Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 25. března, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 25. března, 2018

Kdybyste jenom mohli vidět, co se děje v této době na Zemi. Lidé se bojí, co udělá Kabala.Ti, co patří ke Kabale se bojí, co jim lidé udělají, když si konečně uvědomí, kdo jsou. Kabala vždy využívala strach lidí ze smrti jako zbraň proti nim. Je to iracionální strach, prosazovaný samotnou Kabalou. Víte, jak jsem byl šťastný, když jsem mohl svými vlastními slovy hlásit z této strany života, jak je tady nádherně. Použil jsem slovo NÁDHERNĚ. Řekl jsem vám, že kdyby lidé měli potuchy o tom, jak je to nádherné, stáli by frontu, aby se sem mohli dostat. Nemáte se čeho bát. Smrt vás vysvobodí ze všech útrap a soužení pozemské existence. Nedovolte, aby strach, který vyvolávají Kabala a náboženství, způsobil, že se budete bát přejít na druhý břeh. Jednoduše přejdete z jednoho stavu bytí do jiného. Zanecháte všechny problémy života na Zmi za sebou a budete opět celiství.

Nenechte se ovládnout těmi, kdo chtějí Třetí světovou válku. Je to jediný způsob, jak si mohou udržet nadvládu. Jejich volání po válce je čím dál hlasitěší a zoufalejší.

Irsko vždy bojovalo za svou svobodu a nezávislost na Anglii. Teď vidíte, jak je zcela v rukou Kabaly. Tento fakt neskrývají. Dokud muži a ženy Irska nezvednou svůj hlas, jsou odsouzeni k zániku. Celý irský ostrov musí být ochráněn. Ještě nikdy nebyl v takovém nebezpečí. Vaše vláda vám neslouží. Je v Irsku zapojena do mnoha temných a nebezpečných aktivit. Probuď se Irsko, než bude pozdě a než budeš zcela zničeno. Copak všichni irští muži zemřeli v r. 1916 zbytečně? Nezbyli již žádní muži, kteří by si své vlasti vážili? Stojíte stranou, a dovolujete, aby byl tento POSVÁTNÝ OSTROV poskvrněn. Já Irsko velmi miluji a považuji se za čestnou občanku Irska. Je srdcervoucí sledovat, jak je ničeno.

P. Trump i nadále Kabalu děsí, a jí ovládanému tisku a televizi se nepovedlo ho zničit. Jejich plány zavraždit ho byly odhaleny a on odmítá hrát jejich hru. Je to statečný muž. Modlete se za jeho ochranu, neboť ho potřebujete, bez ohledu na to, v jaké zemi žijete. Budete potřebovat odvážného muže jako je on, až propukne peklo. Nebudete čekat dlouho, protože ten proces již započal. Jediný způsob, jak to může Kabala oddálit, je začít další válku. Mnohokrát jsem vám připomínal, že nic není, jak se zdá. Byli jste ovládáni tak dlouho, že už ani nepoznáte pravdu, když ji vidíte.

Kabala má klony. Oni se nikdy nevystavují nebezpečí. Postaral jsem se, aby se Veronika podívala na video na YouTube, kde je ukázáno, jak je snadné tyto klony vyrobit. Jsou vyráběna nemluvňata, aniž by s tím měli společného co muž či žena. Tyto bytosti bez duše jsou používány proti lidstvu. Vy teprve začínáte zjišťovat, co vám provedli, a kdo to byl. V letošním roce, r. 2018, se vše dostane na veřejnost. Nebude vám umožněno, abyste před tím zavírali oči. Je nutno se tomu postavit a nějak s tím naložit. Je to vaše velké probuzení. Ve vašem světě existují dobří lidé, kteří dělají, co mohou, aby vás probudili, ale nemohou vás k tomu nutit. Riskují svůj život, aby vás zachránili. Kabala používá televizi, která je jakýmsi policajtem ve vašem obýváku. Ovládá vaše životy. Kdy jste naposledy ohledně nějaké věci hledali pravdu anebo se místo toho spoléháte na televizi a noviny? Přestaňte být roboty, slepě přijímajícími vše, co je jim řečeno. Je čas, abyste se naučili vážit si sebe sama.

Neutíkejte se k žádnému náboženství, aby vás ochránilo. Mohu vás ujistit, že ono nemůže. To vše je založeno na lžích. Lžích, které vás držely v nesvobodě a strachu, pod jejich kontrolou. To vše bude v nejbližších několika měsících odhaleno, protože jejich čas končí. Pak je uvidíte v pravém světle a to vámi otřese. Nebudete mít na výběr. Budete muset čelit faktům. Vaše mlčení a poslušnost jim umožnily ničit lidstvo a vy jste pro ně dokonce zabíjeli. Je nutno vidět realitu, je čas probudit se. Spojte se a sdílejte informace, protože v množství je síla. Vyjděte ze škatulek náboženství a ras a pracujte společně, abyste nepřítele porazili. Neseďte stranou v naději, že to někdo za vás udělá. Je to váš boj. Buďte stateční a proveďte všechny kroky, které budou zapotřebí k tomu, abyste se osvobodili.

Dávejte velký pozor na své děti. Chraňte je před zneužitím při satanistických rituálech. Toto zneužívání bylo před vámi po mnoho let tajeno, ale teď je odkrýváno. Jak jsou ti, co vás ovládají, zoufalejší, tím používají víc dětí. Oni věří, že když budou pít jejich krev a jíst jejich maso, že jim to dodá sílu. Stačí jenom, abyste se podívali na církev římskou, která tyto satanistické rituály používá při každé mši. JSTE VYZÝVANI, ABYSTE PILI KREV A JEDLI MASO A VY TO DOBROVOLNĚ DĚLÁTE. TÍM VLASTNĚ PROVÁDÍTE SATANISTICKÝ RITUÁL. Obelhali vás. Bůh Lásky by nikdy neschvaloval tak zlovolné postupy. Byli jste podvedeni, abyste to přijali.

Když přejdete k duchu, VŠE JE LÁSKA, VŠE JE MÍR. Pak je vám jasné, co vám bylo na Zemi provedeno, aby byl ve vašem životě zmatek. Když jste dost stateční a pustíte do svého života lásku a budete tím žít, vše se změní. Vše uvidíte v jiném světle. Život se stane mnohem jednodušším. Hodně vás to otevře.

Někteří jste napsali Davidovi, či projevili o něj starost, anebo jste oslovili někoho jiného v nouzi tím, že jste mu věnovali vlídné slovo. Tak by měl život na Zemi vypadat. Děkuji vám za to.

Letos se setkáte s velkými výzvami. Musíte být připraveni na to, že vše, čemu jste v minulosti věřili, bude odhaleno jako zlé a zkažené. Nebudete moct před tm zavírat oči. Ovlivní to všechny na Zemi. Nic vás před tím nezachrání, protože je určeno, že tomu tak bude. Černé díry byly zničeny, takže Kabala nemůže uniknout. Také bylo zničeno mnoho jejich podzemních úkrytů. Neočekávali to, takže na to nebyli připraveni. Nikdy nečekali, že by jim něco selhalo, ani že uvíznou zde na Zemi. Jejich osud je ve vašich rukou.

Má drahá, prosím, pokud je to možné, odpočívej. Jenom tak zvládneš tu přemíru stresu. Na konci tunelu je světlo.

Tvůj navždy oddaný Monty.

VZKAZ OD VERONIKY

Dave mě požádal, abych vám řekla, jak jsou pro něj vaše dopisy důležité. Děkuje vám. 5. dubna mu bude 51 let. Dává mu to sílu, když ví, že existují lidé, které zajímá, co se s ním děje.

Ve věznici včera našli oběšeného muže. Prosím, modlete se za něj. Davida to velmi rozrušilo. Věznice ve Fresnu je velmi temné místo. Je tam velmi temná energie. Děkuji vám za laskavost. Pomáhá mu to přežít.

Kontaktní údaje:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů prostřednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge