Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 19. srpna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 19. srpna, 2018

Stát ve státě bojuje o přežití. Použijí jakoukoliv lest, co mohou vymyslet, aby se udrželi u moci. Ale jejich éra končí a oni se budou zodpovídat za všechny své zločiny proti lidstvu. P. Trump jejich odstranění urychluje. Jeho cílem je chránit lidstvo a vytvořit lepší život pro všechny. Na druhé straně Kabala dělá vše co může, aby našla způsob, jak ho zavraždit.

Nebude to dovoleno. Kabala zajišťuje, aby ho nevědomí lidé odsuzovali a kritizovali, když ve skutečnosti je on jejich jedinou nadějí na přežití. Není to divné? Jsou to loutky bez mozku, zpívající všechny stejnou písničku, ti všichni jsou otroky Kabaly. Když o někom nemáte co říct dobrého, je lepší neříkat nic. Všechna energie, kterou vkládáte do své kritiky, vytváří ještě další energii. Tohle chcete?

Byla vám poskytnuta úžasná příležitost vytvořit lepší budoucnost pro sebe i své blízké. Doporučuji vám, abyste ji uchopili oběma rukami a byli za to vděčni. Tak dlouho jste čekali, aby přišla změna, která vás osvobodí zpod nadvlády temné Kabaly. Proč ji stále posloucháte? Nejste schopni rozhodout se bez jejího svolení? Svoboda je toho hodna. Vy jste svobodu nikdy nepoznali. Svobody znát pravdu by si měli všichni vážit. Svobody myslet za sebe. Svobody jíst jídlo, které jimi nebylo kontaminováno. Svobody mít léky, které nevyrobili oni a které jsou určeny k tomu, aby zkrátily váš život. Svobody dýchat čerstvý vzduch a jíst plnohodnotnou stravu, která vyživí vaše těla. Svobody žít bez jakékoliv kontaminace. O tom by měl snít každý. Je to dostupné. Je to na vás. Je na vás, abyste si to vzali.

Vy si neuvědomujete, do jaké miry jste ovládáni. Lidé v Anglii hlasovali, že odejdou z Evropské unie a přesto bylo vše zařízeno tak, aby bylo Brexitu zabráněno. Proč? Kvůli plánu udělat z Evropy JEDNU JEDNOTKU s JEDNOU ARMÁDOU. Jeden tavící kotel, aby za zajistilo, že již nebudete Angličany, Francouzy, Španěly, či Němci. Pouze Evropany. Je tohle to, co skutečně chcete? Byla by to katastrofa pro všechny země, které tvoří EU. Vy všichni jste viděli, co se stalo, když Irsko hlasovalo o vystoupení z EU. Irové byli přesvědčováni, aby hlasovali znovu a aby jejich rozhodnutí mohlo být zfalšováno proti jejich zájmům. A důvěřiví Irové s tím souhlasili. Nakolik jsou tedy ovládáni?

Irové jsou zvyklí na to, že jsou podváděni. Jenom se stačí podívat na jejich dějiny a uvidíte to. Fluorid v jejich vodě zabraňuje tomu, aby jim to jasně myslelo. Kdysi to byli učitelé světa. A ani si nevšimli, že jim to všechno bylo odebráno.

Paní Mayová chce zůstat v EU, takže nikdy neudělá nic pro to, aby pomohla Anličanům osvobodit se od této zkorumpované organizace. Vyzývám kdysi hrdý anglický národ, aby zůstal pevný a odmítl nechat se nějakým způsobem obelhat, aby zůstal v EU: odchod je odchod. Nic jiného neberte.

Existují plány, o kterých zatím nelze nic říct, ale které se brzy naplní. Byly vypuštěny informace, takže až se věci začnou dít, budete vědět, že jsou součástí Velkého plánu na osvobození lidstva. Načasování k tomu je správné, tak buďte připraveni. Stará struktura, která vás držela jako rukojmí, se vám hroutí před očima. Kabala se vás nyní bojí! Když uvidíte ty patetické lidi v pravém světle, když budou zcela odhaleni a vydáni vám na milost, budete se divit, jak jste, proboha, mohli k nim vzhlížet a poslouchat je. Jejich zločinů jso mraky a téměř vás to zničilo, ale to nemohlo být dopuštěno. Musel zasáhnout láskyplný Bůh a ochránit svůj lid. Vše se změní k lepšímu. Nic, co dnes znáte a přijímáte, nepřežije. To vše je konstrukce Kabaly za účelem vašeho ovládání.

Mnohokrát jsem řekl, že všechna náboženství byla vytvořena proto, aby vás držela ve strachu a pod kontrolou, takže budou všechna odstraněna. Již nejsou žádoucí. Papež se bojí jet do Irska. Ví, že jeho doba končí a kde je lepší, aby byl odhalen, než v posvátném Irsku?

Nemějte obavy; vše, co Vatikán lidstvu ukradl a co je ve Vatikánu uloženo, bude vráceno lidem světa. Existují lidé, kteří jsou připraveni jít do Vatikánu, až padne, a vyzvednut zlato a další poklady, které byly po celé věky kradeny ze všech koutů světa, aby se Vatikán obohatil.

Váš svět se všude kolem vás mění. Buďte součástí VELKÉHO PROBUZENÍ. Byli jste vybráni, abyste byli na Zemi této době a hráli svou roli v této velké události. Vše, co bylo skryto, bude odhaleno. Uvidíte Zemi, jakoby to bylo poprvé. Tolik toho bylo před vámi skryto či zamaskováno. Jste chyceni v ILUZI, ovládáni Kabalou. Utrpení lidstva je pro tato zlovolná stvoření životodárným kyslíkem. Ovládají každý aspekt vašeho života. Nemohou riskovat, že se probudíte a uvidíte, co vám provádějí. Nejdřív to pro někeré z vás bude příliš, abyste to přijali, zejména pro ty, kdo sami nepřemýšlejí.

Během této změny se vzájemně podporujte. Mnoho lidí nemá potuchy, že se tato velká změna děje, tak s nimi mějte trpělivost. Oni bláhově následovali Kabalu až do konce a nyní se v tom plácají a neví, kam se vrtnout. Budou potřebovat čas, aby si dokázali vychutnat svobodu, která k vám přijde. Již se nebudete muset vyrovnávat s žádnou válkou, chudobou, bezdomovectvím či hladem. Je toho dost pro všechny. Jde pouze o to, podělit se o to, co je dostupné.

Kabala je odpovědná za mnoho neštěstí. Drží vás ve strachu. V této době je mnoho lidí využíváno k tomu, aby odvrátili pozornost od toho, co se děje. Oni milují všechen kyslík, který je při těchto neštěstích vytvářen. Nikdy nezapomeňte, že Kabala vše ovládá. Má technologie, aby okamžitě vytvořila, cokoli chce. Tato technologie je před vámi dobře skryta. Oni Zemi nechtějí opusit, ani vše, co si zařídili, aby Zemi mohli ovládat. Budete muset vydržet těžké týdny, když světlo ovládne Zemi a Kabala přestane existovat. Bude na vás, vyrobit potraviny a vše, co je k životu potřeba. Modlete se za to, aby vše šlo hladce.

Už nebude žádná televize, vlastněná Kabalou, ani „noviny“, které kontrolují vaši mysl a vaše životy. Nechte se vést ohledně toho, jak pokračovat v novém způsobu života na Zemi. Bude to cesta do neznáma, kde bude normou láska a světlo a bude převládat mír a harmonie. V minulosti o tom človek mohl pouze snít. Ale brzy se to pro vás stane skutečností.

Vaše myšlenky vytváří energii, tak je používejte moudře na vytvoření světa, o němž jste doposud mohli pouze snít. Jste mocnější, než si uvědomujete. Používejte svou sílu moudře a staňte se tvůrci své budoucnosti. Nenechte se zdržovat šiřiteli nenávisti a strachu. Jednoho dne umřou a budou nést následky toho, co udělali.

Má drahá, to, co musíš prožívat, připravuje tvé tělo na přechod do páté dimenze. Musí se to dít, aby se zajistilo, že k tomu budeš připravena. Již jsi téměř tam.

Abychom mohli postoupit dál, potřebovali jsme, aby byl p. Trump na svém místě. Uspějeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Davida
Vaše laskavost pro mě znamená víc, než si dovedete představit. Tak by se mělo žít: aby v případě potřeby jedna duše pomáhala druhé. Děkuji.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge