Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 17. června, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 17. června, 2018

Má drahá, mentální zmatek, jaký prožívají lidé na Zemi, nemá obdoby. Energie je úmyslně vytvářena, aby vás odzbrojila a zmátla a tím pádem byla příčinou konfliktů. Zdá se, jakoby každý útočil na každého. To vše je zinscenováno Kabalou, protože když všichni bojujete, hádáte se a útočíte na sebe, nedíváte se na to, co Kabala dělá. Kabale se to líbí, jsou to jejich hrátky. Lidstvo na to pokaždé skočí.

Proč jsou lidé tak naivní? Proč vždy přijmou to, co jim Kabala nařídí, aby přijali? Někteří to dělají, protože zoufale touží po pozornosti, takže jsou ochotni zajít kamkoli, aby se jim jí dostalo. KDYŽ BUDETE STÁT SPOLEČNĚ, ODOLÁTE, KDYŽ SE ROZDĚLÍTE, PADNETE.

Lidstvo bojuje o samotné své přežití. Je obrovská snaha udržet vás ve spánku. Tolik se toho děje na vedlejší frekvenci, ale jenom pár lidí si to uvědomuje. Na té frekvenci funguje Kabala, proto si nejste vědomi všeho, co dělají, aby vás vyvraždili. Nevzdají se až do posledního okamžiku. Budou se snažit nadělat co nejvíc škody těm, kdo se pokouší vás probudit. Zeptejte se sami sebe, proč jsou lidé tak ochotni myslet si o druhých to nejhorší, proč nedovedou vidět širší souvislosti.

Technika „rozděluj a panuj“ jim vždy fungovala, protože pokaždé na to skočíte. V duchu víte, že společně dokážete vytvořit budoucnost pro všechny bytosti na Zemi. Přestaňte se vzájemně napadat. Buďte konstruktivní. Diskutujte o tom, čeho je zapotřebí, aby se lidi spojili a jednali jako jeden, v zájmu ochrany své budoucnosti. Před mnoha lety jsem vám řekl, že rozpoznáte znamení, která budou signalizovat, že lidé budou mít příležitost vzít si Zemi z rukou Kabaly zpátky. Poukázal jsem na to, že tehdy dojde k zemětřesením a budou vybuchovat sopky. Teď to vidíte denně. TEĎ NASTAL TEN ČAS.

Co s tím děláte? Musí dojít ke změně. Každý z vás musí jednat společně s ostatními jako jeden celek, aby byla ze Země odstraněna temnota. Nemůžete ztrácet čas tím, že se budete vzájemně napadat. Každá minuta je důležitá. Když budete postupovat SPOLEČNĚ, žádná síla na Zemi vás nezastaví. Dívejte se na sebe jako na mocné duše, kterými ve skutečnosti jste. Je zapotřebí akce, tak si věřte. Dokážete to. Kabala vás tlačí k tomu, abyste ztráceli drahocenný čas útočením a urážením druhých. Kabale se to líbí. Jste jejich loutkami. Bez vás by nebyli tak úspěšní. Pamatujte, SMRT si přijde pro každého a pak se budete zodpovídat ze svých činů. Nebude vám dovoleno jít kupředu do světla. Není tam místo pro vás, ani pro vám podobné. Přemýšlejte o tom.

S vaším jídlem je manipulováno víc než kdy předtím. Kabala se zoufale snaží zlikvidovat vás dřív, než se vás pobudí mnohem víc. Když je něco doporučováno, že je to pro vás dobré, ať jsou to léky anebo potraviny, vyhněte se tomu jako moru. Pokud možno si pěstujte vlastní potraviny. Jenom tak si můžete být jisti, že jsou v pořádku. Jezte tolik organického ovoce a zeleniny, jak je to jen možné.

Sluneční paprsky jsou před vámi blokovány. Vše, co lidé potřebují k přežití, jsou blahodárné sluneční paprsky. Kabala se postarala, abyste měli hladinu kyslíku tak nízkou, že lidé bojují o přežití. Jste tajně vybíjeni a mnozí z vás se ani neobtěžují podívat se na to, co vám bylo provedeno. Co by vám to udělalo, abyste se probudili? My, na této straně života, můžeme hodně udělat pouze pro to, abyste se probudili.

Televize je zbraň, obratně používána, aby vás udržela pod jejich kontrolou, zejména je to sport, kterého je na obrazovkách plno. Je to jako hypnotizér v rohu vašeho pokoje. Odvádí dobrou práci. Jste ovládáni signály, kterými jste bombardováni. Také váš počítač je používán proti vám. Pozorují vás a poslouchají. Pokud jde o MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE, jsou smrtící, nikdy je nepřijímejte. Kabala všechnu tuto technologii má a požívá ji proti vám. Dovolujete jim, aby vám to dělali. Bez vašeho svolení to dělat nemohou.

Když jste přišli na Zemi jako miminka, měli jste potenciál stát se mocnými bytostmi světla, kterými jste. Kabala si vás okamžitě vzala pod kontrolu za pomoci očkování, atd. VYPNULI VAŠE SVĚTLO, ABY ZAJISTILI, ŽE NIKDY NEPROJDETE ŽIVOTEM JAKO MOCNÁ SVĚTELNÁ BYTOST, KTEROU JSTE.

Postarali se o to, že jste slabí a ustrašení, neustále nemocní a plně pod jejich kontrolou. Když víte to, co je dnes známo, proč stále tyto podmínky přijímáte? Kdo za vás promlouvá a ukazuje vám cestu z OTROCTVÍ? I když mnozí mluví, věřit můžete jenom pár lidem.

David Icke tvrdě pracoval po celé ty roky, aby vám otevřel oči ohledně toho, co vám udělali. Pochopte, že jste všichni na stejné lodi, ať jste bohatí či chudí, probuzeni anebo spící. Potřebujete se sjednotit a vzít si svou sílu. ODMÍTNĚTE NECHAT SE VYVRAŽDIT.

Žádám vás, abyste si poslechli RONALDa BERNARDa, velmi statečného muže, který zažil temnou Kabalu a přežil to. Odvážně vám otevírá své srdce, abyste mohli jasně vidět, jak ve vašem světě fungují. Je možné zajít až na okraj temnoty. PROBUĎTE SE a osvoboďte se a přežijte tuto zkušenost. Ronaldova práce je velmi cenná pro všechny, kdo hledají pravdu. Zaslouží si vaši úctu a vděčnost za to, že se s vámi podělil o své hrůzné zkušenosti z temné strany života.

Testimony of Ronald Bernard /Svědectví Ronalda Bernarda

Má drahá, jak si dokázala přežít poslední týdny, je zázrak. Přestože ty útoky byly brutální, povedlo se ti zůstat v těle přes všechny pokusy odstranit tě.

Buď silná, má lásko.

Tvůj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Jak mohou potvrdit i druzí, útoky byly v některých chvílích mimořádně brutální. Udály se věci, o nichž bych si nemyslela, že jsou možné. Nebylo to snadné. Chci poděkovat všem, kdo si našli čas a doporučili léčbu mé nemoci. Pokud to šlo, doporučení jsem dodržovala.

Vzkaz od Davida
Je neskonale vděčný všem z vás, kdo jste mu napsali. Cení si kontakt s vámi víc, než tušíte. Těší se z knížek, co jste poslali a které rád čte, protože tak nemusí myslet na svou situaci. Prosím, modlete se za něj, aby 28. června pro něj všechno dopadlo dobře.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro DavidaMc Canna, irského občana, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na právní výlohy prostřednictvím GeGetFunding


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge