Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 29. července, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 29. července, 2018

Ti, co drží lidstvo jako rukojmí a zcela pod svojí kontrolou, nyní viditelně bojují o svoji existenci. Vidíte, jak se to odehrává na internetu. Dokonce se to odehrává na televizních obrazovkách a samozřejmě, ve vašich, Kabalou vlastněných novinách. Podívejte se na to, JAK VŠICHNI ODSUZUJÍ p. TRUMPA. Copak si neuvědomují, že už pouze toto je odhaluje a ukazuje, co jsou zač? Nyní jsou plně odhaleni, je vidět jejich strach z toho, co by p. Trump mohl udělat, aby zničil jejich moc a nadvládu. Nemůžete věřit ničemu, co od nich přichází, bez ohledu na to, jak je to hezky zabaleno s cílem, abyste tomu uvěřili.

Ve své snaze o přežití jste se dostali dost daleko. Nerozmělněte ji tím, že byste se stali znovu otroky. Už jste skoro u cíle. Nepolevujte ve svém boji o přežití. Jak se zvyšují počty probuzených lidí, Kabala ztratí veškerou moc. P. Trump světu ukázal, že člověk nemusí patřit ke Kabale, aby byl úspěšný. Kolik lidí vystoupí do popředí, aby vás vyvedli z nevolnictví? Chce to jenom odvahu a víru v sebe. To je to, čeho je zapotřebí. Bylo zapotřebí pouze JEDNOHO MUŽE, který by ukázal cestu a byl vůdcem.

Imran Khan zrovna toto udělal v Pákistánu. Má žena se s ním potkala na oslavě jeho čtyřicátých narozenin v Londýně. Je to dobrý člověk. My, na této straně života, mu přejeme úspech. Je to odvážný muž, který chce docílit změn. Kéž by bylo víc takových, jako je on a Donald Trump. To je zapotřebí: vést lidstvo do světla, pryč od konfliktů minulosti.

Nečestným politikům to již nevychází, jak by chtěli. Je to pro ně nové a nevědí, co s tím. Sledujte, jak se snaží lidi oblafnout, tak, jak to dělali v minulosti. Ale to již nefunguje. Nyní je vidíte, jak se různě kroutí a snaží se vás přesvědčit, že říkají pravdu. Jsou pouze loutkami Kabaly, pro které již nejsou užiteční. Proto se bojí o život. Prodali své duše Kabale. Nyní jsou odstrčeni bokem, neboť pro Kabalu již nejsou použitelní. Jejich vlastní rasa je také nechce, protože jim nelze věřit.

Éra Kabaly končí. Zachází hodně daleko, jak se snaží udržet. Samotné peníze je nezachrání. Brzy budou bezcenné. Na celém světe nebudou k použití. V blízké budoucnosti se budete muset vyrovnat s mnoha změnami; budete se učit žít v harmonii, bez utrpení válek. Válka byla zbraní Kabaly, oni ji používali na vybíjení populace a aby vás udrželi pod kontrolou.

Pravda vás osvobodí. Budete konečně svobodní, abyste si mohli cenit svět, v němž žijete, se všemi jeho krásami a zázraky. Ti, co napadli váš svět a obsadili ho, vám budou vydáni na milost. Vězte, že se to určitě stane. NIKDY JIM NEMŮŽETE VĚŘIT. Jsou lstiví a využijí vše, co mohou, aby se vás snažili přesvědčit,že se změnili, oni se ale změnit nedokážou. Jsou, co jsou. Vy si nepřejete, aby ve vládnutí na Zemi pokračovali. Jejich lsti a lži vás dostaly tam, kde dnes jste. Nikdy na to nezapomínejte.

Je neuvěřitelné, co vše Kabala Veronice dělá a čím vším si ona musí projít. To, aby přežila, je důležité pro všechny z vás. Ona musí dokončit své poslání. Teď je její život bojem, aby žila tak dlouho, aby mohla splnit své poslání. Tato mise byla ustanovena před 2000 lety, v době, kdy začalo převzetí moci. Já jsem v té misi měl určitou roli. Teď hraji svou roli, z této strany života. Veronika trpí v důsledku hněvu Kabaly, která dělá hrozné věci, aby jí mimořádně ztížila život. Jejich rozhodnutí zabránit jí a lidem, co jsou do toho zapojeni, ve splnění poslání, je pozoruhodné. Pořebujeme vaše modlitby, aby mohla být mise splněna. Prosím, pomozte nám změnit svět, aby bylo navždy odstraněno všechno negativní. Když spojíte své energie, můžete toho dosáhnout.

Příslušníci Kabaly pracují jako jeden muž, aby měli vše od kontrolou. Sami to vidíte: funguje to. Energií se nemá plýtvat. Kabala sbírá energii, která se uvolňuje během velkých sportovních událostí a používá ji proti vám. Všechna velká shromážění vytvářejí neuvěřitelnou energii, kterou lze použít pro dobro, pokud to tak chcete. Prosím, vážně o tom přemýšlejte. Pro lidstvo je všechno připraveno, aby převzalo svou vládu zpátky. Byli byste překvapeni, kdybyste viděli, jak by to bylo snadné: jakmile byste se zaměřili na spolupráci.

[Veronika] Hodně se toho muselo vynechat, protože když jsme to zvážili, je nutno vyčkat, až se věci pohnou kupředu.

Má drahá, s okolnostmi se vyrovnáváš pozoruhodně dobře. Útoky jsou zničující a děsivé. Právě to chtějí. Brzy očekávej změny.

Vždy jsem ti říkal, že společně jsme neporazitelní.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Davida
Děkuje vám za to, že jste k němu laskaví. Velmi si váží vaší pomoci.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge