Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 24. června, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 24. června, 2018

Všude ve vašem světě dochází k odhalení. Lidé již nedokážou skrývat své postranné úmysly. Je to pro vás velmi bolestivé vidět, jak jsou ti, kterým jste věřili, odhalováni, že pracovali proti vám. P. Trump musí tyto problémy řešit denně. Ví, že v plnění svých plánů bude úspěšný, proto byl na tu mocenskou pozici dosazen. Jenom ti, kdo jsou probuzeni chápou, že p. Trump hodlá odstranit temnou kontrolu. Každý den vidíte, jak Kabala používá vše, co je v její moci, aby ho zničila. Zeptejte se sami sebe, proč by vynakládali tolik ENERGIE, aby se ho zbavili, pokud by byl takový, jak o něm tvrdí? Faktem je, že se ho bojí.

Končí čas zkorumpovaného systému kontroly a loutek, které ho prosaují. Lidem začínají padat klapky z očí a začínají vidět, co bylo skryto všem před nosem. Lidstvo je vinno tím, že přijalo vše, co mu Kabala řekla, že musí přijmout. Vy, vy všichni, slepě přijímáte léky které vám vnucuje lékařská profese, aniž byste se ptali, co v nich je a jaké mají na lidské tělo skutečný vliv. Věřili jste, že všichni ti lidíé mají na mysli váš najlepší zájem, ale velmi jste se mýlili. Lékaří jsou upláceni dovolenými, konferencemi, novými počítači, atd. za to, aby vám tyto léky předepisovali. Zavádění nových chemických léků je špinavý byznys. Vezměte si zpátky vládu nad svými životy a čiňte svá vlastní rozhodnutí, vycházejíc z vlastného bádání. Zveřejněno je dostatek informací, které vás povedou. Nemůžete nic ztratit.

Je čas, abyste povstali proti těm, kdo vás chtějí odstranit ze Země. Konečně začínají přijímat myšlenku, že TEĎ NEMOHOU VYHRÁT, protože je vás probuzeno příliš mnoho a nedovolíte jim převzít Zemi. Musíte pochopit, že se vás bojí, protože jsou na vás zcela závislí, když chtějí přežít. Podívejte se na ne; vše, co mají, jsou peníze. Jsou to slaboši. Přestante je vnímat jako mocné bytosti, protože je to založeno na iluzi, kterou vytvořili, aby vás mohli ovládat. Proč stále tu iluzi přijímáte, když v duši víte, že to není pravda? Udržuje vás to ve vězení mysli.

Čelit pravdě není nikdy snadné, ale musí to být. Bude to vaše spása. Nemáte času nazbyt, takže musíte být připraveni podniknout kroky s vědomím, že uspějete. Pravý čas je teď. Vše je přichystáno, abyste si svůj svět vzali zpátky. Veškerá pomoc, kterou potřebujete, je připravena, a čeká, až o ni požádáte. Nedovolte Kabale, aby zničila další kus Země a lidstva. Když nic nepodnikntete, jste vinni tím, že jim dovolujete, aby vám vše vzali, včetně vašich životů. Seberte se a řekněte: „NE, nedovolíme, abyste odstranili další z nás!“

Vím, že každý den čtete o těch, co spáchali sebevraždu. Je to jinak. Ti lidé byli spojeni s Kabalou a chtěli promluvit. V důsledku toho byli zabiti. KABALA NEMÁ SLITOVÁNÍ. Jednají s vámi jako s mravenci, protože za takové vás považují. Nehodíte se do jejich plánů. Již vás nepotřebují. Když si uvědomíte, že bez ohledu na to, jakou jim projevujete úctu a respekt, nejste pro ně ničím a nikdy ničím nebudete. Nejste součástí jejich plánů.

Je na čase, abyste projevili úctu sami sobě. Starejte se o své zdraví tím, že se budete starat o své tělo. Nezanášejte si mysl. Odstraňte veškerou indoktrinaci a přijímejte pouze to, o čem víte, že je pravda. Vypusťte všechny záznamy z historie počínaje r. 325 n.l. Tehdy začaly lži. Vše, co jste se od té doby učili, je zcela vymyšleno. Bylo to vytvořeno s úmyslem, aby vás to zmátlo. Odstranili veškeré důkazy o tom, že jse mocné bytosti světla, zažívajíci zkušenost na Zemi. Rozhodli se odstranit vaši sílu a degradovat vás za pomoci potravin, když se postarali, abyste je jedli. Pěstování svých vlastních plnohodnotných potravin se stalo nezákonným. Máte přístup pouze k potravinám, pěstovaným za pomoci chemie. Vnutili vám chemické léky. Lze se snad divit, že je tolik z vás zmateno?

Byly vytvořeny zákony, které zajistily, že vždy budete poslouchat Kabalu. V Americe p. Trump odstraňuje zkorumpované soudce. Nahrazuje je jinými, kteří nejsou ovládáni Kabalou. Zaslouží si vaši vděčnost za to, že dělá tyto odvážné kroky. Kdyby bylo více takových, jako je p. Trump, který odvážně vystoupil do popředí, aby zachránil lidstvo. Musíte pouze vnímat, jako ho KABALA NENÁVIDÍ A ÚTOČÍ NA NĚJ. To je důkaz, že se ho bojí. Nemohou ho koupit, tak se ho snaží zničit. Vidíte to denně v televizi a v novinách. Ještě nikdy neprobíhala taková mstivá kampaň proti jednomu člověku. Proč se ho tak bojí? P. Trump chce vypustit informace, které máte právo znát. Jsou to informace, o kterých teď ví pouze pár vybraných lidí. Budete v šoku, když se dovíte, co před vámi tajili. Jsou to vědomosti, které by život na Zemi hodně usnadnily. Zabere to čas, než nastudujete a vstřebáte vše, co před vámi Kabala skrývala.

Každý den vidíte, jak ztrácejí kontrolu. Zasebevraždili mnohé, kteří věděli, že je s nimi konec a chtěli se svěřit s tím, že byli součástí plánů Kabaly. Někteří ti lidé hráli jenom malou roli. Jejich problémem bylo, že věděli, co se děje a jaké jsou plány do budoucna. Tím se stali pro Kabalu nebezpečím. Věřte mi přátelé, Kabala nikdy neprojeví slitování. Můžete si myslet, že ty lidi znáte, ale neznáte. Znáte pouze masku, za kterou se skrývají. Při některých příležitostech maska sklouzne a vy za ní zahlédnete bytost, jaká je. Někteří z nich mění podobu, když jsou energie příiš nízké, protože je pro ně velmi obtížné udržet svou lidskou podobu. Jsou tak na okamžik odhaleni. Někdy je to zachyceno na filmu. Protože se teď energie rychle mění, budou mít v tomto ohledu skutečné problémy, veřte mi. Oni se mají mnohem víc co obávat, než vy. Přijdou o všechno, co vám ukradli v průběhu mnoha životů. Oni nejsou schopni se o sebe postarat, tak budou prosit o milost ty, které se snažili zničit. Brzy to nastane, proto buďte připraveni tuto situaci řešit. Řekl jsem vám, že rok 2018 přinese mnoho změn, na něž se musíte připravit.

Existují lidé, kteří mají tak velké ego, že věří, že když budou pracovat pro Kabalu, budou se cítit důležitější. Jsou to ztroskotanci. Posílejte jim lásku a světlo, protože oni hledají pozornost.

Má drahá, energie ovlivňují každého. Je těžké vyrovnávat se s vyčerpáním. Lidé jso odhalování a ukazuje se jejich pravé vybarvení. Přivodilo to mnoho otřesů. Má drahá, útoky na Tebe mi i nadále dělají starosti. Léčba, kterou jsi v tomto týdnu zahájila, bude účinná. Byla jsi k tomu vedena.

Má láska tě obklopuje. Nikd nejsi sama.

Tvůj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Sacha Stone z nadace Humanitad, pořádal v Londýně konferenci, kde odhalil vše, co potřebujete vědět. Prosím, udělejte si čas a poslechněte si přednášející, kteří prokázali velkou odvahu, aby řekli pravdu.

David
Chce abyste věděli, jak velm si cení, že jste se s ním zkontaktovali. Je v Americe sám, bez rodiny či přátel a jeho přáteli jste se stali vy. Knihy, co mu posíláte, mu pomáhají udržovat aktivní mysl. Bez nich by byl ztracen. Je hluboce vděčný. 28. června půjde k soudu. Prosím, modlete se, aby se ukázala pravda.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge