Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 21. ledna, 2018Montague Keen - 21. ledna, 2018

Byl jsem po tvém boku, má drahá, když jsi byla na pohřbu tvé drahé přítelkyně, Bronwen. Bylo třeba najít způsob, jak to udělat, aby ses´ ho mohla zúčastnit. Bronwen si užívala každou chvilku svého pohřbu. Bylo tam vše, co si přála, nic jí tam nechybělo. Přeje si, abys´ věděla, že ona teď spolupracuje s naší sítí.

Lidstvo začíná konečně chápat, jak Kabala operuje, aby potlačila lidského ducha. Stačí se jenom podívat na to, co vše bylo podniknuto a řečeno ve snaze zničit p. Trumpa. Dávejte si pozor, abyste nevědomky nepodporovali Kabal v její snaze zabránit p. Trumpovi v dokončení jeho poslání, aby vás osvobodil od hrůz, které byly na vás uvaleny, aby byly potlačeny vaše přirozené instinkty. Ti, co patří ke Kabale, i když je jich málo, jsou dobře zorganizováni a provozují systém kontroly, kterou si teprve teď začínáte uvědomovat. Kdo si přeje, aby lidstvo na Zemi zůstalo? Je lidstvo připraveno pohnout prstem a chránit Zemi? To, že si to jenom říkáte, nestačí, je zapotřebí akce. Váš hlas musí být slyšet. Zatímco jste spali a nebyli jste si vědomi toho, co vše bylo podniknuto, aby se vás zbavili, Kabala naplánovala své převzetí Země do posledního detailu. VĚŘILI, ŽE VÍTĚZSVÍ BUDE JEJICH. Ale v poslední chvíli přišel p. Trump, který jejich plány zhatil.

Každým dnem vidíte, jak jsou odhalováni další. Jste v šoku, když vidíte, jak vás Kabala využívala a zneužívala. I když mají pod kontrolou všechno, co lidstvo potřebuje k přežití na Zemi, NEMOHOU SVÉ PLÁNY PROVÁDĚT BEZ VAŠÍ POMOCI. Přátelé, když pro ně nebudete pracovat, JSOU BEZMOCNÍ.

Odtáhněte se od nich a odmítněte pro ně pracovat a je s nimi konec. Odmítejte jejich smrtelné OČKOVÁNÍ. Odmítněte jejich GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY. Vzdělávejte se, abyste věděli, co tělo potřebuje k přežití. Soda bikarbona zabraňuje rakovině. Kokosový olej je úspěšný při léčbě Alzheimera. Javorový sirup je dobrý pro mozek, hlavně když se bere se sodou bikarbonou. Zjistěte si to sami. Chemické léky nejsou řešením, ty jsou vyrobeny pro to, abyste se na nich stali závislými a aby Kabal na tom vydělávala. Zvykli si na to, udržovat vás v područí a ve strachu.

FLU - Biological Warfare Attack (YouTube) (Chřipka – útok biologickými zbraněmi)

Světlo se stále šíří a odhaluje vše, co se skrývalo ve stínu. Bez ohledu na to, jak moc se temná strana snaží šíření světla zabránit, nebude úspěšná. Zrovna jste viděli, jak si v Americe demokraté ve snaze zničit p. Trumpa sami naběhli. Mají strach. Před sebou vidí jenom perspektivu dlouholetého vězení kvůli svým zločinům proti lidstvu. Je konec. Nastal pro ně čas, aby čelili následkům svých činů. Do světa proudí pomoc, která vás má chránit. PARAZITÉ se skrývají, ale míst, kam se mohou schovat, je málo. Jsou odhaleni. Lidstvo teď na ně pohlíží jako na škůdce, kterými také jsou a nezachrání je ani všechny peníze světa. Mezi zloději žádnou ctnost nehledejte.

Podívejte se, jak vypadaly vaše dějiny PŘEDTIM, NEŽ VŠECHNO ZMĚNIL KONCIL V NICE. Tam se dovíte pravdu. Zbavte se všeho, co jste se dověděli prostřednictvím náboženství a „vzdělání“, což z vás udělalo otroky. Začněte znovu, s pravdou, která vás povede vpřed, abyste vytvořili nový začátek pro všechny; bez utrpení, válek, hladomorů a pedofilie, které Kabala přinesla na Zemi. Všechny jejich tajné přísahy budou k ničemu a jejich moc navždy zmizí. Chcete se stát součástí této mírové armády, která odstraní vše, co je temné a destruktivní a nahradit to mírem a harmonií? Vy všichni jste byli vybráni, abyste byli na Zemi v této době, abyste to uskutečnili.

Toto je VÁLKA. Mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou; není to procházka růžovou zahradou, ale odměna bude větší, než si dovedete představit. V žádném případě ten proces nenarušujte, jinak se budete z toho zodpovídat. Lidstvo je na tom závislé. Všichni, kdo zneužívali a ovládali lidstvo prostřednictvím posvátných přísah a praktik budou bezmocní a vydáni lidstvu na milost. Taková zlá síla bude ze Země navždy odstraněna. Lidstvo je teď dostatečně probuzeno, aby mohlo rozvíjet plány na zajištění světového míru. Jedna věc je vědět, co je třeba udělat. Docela jiná věc je to uskutečnit. Je zapotřebí akce.

První krok je sdílet informace. Pak nastoupí diskuse, aby každý situaci pochopil a dohodlo se, co je zapotřebí udělat. Společně jste silní. Využijte tuto sílu pro dobro lidstva.

Slunce bude znovu svítit na Zemi, jeho ENERGIE zregenerují lidstvo i Zemi, aby vyprodukovala všechno, co člověk k životu potřebuje. Člověk potřebuje k přežití energii Slunce. Proto vám Kabal tuto energii upírala, protože ji potřebujete k přežití. My, na této straně života děláme, co můžeme, abychom probudili Iry. Zatím bez většího úspěchu, i když musím říct, že nějaké úspěchy jsou. Každý člověk na Zemi potřebuje, aby k tomu došlo. Vatikán a jeho kohorty dělají vše, co je v jejich silách, aby to zastavili. Jenom si na to vzpomeňte, když to uvidíte v televizi nebo v novinách; není to pravda. Tato média vlastní a využívá Kabala, aby vás udržela v nevědomosti a pod svou kontrolou.

David, mladý muž, který je nespravedlivě držen ve vězení v Americe, vám děkuje za pomoc. Chce dokončit své poslání pro lidstvo, ale zabránili mu v tom. Je to dokonalý příklad toho, jak pracuje Kabala.

Má drahá, bylo stresující, že jsi se musela rozloučit se svou přítelkyní, Bronwen. Teď se těší plnému zdraví na této straně života. Věnuje veškerou svou energii Tobě a naší práci.

Jsem vždy s tebou. Tvůj oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky Keen:

Prosím, postarejte se, aby se Davidovi (Davemu) Mc Cannovi dostalo spravedlnosti. Ukažte zkorumpovanému justičnímu systému v Americe, že jej sledujeme. Můžeme to udělat tak, že budeme Davemu posílat pohledy nebo dopisy. Vězeňské úřady čtou všechnu korespondenci, všeho si všímají. Dave je jedním z nás a my ho podporujeme. Můžeme se postarat, aby byla odhalena úplná pravda o tom, jak na něj byla ušita léčka. Kdyby nebyl pro lidstvo důležitý, Kabala by se tolik nesnažila, aby ho zavřela.

Dave McCann, MJ 03 A Pod 11, Booking Number 1621184, Prisoner ID 7076771, P.O. Box 872, Fresno, California, 93712, USA.

Mám Davidovo svolení, abych vás jeho jménem požádala o pomoc. Je vám velmi vděčný, že se o něj zajímáte. Uvízl v Americe; bez přátel, rodiny, nechodí za ním žádné návštěvy.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů pomocí GeGetFunding.)


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge