Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 1. dubna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 1. dubna, 2018

NIKDO NENÍ VĚTŠÍM OTROKEM NEŽ TEN, KDO SI MYSLÍ, ŽE JE SVOBODNÝ
- Goethe.

Ti, co věří, že jsou svobodní, jsou pro společnost stejně nebezpeční, jako jako temná Kabala. Letos se ukáže, že je to pravda. R. 2018 bude velmi náročným obdobím, protože tlak na to, aby bylo 90% z vás odstraněno, bude větší. Kabala používá geneticky modifikované potraviny, očkování, chemické léky, chemtrails, fluorizovanou vodu, atd., abyste byli náchylnější na onemocnění rakovinou a dalšími smrtelnými nemocemi, které vás ze Země odstraní za cenu bolesti. Přestože jste byli před tímto nebezpečím opakovaně varováni, poslechli jste Kabalu a dělali to, co vám řekla. Nyní musíte čelit následkům svých činů.

Aby se vaše těla vymanila zpod temné kontroly, musíte se nejdřív postarat, aby byla ZÁSADITÁ. Za tím účelem je třeba přidat do vody, kterou pijete, CITRONOVOU ŠŤÁVU. Každý den musí být prvním vašim činem, že vezmete jednu lžičku sody bikarbony (v lékárenské kvalitě), přidejte citronovou šťávu a horkou vodu a nalačno to vypijte. Během dne stále přidávejte do vody citronovou šťávu. To vás připraví na přechod do světla. Aby se vaše tělo mohlo posunout vpřed, musí být zásadité. KDYŽ MÁTE ZÁSADITÉ TĚLO, NEMŮŽETE DOSTAT RAKOVINU..

Ti z vás, co jsou plni hněvu a nenávisti, nebudou žít. V budoucnosti není místo pro vztek a nenávist. Nebude dovoleno, aby to existovalo. Pořádně o tom popřemýšlejte. Připravte se, dokud je čas, ale času není nazbyt. Vše se pohybuje kupředu velmi rychle.

Nebude dovoleno, aby došlo k třetí světové válce. Co pak Kabala udělá? Po 2000 let šlo všechno podle jejích představ. Rozhodnutí zabrat si Zemi jenom pro sebe padlo na koncilu v Nice v r. 352. Vše, co jste se učili od té doby, je LEŽ. Od té doby bylo lidské tělo systematicky degradováno. Byli chytří, to musíte uznat, protože vás oblbli takovým způsobem, že jste jim celý čas věřili, zatímco vás oni vybíjeli. Patří jim všechno, co je k lidskému životu potřebné a pozměnili to tak, že vás to ničí. Mnozí z vás, i když se vám otevřely oči, se stále bojí vyjít s pravdou ven. I když vám bylo řečeno, jak je dobré udržovat si zásadité tělo, bez rakoviny, stále se bojíte převzít za své tělo odpovědnost. Rozhodli jste se věřit, co vám říká Kabala. Brzy vás okolnosti donutí rozhodnout se. Máte dost znalostí, aby učinili taková rozhodnutí? Lidstvo již dál nemůže zůstat viset nad PROPASTÍ. Brzy uvidíte, jak zásaditá těla přežijí; budou připravena vzít Zemi do světla, do míru a hojnosti pro všechny, kteří přežijí.

Kabala také používá světlo. Proti lidstvu používá TEMNĚ SVĚTLO. Vědí, jak ho zmanipulovat, ve všech jeho smrtících podobách. Je využíváno, aby vás všechny drželo pod kontrolou. Jste pouhými stíny lidských bytostí, jakými jste kdysi byli. Máte prostředky a sílu k tomu, abyste si vzali svou moc zpátky a Země je vaším skutečným domovem.

PARAZITI mají problémy. Ztrácejí kontrolu. Oni mají jednom jeden způsob akce, a to je válka. Budete jenom sedět a dovolíte, aby se to stalo, anebo řeknete: „Ne, já kvůli vám nebudu zabíjet svého bližního. Nebudu vám pomáhat v převzetí našeho světa.“ Je vás teď víc než dost, abyste se postavili ve své síle a odmítli dát souhlas s válkou. Nepoddávejte se vydírání ze strany Kabaly. POUČTE SE Z MINULÝCH CHYB.

Budou mezi vám tací, co nebudou mít dost odvahy vystoupit na světlo. Je to jejich volba. Dovolte jim zahynout. Nemůžete všechny zdržovat kvůli tomu, že se pár lidí bojí. Učinili vědomou volbu. Mají na to právo. Vy půjdete vpřed a spojíte se se Vším Co Je. Opět se stanete světelnými bytostmi, které budou obývat Zemi. Vše negativní bude odstraněno. Tato bitva probíhala od r. 352, kdy koncil v Nice přepsal vaše dějiny a od té doby vás učili samé lži. Trvalo to dlouho a stálo to mnoho utrpení, dobrat se pravdy. Nyní je třeba té pravdě čelit a nějak s tím naložit. Není jiné volby.

Kabala se vás pokusí vyděsit za pomoci Projektu Bluebeam (Modrý paprsek). Nenechte se ošálit. Samozřejmě, mohou na oblohu promítat filmy, aby vystrašili nevědomé lidi. Vzpomeňte si na letadla, která narazila do Dvojčat. TA BYLA TAKÉ PROMÍTÁNA. Použijí všechny špinavé triky ze svého rejstříku, ve snaze udržet vás pod kontrolou. Nebudou chtít přijmout porážku. Budou bojovat až do hořkého konce.

Jejich únikové cesty byly zničeny. Mnozí členové Kabaly se ukrývají, protože ví, že bitvu prohráli a zoufale chtějí přežít. Nejsou stateční. Měli to snadné příliš dlouhou dobu. Nyní se na ně díváte a vidíte, co vám provedli. Bojí se vás a uvědomují si, kolik vás je! PROBUZENÉ LIDSTVO je silné.

Spojujte se svou duchovní stránkou. Staňte se tím, kým skutečně jste, staňte se celistvými. Oni budou v útocích pokračovat, budou používat všechny možné podrazy, jaké jenom vymyslí. Nedovolte jim, aby vás odchýlili z cesty.

Prosím, modlete se za ty ve vašem světě, kteří mají sehrát roli při osvobození lidstva ze smrtelného sevření Kabaly. Potřebují sílu, aby tu roli mohli plnit. Společně to dokážete.

Má drahá, oni na tebe všechno hází. Použijí cokoli a kohokoli mohou, aby oddálili ztrátu své moci. Nevšímej si jich, jsou to loutky v rukou Kabaly.

Tvůj navždy oddaný Monty

Vzkaz od Veroniky:

David mě požádal, abych vám poděkovala za všechna vaše milá přání, dopisy a pohledy. Chce, abyste věděli, že si jich velmi váží. Prosím, nezapomeňte mu poslat lásku a světlo v den jeho narozenin, 5. dubna.

Děkuji, Veronika.

Kontaktní údaje:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů prostřednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge