Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 15. dubna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 15. dubna, 2018

Jak jsem již říkal v minulosti, Kabala udělala vše pro to, aby degradovala těla a mysl lidí. Propagandu, kterou vás krmili, jste přijali. Teď víte, že nemůžete věřit ničemu, co vám vláda říká. Aby se někdo dostal do vlády, nejdřív musí patřit ke Kabale anebo být její loutkou. Dnes visí život lidstva na vlásku. Monsanto a jeho geneticky modifikované potraviny poškodily těla a mozky lidí a přesně za tím účelem to bylo vymyšleno. Kabala převzala vládu nade vším, co člověk potřebuje k životu. Přežijí pouze ti, co o sobě přemýšlejí.

Nenávist je pro ty, co nenávidí, destruktivní. Ovlivní všechny kolem. Proč lidí nenávidí? Proto se uchýlí k nenávisti, neboť oni sami selhali. Je to vše, co jim zbylo a zcela jistě je to také zahubí. Jenom lidé s dobrým srdcem se posunou do Zlatého věku. Lidé jsou filtrování a odhalováni. Přestože jste byli varováni, že se tato doba rychle blíží, nevšímali jste si varování a nepřipravili jste se na to. Teď ta doba nastává. Musíte se správně rozhodnout, pokud se chcete posunout vpřed ke světlu. Neexistují žádné výmluvy, všechny potřebné informace jsou kolem. Cítíte se důležití, když útočíte na ty, co jsou zde, aby vás vedli ke světlu? Když vás dostihne realita vaší situace, bude příliš pozdě. Přemýšlejte o tom. Za to, že jste byli destruktivní, zaplatíte vysokou cenu. To, že jste byli destruktivní, vám přineslo šťěstí? Zlepšilo to váš život? Ve skutečnosti to momentálně odvádí vaši pozornost od skutečnosti, že jste selhali a že se nedokážete podívat na svůj vlastní život.

Lidé se musí spojit a vzájemně si pomoct, aby se vydali po správné cestě do světla a lásky, do světa bez válek, chudoby a bezdomovectví. Tato příležitost teď čeká na vašem prahu. Dveře se otevírají a vše negativní je odhalováno a odstraňováno. V minulosti vám bylo řečeno, že tato doba přijde. No, je tu a čím rychleji ji uvítáte, tím dříve vytvoříte svět, o jakém jste snili. Jsou zde stovky bytostí z jiných planet, které vzaly na sebe lidskou podobu, aby vám pomáhaly. Přesto, že se vždy poznají, když se potkají, tu informaci jiným nesdělí. Kabala tyto lidi vyhledává a zbavuje se jich, pokud je to možné. Protože Kabala nechce, aby lidstvo přežilo, držela vás v nevědomosti a područí. Nesmíte ztrácet čas. Otevřete oči a podívejte se na realitu vaší situace. Nastal čas, abyste povstali a muselo se s vámi počítat.

Všechny léky a očkování zbavily vaše těla přirozeného zdraví a síly. Přesně kvůli tomu byly vytvořeny. Lidé kdysi žili déle a jejich životy byly produktivnější. Byli moudřejší a propojeni s vesmírem. To vše vám vzali. Udělali vás závislými na jejich lécích a na kontrole mysli, která je na vás vysílána za pomoci vašich televizních přijímačů. Vůbec se nepodobáte dávným lidem. Když jste se stali loutkami Kabaly, přišli jste o všechny vaše přirozené schopnosti. Kdy jste naposledy mysleli sami za sebe anebo udělali něco pro sebe? Je na čase vzít si svou sílu zpátky a stát se opět celistvými.

Ve vašem světě se dějí věci, které nejsou tím, čím se zdají být. Vše je založeno na lžích. O ničem vám neříkají pravdu. Kabala požaduje třetí světovou válku, to je zásadní. Budete opět zavírat oči před pravdou a dovolíte, aby pokračovalo vraždění lidstva? Jak můžete zavírat oči před lžemi, co vám denně předvádějí ve vaší televizi? Kde jsou důkazy o chemických útocích? Neexistuje ani stopa důkazů. PROČ? Kde je v tom všem OSN? Vaše mlčení jim dovoluje dělat si vše, co chtějí a kdy chtějí. Tohle chcete? Máte odpovědnost vůči svým bližním. Zavírali jste oči před skutečností, že jste parazitům dovolili, aby převzali kontrolu nade vším. Dobrovolně jste se stali jejich otroky. Nyní, když si naplno uvědomujete jejich agendu, chcete si vzít zpátky to, co vám patří. Jim se to nelíbí.

Ve starých časech se lidé o sebe starali. Postarali se o ty, co měli nějaké potíže. Teď jste uzamčeni ve svých ulitách a za společníka máte pouze svou televizi. Od svých bližních jste byli odstřiženi. Zůstali jste izolováni a sami, což je perfektní pro kontrolu mysli. Vše, co uvede televize, se stane normou. Od dlouhých vlasů a hudby v šedesátých letech po vyholené hlavy dneška. Povzbuzují děti ke změně pohlaví. Je to nejšílenější móda a to vše se dělá za pomoci kontroly mysli. Podívejte se na svůj vlastní život. Kolika hrám Kabaly jste propadli? Všichni jste spadli do jejích pastí módy. To vám ukazuje - ano, že vy také jste pod jejich kontrolou.

Apeluji na vás, dokud je ještě čas vzít si zpátky kontrolu nad vašimi životy. Přestaňte brát léky, jíst jejich geneticky modifikované potraviny a věřit jejich lžím. 99% může společně Kabalu odstranit. Odstraňte všechny systémy kontroly, které byly zavedeny, aby vás a váš svět držely pod kontrolou. Můžete to udělat. Je vás mnoho a máte inteligenci na to, abyste to udělali. Bez vašich znalostí by Kabala nikdy nemohla převzít kontrolu.

Má drahá, vím, jak jsi byla šokována, když jsi se dověděla, že Kabala převzala kontrolu nad tvým telefonním vedením na místě, kde vstupuje do tvého domu. Vysílalo to signály, které ti způsobovaly vážné problémy. Ty jsi si toho signálu nebyla vědoma, i když jiní ano, ve chvíli, když vstoupili do tvého domu. Víš o jednom špatném člověku, který to udělal. On byl také odpovědný za tu ránu do zad, která tě šokovala a ublížila ti. Chtějí Ti zabránit říkat pravdu. Nechtějí, aby lidstvo vědělo, že si může vzít svou moc zpátky a vytvořit lepší svět pro všechny. Oni jenom chtějí zabít co nejvíc z vás. Chtějí zabít vaše děti, pít jejich krev a jíst jejich maso. To jim umožňuje žít na Zemi. Tohle chcete? My, na této straně života, děláme co můžeme. Ale potřebujeme vaši pomoc, pokud máme být úspěšní.

Tvůj navždy oddaný Monty

Poznámka od Veroniky:

David mě požádal, abych vám poděkovala za všechny pohledy, dopisy a blahopřání. Čte je a to opakovaně. Všechny je má roztříděné. Dostal knihy a říká, že on sám by si nemohl vybrat lépe. Dělí se o ně s druhými, aby měli život ve Fresně trochu snesitelnější. Doufá, že brzy vám bude moct poděkovat sám. Prosím, modlete se za všechny nevinné lidi, kteří se bez vlastního zavinění ocitli ve vězení. Kéž brzy najdou spravedlnost.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů prostřednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge