Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 14. ledna, 2018Montague Keen - 14. ledna, 2018

Zůstal ještě na Zemi inteligentní život, anebo jste se již všichni změnili na zombie? Každý den se vám otevírají oči nad neoddiskutovatelnými důkazy o tom, co Kabal dělá, aby vás vyhladila. Co s tím děláte? Ani se nespojujete, abyste si vyměnili názory na vážnost situace, v níž se nacházíte. Dovolujete, aby se to dělo, když hloupě říkáte: „Co s tím mohu dělat?“ Společně to můžete zastavit! Pomyslete chvilku na to, jaké je to pro nás, na této straně života, když vidíme, že neděláte nic pro to, abyste zachránili a ochraňovali lidstvo a Zemi. Když nic neděláte, jste stejně vinni jako ti, co vás ničí. Podívejte se na ně. Již se před vámi neskrývají. A vy jim přesto sloužíte. Copak jste ztratili víru v to, kým jste a proč jste v této době na Zemi? Řeknu vám, že budete čelit velmi brzy VELKÝM ZMĚNÁM. Jak zlé tyto změny budou, to závisí na tom, co jste teď připraveni dělat, abyste zajistili, že lidská rasa přežije.

Moc bank byla používána jako velký obušek, kterým bylo lidstvo bito a udržováno v poslušnosti. Snažíme se odstranit vládu nad penězi z rukou těch pár lidí, kteří ji mají, abychom mohli vytvořit hrací pole o více úrovních. To si vyžádá krátkodobé zavření bank, aby mohly být přenastaveny procesy. Doufáme, že tak zajistíme, aby se chudoba stala pouze špatnou vzpomínkou na temnou minulost. Ti z vás, kdo si tyto změny přejí, se musí přidat, aby se zajistilo, že se věci udějí rychle a hladce. Všechny pokusy Kabaly o rozpoutání třetí světové války byly zmařeny. Ztrácejí svou vládu nad lidstvem. Všechny plány Kabal na zničení lidstva jsou na tomto videu. Prosím, podívejte se na něj a zapamatujte si to.

Earthquake, EMP, 5G Attack Plans and More Bad News (YouTube)

Jenom chvilku přemýšlejte nad tím, že zatímco jste sloužili Kabale, ONA PLÁNOVALA VAŠE VYHLAZENÍ. A stále se za ně stavíte? Stále je uctíváte a klečíte před nimi? Co by vám to udělalo, abyste otevřeli oči a uviděli věci, jaké jsou a ne takové, jak vám řeknou, že jsou? Supi se slétají a chtějí vás zabít. Budete stát stranou a dovolíte, aby se to stalo? Spojte se s tím, kým jste. Vkročte do své síly. Když to udělá 99% lidstva, Kabal rychle ze Země odejde. Všechna moc, kterou jste jim dali, navždy zmizí. Jsou to PARAZITI a jako s parazity byste s nimi měli jednat. Musíte očistit svůj štít a začít znovu, s vědomím toho, co teď víte. Odstraňte ze svých myslí všechny lži, kterým vás naučilo náboženství. Náboženství vám ukradlo duši.

[Podívejte se na hlavní stránku tohoto webu a zjistěte, jak si můžete vzít zpátky svou moc, svou duši a osvobodit se ]

Zapomeňte na všechny lži, které vás učili o vaší historii, to vše zorganizoval Vatikán. Tyto lži se postaraly o to, abyste se nikdy nedověděli svou pravou historii, neboť by to odhalilo lži, kterých se dopustili. Vaše pravá historie se nepodobá ničemu z toho, co vás učili.

Když se dovíte svou skutečnou historii, PARAZITI STÁHNOU OCAS MEZI NOHY. Jedna věc Kabalu děsí: že se probudí Irsko. Proto letos Irsko navštíví papež. Chce se postarat, aby Irové zůstali na kolenou. Co jste ochotni udělat pro to, abyste se osvobodili od parazitů?

Nejdříve osvoboďte svou duši a staňte se celistvou lidskou bytostí. Pravda vás osvobodí. Když se osvobodíte z pout náboženství, můžete se spojit se Vším co je a stát se úplným člověkem, zažívajícím život na Zemi takovým způsobem, jak tomu bylo předtím, než sem přišli parazité. Alespoň si začínáte uvědomovat skutečnost, že Kabala kontroluje každý aspekt vašeho života. Je to vždy šok, když vás zasáhne pravda o vaší situaci a vy vnímáte parazity takové, jací jsou. Sále se snaží udržet vládu a obviňují p. Trumpa, že je odhaluje, když tak činí. Existuje plán na jeho vraždu, takže pro něj není vhodné, aby cestoval do Londýna. Nebyl by tam v bezpečí. Ve Velké Británii si ho neváží. Ani starosta Londýna nechce, aby do Londýna přijel. Co to o něm vypovídá? Sami se ptejte, proč tomu tak je. Mluví za sebe, anebo mu bylo řečeno, aby to řekl? P. Trump má teď na práci lepší věci, zachraňuje lidstvo.

Má drahá, Kabal ti velmi ztrpčuje život. O čem jsi myslela, že je zlé, se ještě zhoršilo. Jsou zoufalí a ztrácejí moc. Přicházejí velké změny.

Měj se stále na pozoru, má drahá.

Tvůj oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů pomocí GeGetFunding.)


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge