Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 23. září, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 23. září, 2018

Kabala se tak strašně bojí toho, co by mohl p. Trump udělat, že na něj útočí ze všech stran. Když to dělají, sami se úžasně odhalují. Vše, co se stalo je to, že se jim postavil jeden muž, který odmtíl být součástí jejich zlovolných plánů. Čekali jste dlouho na to, až takový muž vystoupí vpřed. On je vaší nadějí na přežití na Zemi. Kabala plánovala mnoho let, jak se zbavit 90 % z vás. Oni používají vakcíny, léky, kontaminaci ve vaší potravě a vodě a vy víte, jak byli úspěšní. Při provádění toho ničení ukázali, jak jsou bezohlední. Své ďábelské plány prováděli rovnou vám před nosem a zaslepili vás tak, že jste neviděli, co dělají. Tak snadno jste se nechali vést. Řeknou vám, že je to pro vás dobré a vy tomu pokaždé uvěříte. Co by vám to udělalo, abyste se probrali a sami se podívali, co vám Kabala provádí? Vzbuďte se a podívejte se na fakta. Slepě jste vešli do jedné pasti za druhou. Někteří z vás jsou dokonce rádi, když mohou dělat špinavou práci pro Kabalu. Cítíte se přitom důležití, ale ve skutečnosti jste trapní.

Je důležité, abyste si vážili sebe sama. Jste duše, dlící v lidském těle, když jste v této inkarnaci na Zemi. Budete se zodpovídat za všechno negativní, do čeho jste byli zapojeni, když jste byli tady. Budet to ležet zcela zjevně před vámí. Není před tím úniku. Za své činy se budete zodpovídat. V životě po smrti nelze níc skrýt.

Věřte si. Věřte, že svým záměrem můžete vytvořit lepší život pro všechny. Kabala vás držela ve stresu, když jste kvůli bankám a používání léků a neustálým hrozbám bojovali o přežití. Topíte se ve stresu ve světě hojnosti. Jak je to možné? Protože bláhově věříte všemu, co vám Kabala řekně a její televizi a tisku, místo toho, abyste použili svoji vrozenou inteligenci a viděli, co dělají. Když víte to, co o nich víte, proč k nim stále vzhlížíte a věříte tomu, co vám říkají? Probuďte se! Závisí na tom vaše přežití. Když jste na tento svět přivedli děti, je vaší povinností chránit je a starat se o ně.

Vězte, že vše, co jste se kdy učili o dějinách, je zcela falešné. A přesto dovolujete, aby vaše drahé děti učili stejné lži, abyste je odsoudili ke stejné mizerii, jakou jste museli trpět vy. Přemýšleli jste někdy vážně o tom, anebo vám nevadí, že tento proces lží a klamu stále pokračuje?

NE je velmi jednoduché a přece důležité slovo a dokud se ho nenaučíte říkat, jste odsouzeni k tomu, aby toto otroctví pokračovalo, generace za generací. Tohle opravdu chcete? Irsko je toho příkladem. Přemýšleli jste vůbec o tom? Místo abyste útočili na příslušníky vlastní rasy se podívejte na ty, kdo si zamanuli, že se vás zbaví - vás, darmožroutů. Oni to tak řeklí. Při satanistických oslavách ubližují vašim dětem a vraží je, ale vy to odmítáte vidět, protože se bojíte, že byste s tím museli něco dělat. P. Trump je první hlava státu, která tuto situaci řeší. Zachraňuje děti a pronásleduje pedofily. Pro p. Trumpa je ochrana nevinných dětí velmi důležitá. Když to dělá, prokazuje tím velkou odvahu. Je první v dějinách, který si dal za cíl chránit děti. My, na této straně života, jsme s ním v tomto na 100% zajedno.

Pedofilové vládnou vaším světem. Bojí se, že to bude veřejně známo. Bojí se odhalení. Ti z vás, kdo nejste pedofilové, byste měli na kolenou děkovat p. Trumpovi za to, že chrání vaše děti. Ti, co proti p.Trumpovi nejvíc křičí, jsou ti, co mají toho nejvíc co skrývat. Jsou to samozřejmě ti, kdo jsou placeni za to, aby ho odsuzovali. Tzv. novináři z televize a tisku by se měli za sebe stydět. Co ještě dalšího jsou ochotni udělat za peníze? Je třeba je litovat, protože jednoho dne se budou zodpovídat za své činy, že riskovali životy dětí.

Kontaktuje se přímo se Zdrojem/Bohem. Nepotřebujete prostředníka, aby to pro vás dělal. Byla to lež, kterou vám zavedlo náboženství. NEŽ NÁBOŽESNTVÍ VYSTRČILO SVOU OŠKLIVOU HLAVU, lidstvo jednalo přímo s Bohem. NÁBOŽENSTVÍ OVLÁDLO LIDSTVO ZA POMOCI SVÝCH SATANISTICKÝCH RITUÁLŮ, PITÍM KRVE A JEZENÍM MASA. Náboženství nepotřebujete. Nikdy nebudete potřebovat náboženství. Když se z něj vymaníte, bude to ohromná úleva. Konečně budete volní, abyste žili život bez omezení náboženství. Volní, abyste žili život, jak má být žit, a ne jak vám říkali, že ho máte žít. Volní, abyste byli blíž ke Stvořiteli, abyste se těšili na spojení s ním, až váš život na Zemi skončí. Já jsem si zvolil nepatřit k žádnému náboženství. Zemřel jsem svobodný, nesvázán pokyny, a šel jsem se ke Všemu co je, abych mohl pokračovat ve své práci. Vřele vám to mohu doporučit. Prosím, vážně o tom přemýšlejte.

Život jak ho znáte se mění. Je to lítý boj, dobro proti zlu. Kabala má v plánu zabít 90 % lidí, aby mohla převzít svět sama pro sebe. Kabala to měla v plánu skoro 2 000 let. Zlobí se, že se p. Trump odvážil zabránit tomu, aby jejich plány byly úspěšné. Své přežití máte ve svých vlastních rukou. Jednejte opatrně.

Osobně bych chtěl poděkovat JK v okrese Kerry v Irsku. Je to pozoruhodná mladá dáma. Nakontaktovala se na mou drahou ženu. Veronika a já jsme vděčni za její laskavost.

Má drahá, zápal plic není žádná legrace. Je velmi vyčerpávající a vyžaduje si čas na uzdravení. Prosím, dávej si pozor. Za útoky stojí Kabala, provedly je loutky, stojící o pozornost, protože jejich životy jsou všední. My víme, kdo jsme a proč pokračujeme v plnění smyslu našeho života.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.

Novinky o Davidovi

David mě požádal, abych vám připoměla, že nesmí mít knihy s pevnou vazbou. V knihách nesmí být žádné značky a nesmí v nich být žádné peníze. Kdybyste mu chtěli poslat peníze na nákup toaletních potřeb, potraviny atd., musí se to dělat přes vězeňskou správu. Není dovoleno, aby měl u sebe peníze. Vždy chce, abych vám jeho jménem poděkovala. A prosí, abyste na něj pamatovali v modlitbách, tak jako on pamatuje na vás ve svých.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge