Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 26. srpna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 26. srpna, 2018

Nebyl to déšť, to, co padalo na papeže Františka o minulém víkendu v Irsku; byly to slzy těch, co byli zabiti a zneužiti Vatikánem od doby, co před 2000 lety převzal moc. Těch, kdo zemřeli hladem během holokaustu, zorganizovaného Vatikánem (o němž vám řekli, že se jednalo o hladomor). Slzy všech těch, co byli znásilněni a zneužíváni, jejichž život byl mizerií v rukou Vatikánu. Možná se zeptáte, PROČ papež zrovna teď navštívil Irsko? Mnoho lidí v Irsku se probouzí, takže BYLO TŘEBA NA TOTO PROBUZENÍ DÁT POKLOP.

NEPOVEDLO SE TO! Mohli jste vidět, že se necítil příjemně, protože ví o zločinech, kterých se na Irech dopustil Vatikán a bezpochyby ví, že aby Vatikán přežil, musí být Irové drženi v nevědomosti ohledně toho, kým jsou a čím Irsko ve skutečnosti je. Zničení irské DNA je důležité pro to, aby Vatikán přežil a mohl být vytvořen Nový světový řád.

Jak smutné to muselo být pro Iry ve světě ducha, když viděli, jak je jejich potomci zradili, když se odmítají podívat na pravdu. Ve smrti se před vámi objeví absolutní pravda. Vidíte ji, není před ní úniku. Ti Irové, kdo potlačovali pravdu, kdo neprávem obviňují druhé, zemřou a budou čelit ohromnosti svých zločinných skutků proti pravdě. Před smrtí není úniku. Takoví lidé se obvykle bojí umřít. Odsouvají smrt o celé dny, než se konečně setkají s tím, co je neodvratné. D E by na to měl myslet. Jenom ti s čistým svědomím mají dobrou smrt. Myslete na to, co na vás čeká, když přejdete na druhou stranu. Na Zemi jste jenom krátce - smrt je na věky. ČEKÁ VÁS SOUD.

Donald Trump byl vybrán, aby zachránil lidstvo. Příslušníci Kabaly ho nenávidí. Podporují ty bez mozku, aby na něj útočili, a oni to dělají, aniž by s uvědomili, že když tak činí, snaží se odstranit jednoho z mála lidí na Zemi, co mají na srdci jejich nejlepší zájmy.

Lidstvo se nechá snadno ovládat. Televize a „noviny“ z toho udělali umění. Mohou vás zavést jakýmkoli směrem se jim zachce. Raději budete otroci pod Kabalou než žít důstojně, pod vedením Donalda Trumpa. Nakolik je to šílené? Jak hloupé to je? Byla vám dána příležitost žít v míru, se spravedlností pro všechny, a vy jste vůči tomu slepí. Nechcete vidět to, o co se prezident snaží: SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY. Modlete se za p.Trumpa a jeho rodinu. Je to dobrý člověk.

Ať vám na vašem životě záleží. Když jsem já a Veronika chodili podél krásného, mystického pobřeží v Inch, Dingle, kraj Kerry, duch nás vybídl, abychom uzavřeli dohodu: Kdo z nás zemře jako první, udělá vše pro to, aby na Zemi přinesl co nejvíc informací o posmrtném životě. Já jsem se poprvé materializoval tři týdny poté, co jsem zemřel. Dokázal jsem mluvit svým vlastním hlasem a to bylo zaznamenáno. [Je to na webové stránce]

Od té doby jsem to udělal mnohokrát. Procházel jsem se, mluvil jsem a potřásal jsem si s lidmi rukou a tím jsem dokazoval, že život po smrti existuje a že je v něm vše, co jsme si kdy mohli přát. Pro ty, kdo nežili čestně, je to zakázáno, dokud nepožádají o odpuštění ty, kterým během života ublížili. V životě po smrti spravedlnosti neutečete. Na Zemi existují lidé, kteří přijímají pokyny pouze z této strany života. Mají určitou práci, a proto mohou být řízeni pouze odtud. Ti, kdo se to odváží soudit na základě svého vlastního zkorumpovaného posuzování, s těmi bude přísně naloženo. Zločin Kabaly proti Davidovi byl skutečně temný, ale zločiny vědomě spáchané lidmi s nafouklým egem v Irsku budou posuzovány velmi přísně, jak na Zemi, tak i na straně Ducha. Spáchali jste na nevinném bližním ohavný zločin.

Žijete v období velkých změn. Musíte učinit volbu. Buď půjdete s Kabalou do Nového světového řádu a budete kontrolováni do takové míry, že se stanete otroky, zcela pod kontrolou Kabaly. Budete bojovat její války, protože zabíjení je pro ně hrou. Jim se to líbí, protože to mnohé z vás odstraní. Oni mají z vašeho utrpení požitek. Tohle opravdu chcete?

Nicméně, můžete se vydat mírovou cestou s Donaldem Trumpem, který chce mír pro všechny, abyste se mohli těšit z prožívání života na Zemi, protože nikdy nebylo v plánu, aby se stal život bojem, jak tomu teď je.

Banky velmi brzy ztratí veškerou svoji moc nad vládami a lidmi. Bude to obrovský krok vpřed. Japonsko vyrobilo auto, které ujede téměř 500 km na 1m3 paliva. PROČ VÁM O TOM NEŘEKLI? Podobně jako u Teslovy práce to bude před vámi skryto. Nemůžete si dovolit bezstarostný život. Kabala by to nikdy nepřipustila. Ona odstranila vše, co by vám mohlo život ulehčit. Vidíte příslušníky Kabaly žít život v luxusu, na zádech trpících mas. Tohle chcete? Je tohle váš cíl?.

Odhalená fakta leží před vámi. Důkladně přemýšlejte, než se rozhodnete, protože si nemůžete dovolit udělat chybu. Nenechte se vést egem. Pýcha předchází pád, proto se modlete, abyste, než učiníte rozhodnutí, byli vedeni. Já pracuji s Veronikou a jejím andělem strážným, kterého zná již mnoho let. Pracujeme společně s ní, aby si zajistilo, že své poslání dokončí.

Sami bádejte. Jste na křižovatce svého života. Musíte se rozhodnout správně, protože pokud se rozhodnete špatně, máte hodně co ztratit. Nepodléhejte propagandě, kterou vás denně bombardují, protože je to založeno na lžích a slibech, které nebudou nikdy dodrženy. Znovu a znovu jste těm slibům uvěřili a ony se nikdy nesplnily. Poučíte se někdy, že Kabala nikdy neudělá nic, čím by vám mohla pomoct? Chtějí se vás zbavit, protože chtějí Zemi sami pro sebe. Neřeknu vám, jak má vypadat vaše rozhodnutí, je to na vás. Já jsem jenom řekl, jaké máte možnosti. Modlete se, abyste byli vedeni, abyste měli dostupná všechna fakta, než se rozhodnete.

Smrt je úžasný prostředek k vyrovnávání rozdílů, má drahá. Ti, kdo jsou během pobytu na Zemi poháněni egem, jsou v šoku, když zjistí, že tam ego neexistuje. Ti, kdo na Zemi ubližují, tomu musí po smrti čelit a musí prosit o odpuštění. Tak to po smrti funguje. Pro mnohé to je šok, protože je pro ně obtížné prosit o odpuštění. Ale nemají na výběr.

Veroniko, jsem s Tebou na každém kroku této cesty. Společně uspějeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Novinky o Davidovi
Prosím, modlete se za Davida. V Irsku na něj zaútočili lidé s velkým egem. Budou se za svůj zločin proti spravedlnosti zodpovídat. Šlo o sadistický čin proti někomu, koho neznáte. Ať jim spravedlivý Bůh odpustí.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge