Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 29. dubna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 29. dubna, 2018

Přátelé, děje se to, dochází k velkému odhalení všeho, co bylo skrýváno. Příslušníci Kabaly jsou odhalováni jeden po druhém a ti, kdo je podporovali a kryli, zažívají pád. Vidíte, jak jsou lidé, kterým jste ještě před pár lety věřili, odhalováni jako zlá monstra, která pijí krev a jedí maso vašich drahých dětí. Pro ně je to všechno velká hra. Na Zemi žijí z utrpení lidské rasy. Používají vše, co mají pod kontrolou, aby vám způsobili utrpení. Energie, kterou získají z vašeho utrpení, je pro ně kyslíkem života. Jenom teď to začínáte sami vidět, když se dožadují třetí světové války, protože potřebují energii, kterou by z ní získali. Jediný člověk, který vám říká pravdu, je p. Trump, který sám hodně riskuje. Vzal si za své, že vás zachrání před totální zkázou. Pravdivost této skutečnosti je přístupná pro všechny, kdo to chtějí vidět. Kabala vlastní vaši televizi a noviny a bude vám říkat pouze svoji verzi toho, co se vlastně děje. V televizi, ani v novinách nenajdete ani slovo pravdy, protože jsou to zbraně Kabaly, které proti vám používá. Musíte uznat, že se jim dobře dařilo vytvářet strach a udržovat vás pod kontrolou. Jakmile začnete vše zpochybňovat, je s jejich hrou konec a budou odhaleni. Pak se budete sami sebe ptát, jak jste mohli věřit tak nehorázným lžím a přijímat je.

Kabala má dvoutisíciletou zkušenost v tom, jak vás obelhávat. Vše, co jste se učili, je založeno na těch lžích. Některým z vás to moc nesedí. Já vím, má drahá, že jsi je nedokázala přijmout a dávno předtím, než jsme se poznali, jsi začala svou vlastní cestu k nalezení pravdy. V duši jsi věděla, že irské dějiny, kterým vás učili, nebyly pravdivé. Tvá duše to nepřijala jako pravdu, takže jsi to zpochybňovala a nalezla jsi skutečnou pravdu, která je naprosto úžasná. Výzkum Michaela Tsariona ohledně starého Irska ukazuje, co jsou Irové zač a co je Irsko a co je důvodem pro zničení irské DNA, což je pro Kabalu mimořádně důležité.

Když si jednou Irové uvědomí, kdo jsou, je s Kabalou konec. Jezuité se dostali do dost velkých problémů, když vytvořili HOLOKAUST a skoro se jim to povedlo. Bylo vám řečeno, že to byl hladomor. Irové byli drženi britskou korunou při zdi po mnoho let. Teď byl dosazen do funkce Leo Varadkar, aby zničil irskou DNA tím, že zaplaví Irsko těmi, co tam nepatří. Děje se vám to před očima. On to neskrývá a vy nevidíte, o co se vlastně jedná.

Co by vám to, Irům, udělalo, kdybyste se pozvedli? Držíte zbytek světa v šachu, když odmítáte vidět fakta, která máte před nosem. Před 2000 lety jste byli vůdci lidstva. Učili jste svět. Věděli jste, kdo jste. Dlužíte to všem těm, kdo jsou utiskováni a pod kontrolou, všude na světě, aby si vzali svoji moc zpátky od těch, kteří ji vzali vám. Stůjte pevně při vědomí toho, kdo jste.

Čtěte: IRELAND: TEMPLE WITHOUT WALLS by Michael Tsarion.

Američané musí čelit nepříjemné pravdě, že jejich prezidenti nesloužili jim, ale Kabale a Novému světovému řádu. Ale Kabala má teď tu cestu zablokovanou p. Trumpem. Sluhové Nového světového řádu se k němu tlačí na návštěvu v naději, že se jim povede změnit jeho názor tím, že mu budou lichotit a chválit ho, ale to na něj neplatí. Ať ho Bůh žehná a chrání. Lidstvo ho potřebuje.

Vyhraďte si čas a úsilí, abyste se plně spojili s vaším pravým já a s tím, proč jste v této době na Zemi. Máte velmi důležitý úkol. Dali jste si za úkol zachránit lidstvo a Zemi zpod nadvlády Kabaly. Je vás teď dost probuzených na to, abyste si vzali svoji vládu zpátky. Víte, že se jim nedá věřit, tak jim svou důvěru nedávejte. Odstraňte si šupiny z očí a podívejte se na to, jakoby na tom závisel váš život, protože je to skutečně tak. Podívejte se na vše, co vám Kabala vnutila. Podívejte se na vše, co po vás žádá. Víte, že rok 2018 je rokem, kdy si musíte vzít svou vládu zpátky. Vše bude připraveno, aby to bylo co nejsnadnější. My, na této straně života, budeme s vámi na každém kroku vaší cesty. Všichni předkové ze všech koutů světa vás podporují. Vyžádalo si obrovskou námahu, uskutečnit tuto transformaci.

Bez třetí světové války ztratí Kabala svou mocnou vládu nad lidstvem. Jejich přežití na Zemi je závislé na zabíjení lidí, protože potřebují energii, kterou z toho získají. Budou vám lhát, aby dostali to, co chtějí. Nikdy nezapomeňte na ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ; nenechte se znovu napálit. Nikdo, kdo prosazuje válku, není přítelem lidstva, bez ohledu na to, jak se vás bude snažit přesvědčit, že je to oprávněné. Ať je vaší prioritou mír. V r. 21018 není zapotřebí, aby byl někdo hladový, bez domova anebo vzdělání. Byl to úmysl, že některým částem vašeho světa chybí vše, co je lidem potřeba k životu. Když lidstvo převezme kontrolu zpátky, přestane všechno nepotřebné utrpení. Všichni budou žít v míru a harmonii.

Ve vašem světě existují dobří lidé, kteří se starají a pracují pro lepší budoucnost lidstva. Minulý týden byla v Londýně důležitá konference, která plánovala budoucnost. Účastníci přišli z mnoha část světa, aby diskutovali o tom, jak jít dále.

Má drahá, používají zoufalé prostředky, aby zabránili přežití lidstva. Bohužel, pomáhají jim lidé, kteří v životě selhali, kteří si chtějí zoufale omluvit svůj bídný život. Takové lidi je třeba litovat. Modlete se za ně. Úspěch bude váš. My uděláme, co jsme si předsevzali, že uděláme, a v čase podle nás a ne podle těch, co všemu odporují. Víme, kdy je pro to správný čas.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky

David vám chce poděkovat za milá přání a podporu. Znamená to pro něj víc, než si dovedete představit. Děkuji.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na podporu právních výdajů prostřednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge