Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 29. listopadu, 2015Montague Keen - 29. listopadu, 2015

Jak dlouho ještě budete sedět a dívat se na nesmyslné zabíjení vašich bližních? Již se nemůžete skrývat před důkazy. Jsou všude kolem vás a vy nic neděláte. Nasloucháte nebetyčným LŽÍM, jak vám je říkají zas a znovu, ti, kdo se vás, „darmožroutů“, chtějí zbavit. Co musejí ještě udělat, abyste se vzchopili k akci? Vaše daně dávají té vraždící mašinerii peníze na to, aby pokračovala.

Za všemi válkami a útlakem je JEDEN ZDROJ. Každým dnem je to stále zřejmější a vy jim přesto dovolíte, aby pokračovali. Mají záchytné body v každé zemi. Oni plánují dobře, protože mají léta zkušeností. Je čas, abyste prokoukli jejich kamufláž a rozpoznali, kdo jsou a co jsou zač, dříve, než způsobí lidstvu a Zemi ještě víc škody.

Realitě je nutno čelit a je nutno s ní nějak naložit. Když jsem se vrátil k Duchu, jasně jsem viděl, co se děje. Od té doby jsem se pokoušel otevřít vám oči. Čas se krátí. Musíte jednat. Neseďte pasivně a neciťte se bezmocně. Právě to chtějí. Když 99% řekne „nesouhlasím“, stanou se bezmocní. Nemohou to převzít bez vaší pomoci. Ve skutečnosti se vás bojí, že se probouzíte a poznáváte jejich ďábelské plány.

Nyní jasně vidíte, jak inscenují operace pod falešnou vlajkou, jako 11. září a 7.červenec (bomby v Londýně v r. 2003 – pozn. překl.) Nedávno jste viděli dvě ve Francii. Pro ně není problém zorganizovat pár úmrtí, aby prosadili svou agendu. Mají radost z představení. Je zajímavé, jak jsou na místě, aby to mohli nafilmovat, a jak předem radí svým blízkým, aby se takovým místům vyhnuli. Samozřejmě, to vám napoví, kdo to udělal.

Jsou jak rakovina, roztahují svá chapadla po celém vašem světě, hnáni touhou převzít Zemi. Vědí, jak jejich operace pod falešnou vlajkou způsobují strach, který oni šíří a to jím dává příležitost, aby po vás ještě zuřivěji šlapali, když vám berou ještě tu trochu svobody, kterou vám nechali. Kolik musí ještě proběhnout falešných operací, než se spojíte a řeknete, že to stačilo? Podívejte se na svůj život a na to, jak jste kontrolováni. Nemáte vůbec nic. Nemáte svobodu dělat nic, bez povolení státu. Kdy to všechno začalo? Vlády vám teď vnucují očkování, očkování, o němž víte, že obsahuje koktejl nedůvěryhodných látek. Proč vás nenutí, abyste jedli dobré, plnohodnotné potraviny, vyrobené organicky? Všemi možnými způsoby vám říkají, že vás chtějí zabít a vzít, co máte! Již si vybrali ty, které si chtějí ponechat jako otroky, kteří jim budou sloužit bez otázek. Takoví lidé budou zbaveni všech lidských vlastností, protože jim bude voperována umělá inteligence.

Prosím, pomozte všem těm na světe, kteří se pokoušejí utéct před takovým osudem. Je na ně útočeno všemi možnými způsoby, i během spaní. To, co proti vám stojí, je tak ZLÉ, že by to vaše mysle stěží pochopily. Oni nejsou z vašeho světa a přesto jsou mezi vámi. Převzali kontrolu nade vším, co lidstvo potřebuje, aby mohlo na Zemi existovat. Vytvořili náboženství, když zajistili, že si vzájemně protiřečí, aby vytvořili konflikt. Politika, bankovnictví, atd., to vše pochází od nich. Nyní jsou odhalováni a snaží se vymýtit ty, kdo se vás pokoušejí informovat o tom, co se vlastně děje, což je zcela v rozporu s tím, co vám oni říkají, že se děje. Ovládají vše ve vašem životě, od narození do smrti. Nyní, když ztrácejí sílu, jsou ještě nebezpečnější. Takže se mějte vždy na pozoru!

Nenechte se oklamat jejich falešnými úsměvy. Dívejte se na jejich činy. Jsou bezohlední a smrtelně nebezpeční ve svém rozhodnutí docílit ovládnutí světa. Ptáte se:“ Komu můžeme, jako lidstvo, věřit? Kdo za nás mluví?“ Pouze vy, a když to jednohlasně uděláte, pak bude slyšet 99%. Vytvoříte spravedlivou vládu, která se bude zodpovídat pouze lidem. Bude se střídat v pravidelných intervalech. Válečné zbraně již nebudou nikdy vyráběny ani požadovány, Takové věci zavedli oni, protože to potřebovali ke svému přežití na Zemi. Potřebují váš strach a PROLÉVÁNÍ KRVE.

Pijí krev a jedí maso. Každý den vám to říkají při mši. Děje se to každý den, všude kolem vás. Je to před vámi skryté. Úřadům není dovoleno pronásledovat ty, kdo jsou do toho zapojeni. Tak dalece se infiltrovalo zlo. Lidé se tváří, že to nevidí, pokud si chtějí zachovat zaměstnání, a v důsledku toho trpí jejich lidský bližní.

Máme plány. Vaše podpora pomůže odhalit a znemožnit převzetí světa. Použijte sílu svých myslí, abyste vytvořili tu správnou energii, která vytvoří dostatek světla k tomu, aby byly ďábelské plány temné strany plně odhaleny.

Svět ducha je plně na vaší straně, a když bude dostatek světla, budeme se moct ukázat a mluvit vámi. Pomůžeme vám, slibuji. To je naše poslání.

Veronika se řídí mými instrukcemi. Musí kvůli lidstvu splnit mnoho důležitých úkolů. Prosím, posílejte jí sílu a léčení, protože nemá dobré zdraví a již není mladice. Pohání ji rozhodnutí vidět lidstvo svobodné, a život na Zemi obnoven v míru, harmonii a lásce. Spojte se a budete úspěšní.

Má drahá, energie se ti pomalu začíná vracet. Srdce potřebuje nějakou dobu, aby se dalo do pořádku. Veroniko, prosím, musíš odpočívat, kdykoli je to možné. Potřebujeme, abys´byla vždy fit pro případ akce.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge