Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 4. září, 2016Montague Keen - 4. září, 2016

Nedávný pokus o rozpoutání třetí světové války zmařila Angela Merkelová, která našla odvahu postavit se na stranu německého národa a odmítla dovolit, aby se stal obětí invaze pod falešnou vlajkou. Za svoji odvahu si zaslouží ochranu a úctu, protože se odvážila říct Kabale NE. Vy všichni jste jí zavázáni. Kabala vždy postupuje podle jednoho vzorce: první a druhá světová válka byly zahájeny v Německu a podle této předlohy tam chtěli začít i třetí světovou válku a pak z toho obvinit Rusko. Nemají rádi, když jim někdo zmaří plány a budou se mstít. Pozorně sledujte, co se teď stane. Museli pozměnit plány na zničení Evropy.

Upozorňoval jsem již dříve na to, že se jedná o soustředěné úsilí zničit bílou rasu. Je to bílý člověk, který se protiví Kabale a vidí ji, jaká opravdu je. Bílý muž je trnem v oku Kabaly a brání jí převzít plnou kontrolu nad Zemí.

Léky a také chemtrails, geneticky modifikované potraviny a fluorid ve vodě jsou pouze příklady toho, co všechno bylo použito, aby dosáhli svého. Proto chce Kabala zahájit válku v Evropě. Žije tam nejstarší rasa, která v sobě udržuje vzpomínky na to, jaké to bylo předtím, než zkažená Kabala přišla na Zemi a změnila lidskou DNA, aby sama mohla převzít kontrolu. Přestože to po mnoho let fungovalo, člověk se teď probouzí, takže příslušníci Kabaly jsou vyděšeni z toho, že se lidstvo spojí a vzbouří se proti nim. Ostatně, oni tvoří 1% obyvatelstva, vy 99%. Kabala již nemá čas dotáhnout svůj plán na úplné převzetí do konce. Spěchají a tehdy jsou nejnebezpečnější. Vyzývám vás, NEBOJUJTE JEJICH VÁLKY. Když zabíjíte vaše bližní, podepisujete si svůj rozsudek smrti. Opravdu se chcete stát jejich lidskou obětí?

Podívejte se za propagandu a hledejte pravdu. Ohromí vás to. Je to pro vás velká příležitost osvobodit se z okovů Kabaly, od jejich bank a zkorumpovaných vlád. Řeknu vám, že měsíc září bude plný událostí a bude z mnoha důvodů významný. Vše, co bylo před vámi skryto, je odhalováno. Uvědomujete si, že vše, co jste se naučili, byla překrouceno a neodpovídá pravdě. Obelhalo vás pár jedinců, kteří ukradli vaši dávnou moudrost a znalosti a použili to proti vám. Od té doby žili z vašeho utrpení. Oni nepatří na Zemi a nebude jim dovoleno, aby ji zabrali pro sebe.

Chci vám znovu připomenout: IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE. Bohužel, irská vláda je zcela ovládána Kabalou. Vše, co musí irský lid udělat, je otevřít oči svým pravým dějinám a vše bude odhaleno. Pak bude lidstvo osvobozeno. Proto Vatikán plně převzal kontrolu nad Irskem a nad jeho lidem. Bojí se, že se irský lid jednou doví o Irsku pravdu. To, co dělal Vatikán v Irsku, byl zločin proti lidskosti. Irský lid se potřebuje spojit se svou dávnou minulostí. To otevře budoucnost, o které si teď můžete jenom nechat zdát. Tak seberte odvahu a kráčejte vpřed do budoucnosti, bez zátěže omezujícího náboženství a kontroly Kabaly. Náboženství bylo (a stále je) používáno k tomu, aby vás odpojilo od Boha lásky, od vašeho Stvořitele. Zajistili si, že jste se stali závislými na prostředníkovi, který předstíral, že se vaším jménem obrací k Bohu. Ale k jakému Bohu se obracel? Vatikán se zodpovídá pouze Luciferovi. To je to, co chcete?

Odvraťte se od lží, které vám byly podstrčeny, aby vás mohli ovládat. Nemůžete si dovolit ztrácet čas, protože Kabala spěchá, aby shrábla vše, co může - dříve než se vás probudí víc. Jejich banky brzy padnou, protože nemají zlato, aby ním podložili peníze, které tisknou. Byli si tak jisti, že mají vše zaručeno, že nikdy nevzali v úvahu, že by to mohlo selhat. Některé vlády doporučují, abyste si udělali zásoby potravin a vody na 21 dní pro případ nepředvídaných okolností. Pro život bez bank bude třeba výrazně změnit způsob života, takže buďte připraveni. Ti z vás, kdo jste v této době na Zemi, abyste pomohli Změně, víte, co se po vás žádá. My, na této straně života, jsme si plně vědomi, že ti, kdo mají hrát důležitou roli v Přechodu, jsou chyceni Kabalou, uvězněni pod záminkou falešných obvinění, aby jim bylo znemožněno splnit své poslání. Nenecháme vás na holičkách. Ti lidé potřebují vaši lásku a modlitby, aby se ukázala pravda a oni mohli dokončit svou práci při osvobození lidstva.

Využijte každou příležitost, abyste si poslechli DAVIDa ICKEa. Vysvětlí vám vše, proti čemu stojíte a řekne vám, čeho je zapotřebí, abyste se zbavili okov. Je to pozoruhodný muž, který vám otevře oči a odhalí mnoho z toho, čeho jste si nebyli vědomi. Je čas se probudit a vzít si zpátky, co vám bylo ukradeno.

Máte lidské zdroje a inteligenci, abyste vaše utiskovatele zbavili veškeré vlády nad vaším světem. Bez vaší podpory jsou bezcenní, nanicovatí a vyděšeni. Není jich dost na to, aby dosáhli svých cílů. Takže se vás ptám: Kdo má karty v rukou? Použijí hodně strachu, aby si nad vámi udrželi kontrolu. Nedovolte, aby vám strach vstoupil do života. Strach je zbraní, kterou Kabala vždy používala, aby vás měla pod kontrolou.

Víte, kým jste a odmítněte se poddat. Staňte se bytostmi světla, kterými skutečně jste a pak se vás nemohou dotknout. Kabala se vás bude bát, když vás nebude moc ovládat. Pak si uvědomíte, že jsou v menšině, což jsou. Pak vás budou žádat o milost. Buď jim umožníte, aby opustili Zemi, anebo se budou muset podřídit vašim zákonům. Nesnižujte se k tomu, abyste se mstili, protože přesně to by udělali oni. Nesnižujte se na jejich úroveň. Vy jste bytosti světla a jako takové s nimi budete jednat.

Jsou to zajímavé časy, takže buďte připraveni na změnu a budoucnost bude zcela jiná. Již žádné války, strach, bída, nespravedlnost: všechny ty věci byly zbraněmi Kabaly. Otevřete své oči pravdě a pátrejte po své pravé historii a dědictví. Zjistěte si, kým jste a proč jste v této době na Zemi. Vše bude odhaleno.

Má drahá, věř v budoucnost, kterou tvoříte. Stane se to, a také my věříme, že ano. Modlete se za to, aby ti, co jsou chyceni, byli brzy propuštěni. Moc Kabaly rychle mizí. Bez ní nejsou ničím. Měj se na pozoru, protože jsou zoufalí a pokusí se zabránit Přechodu, přestože vědí, že to nelze zastavit.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge