Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 14. února, 2016Montague Keen - 14. února, 2016

"NEBÝT SVOBODNÝM – nemít žádná fyzická omezení a přece být psychologickým vězněm - omezeným, aby MYSLEL, CÍTIL A JEDNAL jako představitel Národního státu, anebo tak, jak chtějí nějaké soukromé zájmové skupiny v národě. Povaha této psychologické potřeby je taková, že ti, kdo pod takovým omezením jednají, mají dojem, že jednají ze své vlastní iniciativy. PRO takového ČLOVĚKA jsou ZDI JEHO VĚZENÍ NEVIDITELNÉ a ON sám věří, že je SVOBODNÝ. Že NENÍ SVOBODNÝ, je zřejmé pouze jiným lidem. JEHO nevolnictví je zcela objektivní."
(Aldous Huxley)


To, mí přátelé, byla součást plánu na ohloupení lidí do té míry, aby odstranění lidstva ze Země proběhlo bez problémů. Vše, co Vatikán/Sionisté anebo Sionisté/Vatikán dělali, mělo tento cíl.

Atonisté(Uctívači Slunce)/Papeženci/Sionisté – to vše je JEDNO. Způsobilo to v minulosti zmatek. Poznej svého NEPŘÍTELE, poznej, kdo ničí život lidí na Zemi. Vatikán převzal vzdělávání v mnoha zemích, aby zajistil, že lidé budou mít NEJNIŽŠI IQ. To byl a je trestný čin. Veronika to zná z vlastní zkušenosti, protože vyrůstala v Irsku a je si plně vědoma potlačování lidí a kontroly mysli ze strany církve a státu. Všichni velcí vlastenci, kteří prohlédli roli Vatikánu a prozradili to, byli ZABIITI. Pouze těm, co SLOUŽILI Vatikánu, bylo dovoleno přežít. Pouze teď se irský lid začíná probouzet do PRAVDY o vatikánské manipulaci a kontrole irského lidu. RUDÉ PAPEŽSTVO je OPRAVDOVÝM NEPŘÍTELEM IRSKA.

Také Německo velmi trpělo v rukou Vatikánu. Dvě světové války nestačily na potlačení německého národa. Hitler zrušil všechny zednářské lóže v Německu, takže ONI byli naštvaní. Zničení Německa bylo PLANOVÁNO. Před mnoha lety naplánovali tři světové války. Měli jste již dvě a tu třetí plánovali, že bude s Ruskem a Čínou. Toho jste svědky teď. Vše plánují dopředu. To vše se teď odehrává pře vašima očima. Propagandu vyrábějí televize a noviny. Vaši „političtí vůdcové“ jsou také takoví: VŠE JSOU LŽI, určené k tomu, aby vás polapili. Chtějí a POTŘEBUJÍ obrovskou KRVAVOU OBĚŤ, takže povzbuzují vaše syny a dcery, aby si oblékli uniformy, kterými říkají, že se chtějí stát krvavou obětí pro Kabalu. Kolik jich ještě musí být obětováno, abyste se probudili a řekli, JÁ SE NA TOM PODÍLET NEBUDU? Pro ně je to legrace, použít lidi na zničení lidstva. Znovu vám říkám a žádám vás, abyste to vzali na vědomí: NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.

Dějiny, které vás učili, jsou zcela NEPRAVDIVÉ. Napsali je ti, kteří si naplánovali, že převezmou váš svět. Všechna náboženství byla vytvořena Vatikánem. Sami si to zjistěte. Obelhávali vás ti největší LHÁŘI v dějinách. Povedlo se jim držet vás v temnotě po 2000 let. Kontrolovali vaši mysl, celý váš život, vaše země a vy jste to neviděli. Nyní, s trochou pomoci od nás, ze života po smrti, vidíte korupci a kontrolu, ve kterých žijete.

Sami přemýšlejte a přestaňte jednat jako ovce. Dívejte se na ty, kteří vědí a chápou, co bylo lidstvu provedeno. Odmítněte přijímat LŽI vašich utlačovatelů. Vyzvěte je, aby odhalili PRAVDU. Loutky se rády společně fotografují, aby ukázaly sílu, solidaritu a, jak doufají, moc, i když vlastně žádnou moc nemají. To je vám každým dnem jasnější. Ony pouze poslouchají příkazy svých pánů. Podívejte se na ně a na společnost, v jaké se pohybují. A co je ještě důležitější, PODÍVEJTE SE, KDO DRŽÍ JEJICH PENĚŽENKY. Jen to vám řekne vše, co potřebujete vědět.

2016 je mimořádně důležitý rok. Nemůžete si dovolit chyby anebo ztrácet čas. Nemůžete dovolit, aby byl váš svět zničen. Zapomeňte na vše, co vás učili. Poznejte, kým jste a jaký je tentokrát na světě váš úkol. Musíte se postavit společně za pravdu a spravedlnost pro všechny. To se děje v Irsku, kde se lidé postavili vládě, Vatikánu, bankám, atd. Našli svůj hlas. Oni povedou cestu.

USA jsou opět balamuceny, aby zvolily další sionistickou loutku. Poučí se někdy? Celý svět draze platí za chyby, které dělají Američané, když si volí prezidenta. Nehleďte na to, co kandidáti říkají; dívejte se na to, co DĚLAJÍ. Ptejte se, KDO JE PODPORUJE, protože to vám řekne vše, co potřebujete vědět.

Přátelé, společně se snažíme vytvořit lepší svět pro všechny. Abychom to udělali, musíte se poučit z chyb minulosti. Společně to můžeme dokázat. Lze toho dosáhnout. Vše se za posledních 2000 let proti vám spiklo. Vatikán, veden Kabalou, použil mnoho různých přestrojení, která sloužila k tomu, aby vás zmátla. Nyní věci vidíte TAKOVÉ, JAKÉ JSOU.

Musíte se sami odpojit ode všech napojení na tyto zkorumpované instituce. Osvoboďte své mysli ode všech omezení a příkazů. Žijte jako duch v lidském těle, protože tím jste. Váš duch je věčný. Vaše tělo je jenom pro tento život, nikdy na o nezapomeňte. Tentokrát jste na Zemi, ABYTSE TO UDĚLALI JINAK, ABYSTE ODSTRANILI VŠE TEMNÉ A ZKORUMPOVANÉ A ZAJISTILI, ABY LIDSTVO PŘEŽILO A ZEMĚ POKRAČOVALA.

Přátelé, prosím, buďte ke mně na chvilku shovívaví. Dnes je Sv. Valentýna, kdy by tomuto dni měla vládnout láska. Poznal jsem, co to znamená milovat a být milován, když přišla do mého života Veronika. Mít ve svém životě každý den lásku je výsada, dostupná každému. Otevřete svá srdce. Nebojte se milovat.

Má drahá, má láska je navždy s Tebou. Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge