Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 5. srpna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 5. srpna, 2018

Bylo rozhodnuto, že některé informace, co jsem vám dal minule, by mohly být použity negativním způsobem. Proto byly ze zveřejněné zprávy odstraněny. Pro ty, kdo to četli, to bylo silné. Rozhodně to prokázalo to, co jsem chtěl prokázat. Vytvořilo to energii, která se posnula významně kupředu, což se ukázalo jako pozitivní věc. Odstranilo to mnoho bloků, které věci zadržovaly.

V DUŠI VÍTE, ŽE NAČASOVÁNÍ JE SPRÁVNÉ. Seberte odvahu a buďte světlem, kterým jste. Bojujte spravedlivý boj, který lidstvo osvobodí ze sevření Kabaly. Víte, že k tomu máte prosředky. Všechny důkazy jsou k dispozici. Využijte je k osvobození lidské rasy. Nic na Zemi vás nemůže zastavit, pokud se rozhodnete, že uděláte to, co chcete a že jste připraveni za to bojovat. Šéfové vlád jsou pouze LOUTKY, poslouchající rozkazy Kabaly. Ve chvíli, když je odmítnete poslouchat, se jich Kabala okamžitě zbaví. Skončí na smetišti života, nejsou k použití. Pouze p. Trump tuto korupci odhaluje.

Každý den se modlete za Donalda Trumpa, on vede cestu z útlaku směrem k důstojnosti a úctě. Kabala se přesouvala ze země do země, ničila jim infrastrukturu, bezúčelně je bombardovala, vytvářena bídu a utrpení, což bylo (a stále je) jejím hlavním cílem. Hrdě ukazují své armády a zbraně. Vzrušuje je vše, co ničí lidem život. Jak jsem předeslal již dříve, p.Trump chce získávat PŘÁTELE, NE VÁLKU. On ukazuje cestu a zajišťuje, aby se mohli všichni lidé těšit z mírového života. My, na této straně života, ho podporujeme a chráníme, protože vyvádí váš svět z marazmu vlády Kabaly.

Snažíme se vytvářet energii pro velký skok vpřed, ke svobodě. Nastal správný čas k tomu, aby se člověk na Zemi svobodně radoval tak, jak by se radovat měl. Musí být odstraněno všechno negativní a lidský život musí být držen v úctě. Bohužel, mladí muži jsou naváděni, aby u sebe nosili nože a byli připraveni zabíjet. Cítí se proto důležitě, takže zabíjejí bez výčitek svědomí. Až pak, opravdu až pak si uvědomí, že byli nenápadným zůsobem zneužiti, aby se takto chovali. Za svůj okamžik slávy platí vysoku cenu, ve vězeních tak temných a tyranských, že to někteří nepřežijí. Je třeba je politovat.

Lidé by se měli spojit, mluvit spolu a sdílet zkušenosti. Zkoumejte, ale neseďte každý den před televizí, kterou Kabala využívá, aby vás ovládala. Chtějí, abyste bez ptaní přijímali vše, co vám ukazují v televizi. Tak mají vaše mysle pod kontrolou. Televize způsobuje, že přestanete používat svou mysl a inteligenci ke zkoumání světa a zjišťování, co Kabala dělá, aby vás zničila. Život je drahý, tak si ho važte. Země byla místem velké krásy, dokud ji nepřevzali ti, co se sem infiltrovali a udělali z vás otroky za pomoci náboženství a politiky.

Irsko, nejposvátnější místo, Leo Varadkar (irský premiér) systematicky ničí. PROČ IRSKÝ NÁROD MLČÍ, KDYŽ SE VYNOŘUJÍ VARAKDAROVY PLÁNY? Pane Varadkare, Vatikánu se nepodařilo Irsko zničit. Kdo jste, že věříte tomu, že vám se to povede?

Když si Irové uvědomí, jaké jsou vaše plány, vyženou vás ze země a postarají se o to, abyste se nikdy nevrátil. Vy a vám podobní nejste v Irsku vítáni: teď ani nikdy v budoucnu. Když Irsko opět zaujme své oprávněné místo, na celém světě zavládne mír. Lidé si budou v tomto období změn uvědomovat, kdo jsou. Tato změna přijde, nelze ji zastavt. Připravte se na ni, uvítejte ji s otevřenou náručí. Zachrání vás ze spárů Kabaly a odstraní ji ze Země. Donald Trump vám pomáhá udělat první krůčky pro vaši spásu. JE TO NĚCO, CO MŮŽE UDĚLAT JENOM ON. ODVÁDÍ SKVĚLOU PRÁCI.

Každý z vás musí odehrát svoji roli při osvobození Země zpod zlovolné nadvlády Kabaly. Je zapotřebí spojených sil. Začněte záměrem, protože všechny záměry mají svoji sílu. Vaše síla je ve vašem počtu a vy jste mnohem mocnější než Kabala. Postarala se o to, abyste o této skutečnosti nevěděli.

P.Trump odstraňuje moc, kterou měly nad vámi banky, on odstraňuje moc FEDu. V r. 1913 dali lidstvu na krk oprátku. FED je zlovolný do morku kostí. D. Trump ho odstraní. Sami se podívejte na tváře těch, kdo FED kontrolují. Ti nikdy nesloužili lidstvu, ani nikdy nebudou. Oni Brexit nechtějí, i když lidstvo samotné Brexit potřebuje, pokud chce přežít. EU je zlovolná organizace do té míry, že bude navždy odstraněna. Nikdy nesmí být dovoleno, aby se to znovu opakovalo.

Lidstvo bojuje boj o své vlastní přežití. Nelze otálet. Kdybyste jenom mohli vidět, co vše bylo uděláno, aby vás zničili. Kdybyste znali ty, kdo vedou proti vám válku, byli byste skutečně otřeseni. Vy je stavíte vysoko na piedestál a oni vás považují za bláto na svých botách. Je nutno vidět realitu, a to brzy, protože čas kvapí.

Má drahá, vím, že to, co ti provádějí, tě někdy děsí. Dělají to tak schválně. Ale ty jsi silná a nezastaví tě to. Kráčíme vpřed do světla, kde bude vše odhaleno.

Má láska tě vždy obklopuje.

Tvůj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Chci poděkovat Katherine Jacobs ze San Angela, že byla tak hodná a poslala mi důležitou informaci, týkající se útoků. Bůh vám žehnej.

Vzkaz od Davida
Vaše neustálá podpora je pro mě požehnáním, za které jsem opravdu vděčný. Děkuji.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge