Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - October 2, 2015Montague Keen - October 2, 2015

Přátelé, každý den vidíte, jak jsou podnikány stále další kroky na zničení lidstva a co děláte? Co jste připraveni udělat?

To, co na vás Kabala sype z nebe, ničí lidské tělo. Na ovládání lidské mysli jsou také používány myšlenkové signály. Zabíjejí vás a vaše blízké, a vy jim stále sloužíte a věříte jejich lžím. Kdy to skončí? Stěží mohu uvěřit, že se lidská rasa stala tak hloupou, tak poslušnou, tak slepou a tak bezmocnou, že bez ptaní přijímá vše, co je jí prováděno. Musíte sebrat odvahu, abyste odmítli přijímat to, co vám dělají. Lidstvo musí přežít, tak zabraňte zabíjení a destrukci, které se staly na Zemi životním stylem. Ulehčili jste to Kabale, aby se zbavila mnoha z vás při operacích pod falešnou vlajkou. Brzy dojde k další operaci, v USA. Když sedíte na zadku a nic neděláte, budou pokračovat v zabíjení a destrukci všeho, dokud se nezvednete a neodmítnete být součástí jejich ďábelských plánů. Tím, že jim pomáháte, JSTE SPOLUVINNI. Když zemřete, uvidíte ohromnost destrukce, za kterou jste odpovědni. Zemi bude trvat staletí, než se plně vzpamatuje z nesmírných škod, za něž jste odpovědni, protože jste se na nich také podíleli. Jak myslíte, že se s tím vyrovnáte, když zemřete a budete muset čelit tomu, co jste udělali? Protože tomu budete čelit, o tom není pochyb.

Vy všichni jste odpovědni za své činy. To, že jste poslouchali rozkazy, není omluva. Otevřete oči a přestaňte si nalhávat, že je váš život v pořádku a že jste odpovědni pouze za něj. Není to pravda. Máte odpovědnost jeden k druhému. Jste lidská rasa. Ti, kdo rozpoutali válku za válkou, aby odstranili co nejvíce z vás, by to nemohli udělat bez vaší pomoci.

Další část jejich plánu je zničit všechny důkazy o životě na Zemi Z DOBY PŘEDTÍM, NEŽ PŘIŠLI A OVLÁDLI LIDSTVO A ZEMI. Vy, lidé, jste obětmi největšího podvodu v dějinách vašeho světa. Ti, kdo vás ovládají a chtějí se vás zbavit, změnili dějiny vašeho světa. Mají pod kontrolou vzdělávání a média, aby ovládali vaše mysle.
Probuďte se, jste vězni na své vlastní planetě! Vše, co vám právem patří, vám vzali. Pomalu a bolestivě vás zabíjejí. A VY JIM STÁLE SLOUŽÍTE! Jak je to možné? Proč jste dali všechnu moc těm, kdo si vás vůbec neváží? Co víc můžeme my, v duchu, udělat, abychom vás probudili, abyste přikročili k činům a odmítli jste jim pomáhat v ničení lidské rasy?

Na Zemí jsou tací, co vypadají jako vy, ale rozhodně to nejsou lidé. Jejich agendou je vyhubení lidstva, aby měli Zemi pro sebe. Pak již nebudou muset skrývat svoji pravou podobu a původ. Nyní každým dnem vidíte pravdu o tom, před čím jsem vás varoval, a děje se to přímo před vašima očima. Kabala chce za každou cenu válku. Potřebují válku, aby na Zemi přežili. Jste připraveni jít pro ně zabíjet? Kdy budete myslet na svou vlastní rasu?

Je období roku, kdy vzpomínáte na ty, kdo zemřeli ve válkách. Také byste měli vzpomínat na ty, kdo byli zabiti, aby mohla Kabala na Zemi prospívat. Prosím, neproviňujte se tím, že budete glorifikovat válku, protože v zabíjení není žádná sláva. Ničí to duše těch, kdo zabíjejí. Válka nikdy nebyla součástí života na Zemi, dokud sem nepřišla Kabala. Takže se ptejte sami sebe, PROČ TOMU TAK JE? Vše zkažené a špatné byla iniciováno Kabalou. To je vše, čemu rozumí, protože takový je jejich způsob života.
Nemůžete si dovolit ten přepych, abyste mohli plýtvat časem. Váš čas rychle vyprchává. Přestaňte být patetickými obětmi a převezměte odpovědnost. Přestaňte být vinni ze spoluúčasti na ničení lidstva. Neslužte těm, kdo mají špatné úmysly. Kabala potřebuje armády, aby pro ni zabíjely. Proto jste přišli na Zemi?

Dívejte se na Zemi jako na drahocennost, plnou života. Navštivte všechna ta stará posvátná místa a prožívejte jejich energie. Kabala je ničí a ničí všechna spojení s vašim prastarým původem. Záměrně je bombardují. Armády mají instrukce, aby zničily všechny důkazy o vaší pravé minulosti a vaší pravé historii, která by vám ukázala, kdo skutečně jste. Musíte zapomenout na všechno, co vás za posledních 2000 let učili.

Když padne Vatikán (a on padne), najdete všechny důkazy, které potřebujete, abyste jasně viděli, kdy a jak byl člověk manipulován, aby sešel ze své pravé cesty. Byl přinucen přijmout náboženství, což je KOŘENEM VŠEHO ZLA. Trvalo vám dlouho, než jste prozřeli a přijali tuto pravdu, protože jste byli oslepeni jejich lžemi, manipulacemi a prázdnými slovy, což ukrylo všechny špatné záměry za náboženství. Když uvidíte věci, jaké jsou, a ne jak vám říkají, že jsou, budete konečně svobodní.

Jste připraveni vytvořit lepší svět pro budoucí generace, anebo je chcete odsoudit k tomu, aby žily jak bezmocní otroci, jako vy? Bylo vám dáno vše, co potřebujete vědět, aby vám to umožnilo udělat potřebné změny. Vše, co teď potřebujete, je úcta k sobě sama a důvěra. Pohlížejte na Zemi s láskou v srdci, stejně jak to dělali dávní lidé. Otevřete svá srdce a mysle pravdě. Můžete uskutečnit změny, které na Zemi obnoví lásku a světlo.

Má drahá, čelíš mnoha výzvám. Vynakládají mnoho úsilí, aby ti zabránili v práci. Znáš konečný výsledek. Byl ti ukázán. Dochází k probuzení. Ve snaze tomu zabránit, je vyvíjen nesmírný tlak na zahájení další světové války. Nezáleží jim na tom, za jakou cenu. Je to jediná naděje Kabaly, jak lidstvu úspěšně vzít Zemi.

Dáváme na tebe pozor, má drahá. Obklopujeme Tě láskou a světlem.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge