Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 22. července, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 22. července, 2018

Ti, kdo kuli pikle proti lidstvu, teď bojují o své vlastní přežití. Nečekali, že by se někdy ocitli v takovém postavení. Musíte za to poděkovat p. Trumpovi. Odvážně dělá to, co mu říká jeho vlastní svědomí. I když se ho Kabala pokusila ve Skotsku zabít, zůstal pevný a dal přednost lidstvu. Prosím, pamatujte na něj v modlitbách. Vzal si kvůli vám na bedra obrovský úkol. Jenom se musíte podívat na všechny ty lži v tisku a v televizi a uvidíte, jak Donald Trump Kabalu děsí. Ti, kdo jsou probuzení a vědomí, ho podporují. Ti bez mozku jsou využíváni k tomu, že se snaží odvádět pozornost důležité práce, kterou dělá pro přežití lidstva. Mnozí z vás budou šokováni, když se dovědí, kdo všechno se spiknul, aby vás zničil. Jak jsme mnohokrát upozornili, nic není jak se zdá být. P. Trump bude mluvit a pracovat se všemi vůdci, kteří jsou připraveni s ním pracovat na zajišťění světového míru. To se nikdy předtím nestalo. Podpořte ho v jeho odvážné snaze zajistit mír pro všechny.

Tisk a televize, vlastněné Kabalou, vám nikdy o ničem neřeknou pravdu. Hledejte pravdu sami. Jednom tak se ji dovíte. Propagandistická mašinerie, která se ho snaží odstranit, je ohromující. Vkládají do toho miliony dolarů. Sami sebe se ptejte, proč se ho Kabala tak bojí. Nikomu nepatří, takže může svobodně dělat, co je pro lidstvo nejlepší. To je jeho priorita a to Kabalu děsí. P. Trump je klíčem k budoucnosti lidstva. Važte si toho klíče a chraňte ho.

Kabala se velmi snaží vyrobit další pandemie, aby vás zabila co nejvíc. Vyhýbejte se jejím lékům a očkování. Když víte to, co je známo o očkování, nevěřte lékařům, kteří to stále doporučují. Nelze jim věřit, protože oni poslouchají Kabalu. Musíte převzít odpovědnost a dělat to nejlepší pro to, abyste chránili sami sebe. Nemáte ani tušení, co všechno bylo uděláno, aby vás ze Země odstranili. Strach je jejich nejúspěšnější zbraní. Je stále používán, aby se zajistilo, že je poslechnete. Všechna náboženství jsou založena na strachu. Nenajdete v nich ani slovo pravdy. Berou si od vás peníze a starají se, abyste je poslechli, zatímco provádějí své oblíbené krvavé rituály: satanistické zabíjení vašich dětí. Proč nechcete vidět toto barbarské chování?

Vaše strava je otrávená. V dnešní době jsou to hlavně geneticky modifikované potraviny. To nemůže lidskému tělu prospívat. Brzy nebudete jejich potraviny potřebovat, protože nebudou k životu zapotřebí. Kabala vás učinila závislými na tom, co vyrábí, aby vám zkrátila život. Budete šokování a také naštvaní, když se dovíte, co všechno Kabala zařídila, abyste trpěli a produkovali tak energii, kterou oni potřebují pro přežití na Zemi. Dokonce i dnes se Kabala snaží naředit vaší DNA, aby vás oslabila a vy jste nemohli bojovat za své přežití.

Vždy jsem vám říkal, že oni budou bojovat o své přežití až do konce. Vidíte to teď denně. Světovou válku, o kterou se snaží, p. Trump odmítá. On dělá přátele, ne válku. Proto se Kabala zlobí a bojí se. Kabala nebyla ještě nikdy ohrožena. 2 000 let to šlo podle nich. Jediná věc, s kterou nepočítali, byla, že se lidé probudí a uvidí, co jim bylo provedeno. Viděli jste, jak snadné pro Kabalu bylo, zmanipulovat masy v Anglii a Skotsku, aby pochodovaly proti Donaldu Trumpovi - jedinému, který je přišel zachránit. V Anglii se jim říká dav k pronajmutí. Nikdy by se neměli brát vážně.

Prosím, spojujte se se svým pravým já, s duchem, který zažívá zkušenost na Zemi. Váš duch žije ve vašem těle a přesto je od něj zcela oddělen. Veronika vystoupila mnohokrát ze svého těla a sama se viděla, jak sedí na židli. Meditujte kdykoli je to možné, protože to pomáhá snížit vliv všeho negativního kolem vás. Spojujte se se svými milovanými, kteří jsou v Duchu. Je dobré, abyste věděli, že jsou tam pro vás stále. Jejich láska vás obklopuje a povzbuzuje vás, abyste dokončili práci, kterou máte na Zemi udělat.

Veronika:
[Byla mi připomenuta jedna konkrétní veřejná seance, kdy se Monty zmaterializoval. Pozdravil mě, chodil po místnosti a stále ke mně mluvil. Stále přede mnou, mluvil ke mně, pak vzal můj obličej do svých rukou a políbil mě. Stále hovořil, když kráčel zpátky k médiu, Davidu Thompsonovi a dematerializoval se. Monty byl a stále je nejvýjimečnější člověk, jakého jsem kdy měla čest poznat a milovat. Když máte ve svém životě lásku, máte vše. Nemůžete si ji koupit a nikoho nemůžete nutit, aby vás miloval. Když tam je, nedá se zaplatit penězi. ]

Dávejte si pozor, je mnoho lží, o kterých se píše, že jsou pravdou. Modlete se, abyste pravdu poznali, když ji uvidíte. Modlete se za všechny politiky, kteří bezostyšně lžou, aby byli odhaleni a aby své lži odvolali. Celá Evropská unie je žumpou lží a korupce. Lidé v důsledku těchto lží trpí.

Amerika je teď v centru světové pozornosti, odhaluje světové veřejnosti korupci. Není před tím úniku. Nebylo dovoleno, aby byla Amerika převzata a „oni“ se zlobí. Chtěli světovou válku a stále za ni bojují. Bůh ochraňuj Ameriku. Veronika a já jsme tam strávili mnoho šťastných chvilek.

Nyní bojujete za své přežití. Buďte silní a buďte pevní ve své víře. Život teď bude na nějakou dobu těžký. Kabala nepřijme porážku lehce. Bude na ni reagovat. Vás je 99%, nikdy na to nezapomínejte. Až bude moc Kabaly odstraněna, lidstvo si vezme vládu zpátky a zajistí mír, potraviny a přístřeší pro všechny a také podporu, než se všechno usadí. Bytosti, které jsou lidem přátelsky nakloněné, obklopují Zemi s veškerou pomocí, jakou potřebujete. Nepůjdete po té cestě sami. Bude zabezpečena pomoc. O vše bude postaráno. Nejste sami.

Má drahá, vím, že je těžké vyrovnat se se vším, co ti bylo provedeno a také tvým dvěma přátelům. Co je vytesáno do kamene, nelze vymazat. Stane se to. Kabala ztrácí vládu. Také to bylo v plánu.

Má drahá Veroniko, budeme úspěšní, nikdy o tom ani na vteřinu nepochybuj.

Má láska tě obklopuje.

Tvůj oddaný Monty.

Vzkaz od Dave McCanna
Chci vám poděkovat za všechnu laskavost, kterou jste mě projevili. Stali jste se mou rodinou. Prosím, modlete se, aby se u soudu 31. července ukázala pravda a jenom pravda. Děkuji, že se mnou sdílíte toto hrozné utrpení.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge