviny, přestanou chemtrails a voda bude čistá. Všechny nemoci, které teď ničí vaše životy, rychle zmizí. Život na Zemi se opět stane nádhernou zkušeností.

Lidé musí nalézt svůj hlas a použít ho. Společně můžete provést všechny změny potřebné k obnovení zdraví a blahobytu. V této době jsou na Zemi tisíce bytostí, aby vám pomohly v přechodu ode všeho, co bylo temné a zkažené. Trvalo to, a vyžádalo si to úsilí, abyste se dostali do tohoto stavu. Musíte vyvinout společnou snahu, abyste tu změnu dokončili. Když se naplno ponoříte do světla, zjistíte, že je to vše, co jste si kdy přáli.

Kabala použije STRACH ve všech možných podobách, aby se vás pokusila zastavit. Ale vás je mnoho a jich pár, tak se nebojte. Ano, strach v minulosti vždy fungoval, ale teď jste moudřejší a víte, co chcete. Rozhodně si nepřejete žít v Novém světovém řádu Kabaly. Oni si vůbec naváží lidský život, pohrdají vámi. Dívají se na vás jako na darmožrouty. Je třeba ještě něco dodat? Plány Kabaly se rozpadají a oni jsou v šoku. Angličané vlastně řekli NE jim, a to je pro ně šok a hrůza!

Teď vidíte další země, vedené Německem, které také říkají rozhodné NE. Na to jsme čekali. Byly podniknuty první kroky. Bude to sílit. Je to historie v přímém přenosu a budou o tom mluvit i příští generace.

Naše dva světy se spojí. Nemáte ani tušení, jak to bylo blokováno. Je opravována vaše DNA. Vím, že ten proces některým z vás vadí: cítíte podivné bolesti, vyčerpání, ale to vše je součástí obnovy vaší DNA. Kabala podnikla mnohé, aby tomu zabránila, protože když se stanete mocnými světelnými bytostmi, kterými ve skutečnosti jste, nebudou vás moci ovládat. Kabala se bojí. Nevědí, co čekat, když odhalíte, jací jsou. Budete se na ně dívat s lítostí, protože tak dlouho pracovali a plánovali jenom proto, aby byli nakonec poraženi. Všechny jejich ďábelské plány přišly vniveč.

Znovu se spojte se Zemí. Dívejte se na ni s otevřenýma očima a vizte všechnu její nádheru. Vnímejte, jak funguje, její různé typy počasí a propojte se všemi jejími posvátnými místy a když je to zapotřebí, obnovte je. Otevírají se energetické portály, aby vám pomáhaly spojit se s vaší pravou podstatou. Na světě je víc zázraků než si dovedete představit, ale mnohé byly skryty. Nyní se vám mnohé otevírají, víc než si dovedete představit a to vše je vaše. Brzy nebudou žádné daně, žádné finanční starosti. To vše zmizí, když se vám otevře nový způsob života - beze stresů dnešní existence.

Pro obnovu vašeho zdraví se zaměřte na staré léky. Je tam vše. Lidé kdysi přesně věděli, kterou bylinu použít, vše bylo přírodní a blahodárné. Lidé v minulosti nikdy neslyšeli o „vedlejších účincích“, takové věci vymyslely farmakologické společnosti, aby se chránily.

Komu věříte? Podívejte se do svého srdce, tam najdete pravdu. Ve své logické mysli najdete pouze to, co vás naučila Kabala. Tomu nelze věřit. Mnohokrát jsme vám připomínali, že se musíte odnaučit všemu, co vás naučili rodiče a samozřejmě, všemu, o co se Kabala postarala, abyste se naučili prostřednictvím vzdělání. Vše se proti vám spiklo, aby bylo zabráněno vašemu probuzení, ale selhalo to. Nyní musíte jít vpřed do světla s láskou v srdci, s jistotou, že obnovíte Zemi a všechno lidstvo do všeho, čím původně měly být. Buďte silní, buďte připraveni a buďte stateční.

Má drahá, na všechny ty, kdo pomáhají ukazovat cestu, je útočeno. Dá se to čekat, protože ti toho nejvíc znají. Oni jsou plni strachu a proto útočí na každého. Ty znáš pravdu, bez ohledu na to, jak se oni snaží ji překroutit. Prosím, posílejte lásku a spravedlnost všem na světě, kdo jsou chyceni Kabalou. Ti potřebují vaši pomoc.

Má drahá, dávej si velmi pozor na to, komu věřit, protože nejsou všichni takoví, jak se zdají být. Slova nejsou k ničemu, pouze činy přinášejí ovoce. Není doba na riskování, tak se měj vždy na pozoru.

Tvůj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge