Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 12. srpna, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 12. srpna, 2018

Lidstvo se minulý týden sjednotilo v meditaci za své přežití. Bylo krásné pozorovat energii, která z toho vznikla. Lidé přestali být obětí Kabaly a prokázali, že jsou připraveni a schopni vzít si svou moc zpátky. Kabala se svou falešnou historií a náboženstvími je odhalována. Brzy vám bude vydána na milost. Rychle ztrácí půdu pod nohami a její dny jsou sečteny.

Říká se, že papež má strach, že bude v Irsku zavražděn. Byla by to poetická spravedlnost, že? VATIKÁN MÁ NA SVĚDOMÍ KREV MILIONŮ IRSKÝCH DUŠÍ A JE SI TOHO PLNĚ VĚDOM. IRSKÝ HOLOKAUST BYL ZORGANIZOVÁN A PROVÁDĚN VATIKÁNEM.

Vítat ho budou jenom slaboduchí a nevědomí lidé, kteří stále věří na ohěň pekelný a na věčné zatracení. Jeho dny jsou sečteny a on to ví. Svět již nemůže ignorovat masové vraždění nevinných dětí, které probíhá ve Vatikánu. Pravda se dostala ven a nelze ji znovu skrýt. Všecho zlo je odhalováno.

P. Trumpa přesvědčili, aby vyhledával a odhaloval vše, co je špatné a zkažené. Dělá skvělou práci. Kabala používá své poskoky, kteří prozrazují vše, co p. Trump dělá. NEUVĚDOMUJÍ SI, ŽE JE TO ODHALUJE JAKOŽTO ZLOVOLNOU KABALU. Podívejte se na ně, oni se ho bojí. Tak dlouho to šlo všechno podle nich, ale nyní jsou vyděšeni a jejich hra končí. Lidstvo vidí, co jsou zač. Lidé jasně vidí, jak je Kabala utiskovala a ovládala a udělala jejich život na Zemi bojem o přežití. Vše, co Kabala před lidmi skrývala, bude odhaleno. Musí k tomu dojít. Lidstvo bude samo rozhodovat o tom, jak přejít do nového věku osvícení.

Pravda vás osvobodí. Jakmile se to uvolní a vy budete moct zkoumat vaše skutečné dějiny, osvobodíte se z okov náboženství a ze lží, které vám byly říkány, abyste se báli a oni vás tak s jistotou mohli ovládat. Po celé věky byly vždy po ruce muži v černém, aby se postarali o to, že zůstanete pod jejich kotrolou. Vybírali od vás peníze, i když jste umírali hlady. V Irsku tomu říkali “Petrovy peníze“. Byl to zločin proti lidstvu.

Podívejte se na poklady Vatikánu. Byly získány tím, že nutili chudé, aby dali i to málo, co měli. Když Vatikán vytvořil v Irsku holokaust, kněží vybírali od umírajících peníze. Mnohokrát jsem říkal, a stojí za to, abych vám to připoměl, že Irové jsou rasa, proti které se nejvíc provinili. Bohužel, někteří Irové dodnes před Římem klečí. Modlete se za to, aby brzy otevřeli oči a viděli světlo Boží lásky a ne oheň pekelný a věčné zatracení, které neexistují.

Když jsem zemřel a odešel do života po životě, zodpověděl jsem všechny otázky (na pásce). Pamatujete, řekl jsem vám, že „Smrt je nejkrásnější zážitek. Rychle přejdete z jednoho stavu bytí do druhého. Všichni ti, které jste měli rádi a obdivovali, jsou tam, aby vás pozdravili“. Náboženství udělalo ze smrti něco, čeho je třeba se bát. Ujišťuji vás, že to tak není!

Kabala rychle ztrácí půdu pod nohami. Moc jí utíká mezi prsty. Připravte se na tu změnu, neotálejte. Je to pro lidstvo velký krok, na který se musíte připravit. Potřebujete lidi jako p.Trump, aby vystoupili do popředí a vedli vás. Nechcete, aby vám vládly politické strany. Nebudou zapotřebí. Moc lidu se stane normou. Chvíli to potrvá, než se věci pohnou a než se připraví. Máte se hodně co učit a na co se připravit. Dívejte se na to jako na vzrušující krok vpřed, do budoucnosti bez válek, chudoby či náboženství. Láska nahradí strach. Muži v černém, kteří rozsévají strach, se stanou vzdálenou vzpomínkou na temné dny.

Budete otřeseni, až se dovíte, co vám Kabala provedla, aby získala nad vámi moc. Myslíte si, že vy rozhodujete, ale není to tak. Rozhodnutí jsou vám vnucována okolnostmi. Pouze až se osvobodíte od náboženství a politiky, budete schopni činit vlastní rozhodnuti. Někteří z vás jste činili rozhodnutí o jistých akcích předtím, než jste se vrátili na Zemi. Jste těmi rozhodnutími vázáni, bez ohledu na to, jak těžké jsou následky. I když se může zdát, že překážky na cestě jsou nepřekonatelné, musíte věřit, že se cesta najde.

Má drahá, to, co jsi minulý týden vytrpěla, tě vyčerpalo. Kabala se jen tak lehce nevzdá, i když jsou na sestupu a každým dnem ztrácejí moc. Tvé zdraví trpí. Už jenom to je náročné, aby ses´s s tím vyrovnala. Nutné potřebuješ pauzu. Prosím, buď na sebe hodná.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Terezo, děkuji za milý pohled. Je to od Tebe laskavé.

Novinky o Davidovi
15. srpna jde znovu k soudu. Prosím, modlete se, aby se před soudem probírala pravda a jenom pravda. Děkuje vám za neutuchající podporu.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge