Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 7. února, 2016Montague Keen - 7. února, 2016

7. únor je pro vás vždy zvláštní den a také pro mne, protože to jsme na Zemi slavili mé narozeniny. Děkuji, má drahá, že si to vždy pro mě pořádala.

Svět nyní čelí AGENDĚ 21, DEPOPULACI SVĚTA. Mají v plánu nejdříve vylidnit Brazílii, tím, že celou zemi otráví. Brazílie je největším použivatelem pesticidů na světě, takže to půjde snadno. Pamatuješ, má drahá, byl jsem velmi proti pesticidům, když jsem byl na Zemi. Předvídal jsem velká nebezpečí v tom, že se takové chemikálie tak volně používají. Ty pesticidy a chemtrailsy jsou návodem na katastrofu, jak jste teď toho svědky. Všechny VIRY jsou vyrobeny v jejich laboratořích. Dle potřeby je vypustí, aby dostali lidstvo na kolena prostřednictvím STRACHU za pomoci strašidelných informací, které vydávají. Lidé, kteří o tom besedují v televizi a kteří píšou, co je jim řečeno, že mají napsat v novinách, se podílí na vážném zločinu proti lidskosti. Jsou vinni do takové míry, jakoby sami rozšiřovali ty viry fyzicky.

Kult, který vládne ve vašem světě, vás použil na vytvoření bohatství a moci pro ně. NYNÍ TO CHTĚJÍ VŠECHNO. Již vás nechtějí ve světě, který považují za svůj. Po staletí pečlivě plánovali každý krok tohoto převzetí. Zorganizovali každou válku, vytvořili každou nemoc. Vytvořili peníze, zhoubu lidstva. Použili lidstvo jako rukojmí a vy jste jako omámeni vešli do každé léčky, kterou pro vás vytvořili. Byli experty v tom, jak vám prodávat myšlenky. Vy jste nikdy nehleděli na skrytá nebezpečí. Nyní řídí všechny vlády, vlastní všechny banky a farmaceutický průmysl. Vyrábějí potraviny, potřebné pro život na Zemi. Neviděli jste jejich motivy, protože používali jazyk (magickou mluvu) aby vás zmátli, takže jste jim předali kontrolu. Používají vás, abyste vyráběli chemikálie, aby vás mohli ZABÍT. Používají vás ve válkách, které vytvářejí, aby zabíjeli lidi. Používají vás, abyste dávali injekce, které vás nakonec zabijí. Vy, ano, vy jim pomáháte při jejich velkém převzetí Země.

Všechna náboženství jsou toho součástí, přestože se to snaží velmi tajit. Vatikán je sídlem ZLA, zapamatujte si to. Bůh, kterého uctívají, a ohledně kterého vás nabádají, abyste ho uctívali, POŽADUJE KRVAVÉ OBĚTI A UTRPENÍ, a oni to NA POŽÁDÁNÍ DODAJÍ. Jsou úspěšní díky tomuto Bohu. Lidé prolévají krev, aby se zalíbili tomuto Bohu. MŠE, kterých se tak rádi účastníte, je napodobením krvavých obětí a vy se toho dobrovolně účastníte.

Co vám to udělá, abyste se postavili tomuto ZLU, které je kolem vás, zamaskované, aby vás zmátlo? Byli velmi úspěšní, když vás oklamali, abyste jim věřili, za pomoci náboženství. Je zde jedna věc, kterou byste se mohli, a měli od nich naučit: drží pospolu, vždy se vzájemně podporují a v tom je jejich síla. Podporují pouze sebe. Stále mění svá JMĚNA, aby vás zmátli. Naučili se, jak se dostat do mnoha zemí; infiltrovat se a zničit strukturu země a jejího lidu. To jim přineslo velké úspěchy. Žijete ve světě, kdy oni zajistili, abyste o něm nic nevěděli. Drželi vás v nevědomosti ohledně všeho. Udělali vás na sobě závislými a to, přátelé, není dobré. Byli chytří a byli trpěliví.

Toto je NEJVĚTŠÍ BITVA, JAKOU KDY ZEMĚ ZAŽILA. Dobro proti zlu, světlo proti temnotě, říkejte tomu, jak chcete, ale buďte ujištěni, je to bitva, které se účastní každý z vás a ta bitva již zuří všude kolem vás. Je to boj o samotnou vaši existenci.

Proto vás, mí přátelé, zapřísahám, abyste volili pouze ty, které Kabala neovládá. V Irsku jsou tento měsíc volby. Jsou to nejdůležitější volby, které mají. Volte pouze ty, kteří se projevili, že jsou čestní, kteří pracují pro dobro lidí a země. Hlasování vám dává sílu, tak ji použijte moudře. Zapomeňte na politiku stran, to patří minulosti. Je čas pohnout se kupředu a převzít si moc pro lidi. Když budete volit podle stran, DOSTANETE TO SAMÉ JAKO PŘEDTÍM. Máte příležitost převzít si moc od Kabaly zpátky. Jste k tomu připraveni? Anebo budete sedět na zadku a dovolíte, aby byla Země vylidněna, aniž byste proti tomu hnuli prstem?

Musíte se vypořádat s faktem, že všechny zprávy, jak v novinách, tak v televizi, jsou falešné a napsané Kabalou, aby vám zabránila dovědět se pravdu. Tolik se toho proti vám spiklo. Mají obrovské zkušenosti v obluzování a ovládání lidstva. Vy, mí přátelé, si to pouze teď začínáte uvědomovat. Když si čtenáři, diváci a reportéři uvědomí, čím se provinili a odmítnou být součástí tohoto VELKĚHO PODVODU, uvidíte, jak se celý domeček z karet sesype. Nezískali by takovou moc a nebyli by tak úspěšní, kdybyste jim tak snaživě nepomáhali. Je čas, abyste projevili loajalitu vůči svému druhu, ten potřebuje vaši podporu.

Prosím, přestaňte bojovat ve válkách Kabaly. Cožpak nevidíte, že jste součástí jejího plánu na vylidnění planety? Sundejte ty uniformy. Odmítněte být krvavou obětí pro boha Kabaly, protože to je vše, čím pro ně jste. Nemůžete nevidět, jak je život na Zemi kolem vás ničen. Musí to přestat a musí se s tím něco udělat. Dělejte s tím něco a pomoc přijde ve formě volné energie, atd. Přestaňte být bezmocní otroci. Nalezněte svůj hlas a odmítněte pomáhat při ničení lidstva. Vezměte si zpátky svou moc.

Má drahá, ano, vždy útočí na plíce. Plíce jsou pro ně lehký cíl. Dělají to také tvému příteli. Je pro ně lehký cíl. Jejich síla mizí, a tehdy jsou nejnebezpečnější, protože neumí prohrávat.

Prosím, odpočiň si. Buď připravena!

Navždy spolu, Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge