Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 22. dubna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 22. dubna, 2018

Rok 2018 vstoupí do dějin jako rok, kdy se lidstvo probudilo a Kabala se dostala do nemilosti. Vidíte, jak se to děje všude kolem vás. Všechny náznaky ukazují, že Kabala je ODHALOVÁNA, co je zač a její odstranění ze Země je jisté. Všechny její podzemní základny jsou ničeny. Všechny její základny v Irsku byly vyřešeny. Jsou zoufalí, protože nikdy nečekali, že se lidstvo probudí a odmítne se podřídit jejich požadavkům. Peníze a moc je nezachrání, jak jsem říkal od doby, co jsem odešel. „Budou se muset vrátit, odkud přišli“. Oni na Zemi nepatří. Přestože strávili mnoho set let snahou o zničení lidstva, nepovedlo se jim to. Lidé se na Zemi narodili, takže jsou předurčeni k tomu, aby přežili. Kabala vynaložila čas a úsilí, aby lidstvo potlačovala a hubila. Jejich plány zahrnovaly vše, co lidé potřebují k životu. Ve svém plánování byli pečliví. Byli přesvědčeni, že uspějí. Jediná věc, kterou přehlédli, byla možnost, že se lidé PROBUDÍ. Když se probudí všichni lidé a uvědomí si zločiny, které byly na nich spáchány, dostanou vztek. Kabala se vašeho hněvu bojí a bude se skrývat. Mnozí její členové odejdou ze Země dobrovolně. Někteří to budou vše zatloukat a budou se snažit mít navrch, ale nebude to fungovat.

Teď je pro vás čas, abyste udělali vše, co můžete, abyste zregenerovali lidstvo a Zemi. Prosím, znovu choďte na ley linie a aktivujte je. Uvolněte z nich SILNOU ENERGII, aby vám sloužila a vrátila Zemi do jejího přirozeného stavu. Tato práce je základem pro to, aby se zajistilo, že vše, co je temné a zlé, bude odstraněno. Jděte na svá posvátná místa a spojujte se s jejich energií. Uvolněte ji ve prospěch lidstva. Tato energie je k tomu, abyste je používali. Vzali vám ji. Kabala upadá, tak vám v tom nemůže bránit. Teď je tedy chvíle, abyste si ji vzali zpátky. V budoucnu budete jíst jenom dobré, kvalitní potraviny. Opět budete pít čistou vodu. Když budou chemtrails Kabaly odstraněny, budete dýchat dobrý, čistý vzduch.

Během mnoha let jste dovolili druhým, aby převzali kontrolu a vládli nad vámi. Tato vláda musí být zrušena a vrácena zpět do vašich vlastních rukou. Lidé pak budou sami rozhodovat o tom, co je pro ně nejlepší. Nepředpokládalo se, že se lidské tělo bude muset vyrovnávat s léky, vyráběnými Kabalou, které vám byly vnuceny lékařskou profesí, již má Kabala ochočenou. Čestný lékař by nikdy neočkoval, protože ví, co ve vakcínách je. Ví, že se podílí na ničení lidské rasy. Neexistuje pro to omluva. P. Trump nařídil vyšetřování této záležitosti, aby světu dokázal, jak je to nebezpečné. Kdysi lidé žili dlouhý, aktivní život. Naši předci se živili ořechy, ovocem a všechno rostlo přirozeně; nebyli živi z věcí, vyprodukovaných pochybnými metodami. Přírodu nemůžete porazit, má v zásobě všechno, co je k životu zapotřebí. Občasný půst je pro tělo dobrý.

Propaganda, jaké jste vystaveni, nezná hranice. Není v ní ani slovo pravdy. Když posloucháte zprávy, stejné věci jsou omílány po celém světe. Všechny lži vyrábí jeden zdroj, aby držely masy pod kontrolou, neboť ony nesmí samostatně myslet. I když to v minulosti fungovalo, již to není tak efektivní, protože masy se probouzejí. Tak dlouho vám lhali, že je někdy těžké propracovat se k tomu, co je pravda a co ne. Všichni zpívají z jednoho partu. VŠECHNO JSOU LŽI. Brzy se nad těmi lžemi budete smát a budete se divit, jak jste jim jenom mohli věřit. Opona se zvedne. Nebude se vám líbit, co uvidíte; budete zhrozeni nad skutečností, že jste tak dlouho ty lži přijímali bez ptaní.

Buďte ve střehu, bdělí a vědomí, dříve než byste kdy dali někomu jinému nad vámi moc tím, že byste pro něj hlasovali. To, co slibují před volbami, se nepodobá tomu, co dělají po nich. To vše patří ke zkorumpovanému systému. Někdy je důležité volit, ABYSTE NĚKOHO NEPUSTILI K MOCI, jako v případě Hillary Clintonové. Kdyby se stala prezidentkou, byli byste po uši ve válce. Ona si v zabíjení libuje.

Převezměte odpovědnost a připravte se na všechny možnosti. Kabala neodejde v klidu. Bankovní systém, co vás drží v otroctví, musí být odstraněn. Na jeho místo přijde jiný systém. Dojde k narušení, ale musí to být. Musí dojít k odstranění všeho, co lidskému životu škodí, to je základ. Dívejte se do budoucna, kde je vše připraveno, aby lidé vzkvétali a prosperovali. K tomu směřujete. K Novému začátku.

Jakmile bude odstraněna vláda Kabaly nad světem, na Zemi bude proudit pomoc, aby vám pomohla přizpůsobit se novým způsobům života. Bude odstraněna dřina. Dojde k přátelským návštěvám z jiných planet, stejně jak tomu bylo v minulosti, než přišla Kabala. Informace budou sdíleny, aby vám pomohly v novém životě. My, v Duchu, vás budeme moct svobodně navštěvovat, pokud to budete chtít. Omezením je pouze nebe. Budete se těšit svobodě, o jaké dnes pouze sníte. Slunce bude znovu svítit a vaše počasí bude svobodné, bez zasahování ze strany Kabaly. Opět si budete užívat dobrých, plnohodnotných potravin a člověk bude opět vzkvétat. Země již víc nebude vězeňskou planetou. Svoboda, jakou jste nikdy nepoznali, bude vaše. Pracujte pro to, vizualizujte si to a stane se to. Připravujte své tělo: jezte pouze kvalitní potraviny, bez smrtících chemikálií. Vyhýbejte se všem lékům a hledejte cesty k léčení těla, které jsou přírodní a blahodárné.

Zamýšleli jste se někdy vážně nad tím, jak to, že pouhých pár bytostí bylo schopno převzít váš svět? Byla používána černá magie a tato zaklínadla jsou používána i dnes. Jenom málo z vás si uvědomuje celý rozsah kontroly. Váš vzdělávací systém je další metodou kontroly, protože vás nikdy neučili pravdu o ničem. Byli jste povzbuzováni ke všemu, co vám škodilo. Vaše mysl byla naplněna odpadem a starostmi, aby se zajistilo, že nemáte čas či energii na zkoumání něčeho smysluplného. Udělali z vás roboty bez mozku. Nebylo vám dovoleno myslet za sebe. Vždy jste vzhlíželi k tomu, koho bylo třeba poslouchat, aby vás usměrnil. Země se stala zoologickou zahradou a lidstvo zvířaty, zavřenými uvnitř, kterým nebylo dovoleno myslet či jednat bez dovolení hlídačů (vlády, která je odpovědná pouze Kabale).

Jejich cílem je zničit vás. Dívají se na vás jako na darmožrouty. CHTĚJÍ MÍT VŠE PRO SEBE. Každý dnem to vidíte jasněji. Zlobí se na vás, chtějí třetí světovou válku a vy tomu bráníte. Jediná možnost, co jim zbyla, je vyvolat revoluci ve Francii a doufat, že zatáhne do toho i další země. Jsou zoufalí a použijí zoufalé prostředky. Když lidstvo odmítne splnit jejich požadavky, je s Kabalou konec a LIDSTVO JE SVOBODNÉ. Nikdy jste nepoznali svobodu. Byli jste otroky 2 000 let. Tohle je pro vás velká příležitost převzít kontrolu nad svými životy, tak to uvítejte. Kabala učinila váš život bídným, bojem o existenci, to nelze nazvat životem. Tyto změny začaly, tak buďte připraveni. Kupředu postoupí pouze láska a světlo. Je to na vás, rozhodnout se vyjít z temnoty.

Má drahá, buď opatrná, jsou to nebezpečné časy, plné útoků. Slibuji ti, že když se ke mně připojíš na této straně života, udělám ti tu nejlepší dovolenou, jakou si dovedeš představit. Jenom vydrž, dokud nedokončíš všechny úkoly.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky:

Vaše pohledy prosvětlují život Davida a těch, s nimiž ho sdílí. Je hluboce vděčný vám všem, co je posíláte. Vaše starostlivé dopisy pro něj moc znamenají. Pozvedli jste jeho život z temnoty, kterou je Fresno. Již není sám. Bůh vám všem žehnej. David.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů prostřednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge