Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 13. prosince 2015Montague Keen - 13. prosince 2015

Teď si musíte uvědomit, že my v Duchu vidíme, co se ve vašem světě děje. Chtěl jsem, abyste si byli vědomi toho, co bylo uděláno za účelem vyhubení lidstva. Námitky má jen pár neprobuzených lidí, protože ti nechtějí znát pravdu. Je to zcela jejich vlastní volba. Chtějí, abych vám lhal a říkal vám, že vše je v pořádku a že Agenda 21 ve skutečnosti neexistuje. To nemohu udělat.

Než jsem zemřel, já a Veronika jsme složili slib, že budeme přinášet všechny informace potřebné na záchranu lidstva. To děláme. Agendy 21 nemůže být dosaženo bez vašeho přispění. Žádám, abyste se nespoléhali pouze na má slova. Dělejte své vlastní výzkumy a sami si zjistěte strašlivou pravdu. Má drahá žena věnovala svůj život, aby chránila lidstvo a Zemi. Agendu 21 provádějí mnozí, včetně Vatikánu, který na to tvrdě tlačí, spolu s vašimi politiky. Seznamte se s tím, co všechno tato agenda obsahuje, a budete otřeseni do morku kostí. Již nikdy vám nebude nic patřit: ani vaše DĚTI, vaše domy, ani majetky. To všechno se stane státním majetkem. Tohle chcete?

Nezáleží na tom, jaká politická strana je u moci, protože všechny podporují Agendu 21. Lhali vám úplně o všem. Tento týden protlačují téma klimatu. Opět je to všechno zmanipulovaná věda, někdo k tomu přidá své jméno, pokud za to dostane dost peněz. Proč teď zdůrazňují téma globálního oteplování? Je to jeden obrovský podvod, aby odstranili ten zbytek svobody, který vám zbyl. Dělají vše možné, aby učinili lidský život na Zemi téměř nemožným. Chtějí, abyste byli kontrolováni, včetně toho, co děláte a říkáte a jak žijete svůj život. Dokonce vám brání v pěstování vlastní zeleniny, což jsem já sám dělal velmi rád, když jsem byl na Zemi.

POKUD NEPODNIKNETE AKCI, sklouznete na kluzké ploše směrem k vyhynutí. Mají moc všude. Vše, co můžete udělat, je, že jim odmítnete dát svůj souhlas, aby udělali změny, které chtějí. Pamatujte - JE TO VLÁDNUTÍ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU. Bez vašeho souhlasu jsou bezmocní.

Prosím, zkoumejte MAGICKOU MLUVU, kterou používají. Když řeknete JIŽ ŽÁDNÁ VÁLKA, (NO MORE WAR) vlastně říkáte, že chcete válku. Slovo NE není slovem, a jazyk je důležitým nástrojem, který může být použit proti vám. Jsou velmi chytří, ale jakmile se vaše mysl otevře, aby rozuměla magické řeči, kterou mluví, můžete být o krok před nimi. Je možné dostat se z toho dilematu, v němž se nacházíte. Oni již nemohou skrývat své plány. Každým dnem jsou ty plány odhalovány. Brzy se nebudou mít kam schovat a budou vám vydáni na milost.

Když se vy, kterých je 99%, spojí, nic vás nemůže zastavit. Chce to jenom vypnout televizi, protože ta kontroluje vaši mysl. Zkoumejte, co můžete ve vaší společnosti udělat vy osobně. Komunikujte spolu a objeví se přirození vůdci a když budete sdílet svá zjištění, budou moct být vytvořeny plány. Jsem si plně vědom, že mnoho lidí zatím nechce vidět fakta, bez ohledu na to, kolik zinscenovaných událostí zažijí. Ale pouze vy můžete zastavit tyto falešné události. Oni nemají svědomí. 11. září 2011 obětovali 3000 lidí a vydělali na tom hodně peněz. Proti tomu stojíte. Souhlasím, že to není příjemná situace. Vždy pamatujte, že BEZ VAŠÍ POMOCI TO NEMOHOU DĚLAT. Nemají znalosti, takže někteří z vás si berou jejich peníze a dělají, že nevidí důsledky toho, co udělali.

Převezměte vládu nad svými životy a dělejte svá vlastní rozhodnutí. Nepřijímejte, co za vás rozhodli jiní. Nemají právo ničit lidský život na Zemi. Mohou dělat pouze to, CO JIM DOVOLÍTE DĚLAT, takže míč je na vaší straně. Nemáte luxus času. Rychle vyprchává. Vaše budoucnost a budoucnost Země by měly být pro vás prioritami číslo jedna, spíše než záludnosti vánočních svátků.

Vánoce jsou jenom pohádka, kterou vymysleli. Mnohokrát jsem vysvětlil, že IESA CHRIST žil stovky let předtím, než byla ta pohádka vymyšlena. Udělejte z toho období pro rodinu, protože když se sejdou rodiny, aby sdílely lásku a světlo, energie toho je velmi silná.

Probuzení se do pravdy není nikdy snadné, ale vězte, že to musí být. Vidíte, jak dobře je organizováno to 1%, TAK MYSLETE NA TO, JAKÉ TO BUDE, KDYŽ SE ZORGANIZUJE TĚCH 99%.

Je mezi vámi mnoho nádherných duší, které vás povedou vpřed do světla. Nevzhlížejte k náboženství, ani k politice, protože ty nefungují v lásce a světle. Přátelé, svět ducha kráčí po tomto minovém poli s vámi, ruku v ruce. Můžeme to udělat! Společně to uděláme!

Veroniko, jsme si plně vědomi, jaký protivník proti tobě stojí. Mají mnoho co ztratit, takže zajdou jakkoli daleko, aby ti, a tobě podobným zabránili šířit pravdu. I když to velmi ztěžuje život, nevyhrají. Víš, že své poslání splníš. Přivedeme k tobě správné lidi. Bohužel, na ty je také útočeno. Musí být silní a vidět ty útoky v pravém světle. Těch několik příštích týdnů je velmi důležitých, tak buď vždy ve střehu. Mí přátelé, budoucnost je ve vašich rukách.

Veroniko, je pro mne těžké sledovat, čím procházíš. Víš, čeho je možné dosáhnout a to tě pohání vpřed.

Má láska je vždy s tebou.

S tebou, má drahá, tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge