Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 21. února, 2016Montague Keen - 21. února, 2016

Kníže Richard von Coudenhove-Kalergi, zakladatel a prezident Panevropské unie, původní Evropské unie, napsal v r. 1925 ve své knize "Praktický idealizmus":

"ČLOVĚK budoucnosti bude smíšená rasa. Evroasijsko-negroidní rasa BUDOUCNOSTI … nahradí různorodost národů. Ruský bolševizmus představuje rozhodující krok směrem k tomuto cíli, kdy ZEMI VLÁDNE malá skupinka komunistických duchovních ARISTROKRATŮ. Ti, co jim slouží, pocházejí z RASY EVROPSKÝCH DUCHOVNÍCH VŮDCŮ - ŽIDŮ. Z množiny obyvatel Evropy povstanou dvě kvalitní rasy: ARISTOKRACIE DLE KRVE A ŽIDÉ. Obě věří, že mají vyšší poslání, že jejich KREV JE LEPŠÍ. NADŘAZENOST JEJICH DUCHA JE PŘEDURČUJE K TOMU, ABY SE STALY HLAVNÍMI PŘESTAVITELI ARISTOKRACIE BUDOUCNOSTI.“

V r. 1950 byla Coundenhove-Kalergymu udělena cena Karla Velikého. Další osoby, které kdy tuto cenu dostali, m.j. jsou: Winston Churchill, Edward Heath, Bill Clinton, Henry Kissinger and Tony Blair.

Ano, přátelé, zničení Evropy bylo naplánováno v r.1925. Byly ustanoveny takové vlády, aby těmto plánům pomohly. Lhali vám na každém kroku této cesty. Irsko si začíná tyto plány uvědomovat. Lidé vystoupili ve velkých počtech, abych ukázali svoji sílu a solidaritu. Stojí SPOLEČNĚ. Odmítli svou vládu podpořit, takže padne. Pro vaše přežití je nezbytné vystoupení z Evropské unie. EU se zajímá pouze o zničení národních států Evropy. Je to na lidech každé země, aby odmítli spolupracovat s EU. Vaše vlády vám LHALY a stále v tom pokračují. Nyní, když se naplno odhalily jejich úmysly a všichni to vidí, je na vás, abyste se sami vysvobodili z jejich léčky. Víte, co jsou zač, a znáte své dějiny. Ti, co vás chtějí zničit, DĚJINY NEMAJÍ, a závidí vám ty vaše a chtějí je odstranit. Patří do TAJNÉ OKULTNÍ SPOLEČNOSTI, která má pláštík náboženství. Nepatří na Zemi. Je na každém z vás, abyste odmítli být součástí jejich plánů. Nemají právo plánovat lidstvu budoucnost. Budoucnost vašeho světa je ve vašich rukách. Na ochranu lidstva je zapotřebí činů.

Má drahá žena dnes již nemůže víc psát. Byla vážně napadena a málem ji to stálo život. Byla zachráněna, když zasáhla naše drahá přítelkyně – zdravotnice, která si uvědomila, co se stalo. Veronice se dostalo potřebné pomoci a útok, který měl způsobit, že její život vyhasne, byl odvrácen. Musí se vzpamatovat ze šoku a s vážných následků útoku.

Má drahá, zapřísahám tě, odpočívej, musíš nabrat síly.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge