Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 20. prosince 2015Montague Keen - 20. prosince 2015

Začalo osvobozování lidstva. Irsko podniká první kroky, aby osvobodilo lidstvo ze zajetí.

Podívejte se na toto video

Přišel jejich čas, aby otočili klíčem, který čekal tak dlouho na to, až bude lidstvo dostatečně probuzeno, aby rozpoznalo, co je třeba udělat. Od té doby, co jsem zemřel, jsem k tomu Veroniku vedl. Nyní obdrželi tu zprávu další a provedli v tom svá bádání. Děkuji jim za jejich přínos. Vždy jsem vám říkal, že Irsko je klíčem, který vše odemkne. Irové se teď probouzejí. Spojili se a odmítají dovolit bankám, aby znovu Irsko zneužívaly.

ŽÁDNÁ PSYCHIKA NEBYLA JIŽ OD DÁVNOVĚKU ZNEUŽÍVÁNA VÍC, NEŽ IRSKÉHO LIDU.

IROVÉ JSOU ZNIČENÝ NÁROD.

IROVÉ NEVĚDÍ, ŽE JEJICH VLASTNÍ ZEMĚ JE CHRÁMEM.

VĚDÍ, ŽE IR MÁ HLUBOKÝ DUCHOVNÍ ZÁKLAD.

VĚDÍ, ŽE IR JE ROMANTIK MILUJÍCÍ ZEMI.

JAK ZLOMIT TOTO HLUBOKÉ DUCHOVNÍ IRSKÉ JÁDRO?

ZAVÉST TVRDÝ MONOTEIZMUS

Jezuité ovládli Irsko a uvěznili irské mysle. Do dneška Iry ovládají. Dokonce JULIUS CÉZAR v r. 49 př.n.l, před 2064 lety psal o zabíjení v Irsku víc, než moderní učenci dneška, s výjimkou Michaela Tsariona.

Irové musí začít otáčet tímto klíčem, nejdříve tak, že odmítnou, aby je banky znovu zneužívaly, pak, pod vedením, že fyzicky odemknou to, co je přímo pod jejich nohami. Odstranění Vatikánu a jeho privilegií navždy je podmínkou. Vatikán Iry ovládal a zabránil jim, aby věděli, kým jsou. Jak jsem již mnohokrát řekl, Michael Tsarion je pozoruhodný muž, který zasvětil celý svůj život odhalování pravdy. Naslouchejte jeho slovům, protože mluví pravdu.

Podívejte se na toto video

Lidstvo nemůže být nikdy svobodné, dokud Irové neodemknou to, co je před vámi skryto. Slibuji vám, že jakmile Irsko tímto klíčem otočí, všechny země vašeho světa budou svobodné. Zkorumpovanci již nebudou schopni vnutit vám své zákony. Vezměte si svou moc zpátky. Vězte, že když se spojíte, nic na Zemi vás nezastaví. Pak si vezmete svůj svět zpátky. Irská vláda ví, že nemůže nutit všechno irské obyvatelstvo, aby spolupracovalo se zkorumpovanými bankami. Síla lidu má účinky. My, v Duchu, jsme vás vedli, inspirovali jsme vás, abyste se spojili. Ujišťuji vás, že život po smrti není takový, jak vám říkal Vatikán. Ve skutečnosti je vše, co vás Vatikán učil, falešné, zcela nepravdivé. Máte sílu vše změnit. Čas k tomu je TEĎ. Nejste bezmocní. Nacházíte svou sílu a svou moc.

Sledovali jste rozhovory, které měla Veronika s těmi, co znají odpovědi. Potřebujete udělat změny, které odstraní všechny překážky, které vás drží v nevolnictví, jako otroky svých utiskovatelů. Spojte se se svým Stvořitelem, a opět se staňte duchovními lidmi, jakými jste byli, než do vašeho světa vstoupili vaši utiskovatelé a zničili vše, co bylo dobré. Přemýšlejte o tom, mír je vám na dosah. Mír je něco, co jste nikdy nezažili. Vraťte se v čase do doby, jak vypadal váš svět předtím, než se vaši utiskovatelé rozhodli vytvořit v něm chaos, aby mohli zavést Nový světový řád, který lidstvo úplně zničí. Každá země vašeho světa se musí snažit tomu zabránit. Odmítněte sloužit vašim utiskovatelům již navždycky. Snad se nechcete provinit tím, že byste se podíleli na zničení lidstva.

Buďte připraveni pohybovat se se změnami, které se dějí kolem vás. Irští lidé, STAŇTE SE BOJOVNÍKY, JAKÝMI JSTE KDYSI BYLI. Jste tak blízko k tomu, abyste zvítězili.

Moje drahá, nikdy jsem neřekl, že to bude snadné. Uchovej si energii na dobu, až to bude zapotřebí, abys´ to všechno mohla posunout kupředu.

Uspějeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky

Kabala se nevzdává. Zrovna jsem musela čelit útoku D.C. A teď na mně znovu útočí IAN K. Teď používá jméno DEREK KERRY. Znovu na mne spustil útoky, i na mou nadaci. G.W. se mnou v uplynulém roce znovu pracoval. Na chvilku se stáhnul kvůli tlaku na jeho vlastní práci. G.W. je pro mne obrovskou oporou. Přeji Ianovi vše dobré a doufám, že se mu podaří uspořádat si svůj život.

Ti, co přispěli na Centrum v Irsku dobře vědí, že k tomu dojde, když nastane správný čas. Teď to vypadá na rok 2016, když bude Irsko slavit výročí povstání v r. 1916 a to, že Irsko povstává a odstraní Kabalu a veškerou korupci. Povede se jim to.

Iane, někdy musí být věci odloženy kvůli okolnostem. Neposuzuj nadaci ani mne dle svých měřítek. Dojde k tomu. Nikdy o tom nebylo žádných pochyb. Lituji Iane, ztrácíš čas. Přeji ti vše dobré. Zkus najít svou vlastní cestu.

Veronika


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge