Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 19. dubna 2015

Montague Keen - 19. dubna 2015

Od té doby, co jsem zemřel, jsem vás jemně vedl, abyste se zaměřili na Irsko. Zatímco to budete dělat, Kabala bude bezohledně pokračovat a ničit všechen lidský život na Zemi. Dokud nebudete poctivě čelit PRAVDĚ, nemůžete doufat, že zachráníte lidstvo.

Nevidíte, že by někdo pokládat správné otázky vašim politikům nebo Vatikánu. Kdo se ptal na chemtrailsy, fluor ve vodě, geneticky modifikované potraviny, anebo na očkování, používané na vyhlazení lidské rasy? Když nic neděláte, dovolujete Kabale, aby pokračovala, bez ohledu na následky.

Veronika má u sebe tento víkend rodinu a budou slavit její narozeniny, které má 21. dubna. Proto budu stručný. Veronika dostala tento mejl:

Jaká je role Irska v globálním plánu věcí?

Stopáž: 1 hod. 20 minut, viz LINK níže:

Čtyři (4) lidské rasy, které chce Kabala držet na uzdě:
Irové
Skotové
původní američtí Indiáni
Jihoafričané

Zdá se, že v plánu věcí je Irsko důležité.

Michael Tsarion říká:
Irsko bylo cílem číslo jedna „monolitického spiknutí starého světa“.

Typ kněží, kteří vzešli z Irska…opravdová „čistá“ (arijská) civilizace byla založena zde, na Západě.

Každičký vzor, každá kulturní tradice, která za něco stojí, vznikly na Západě.

Jejich odvozeniny najdete na Východě.

. . .

Znalosti "Služebníků Pravdy" (Druidů):

znalost bylin

znalost léčení

znalost symboliky zvířat

znalost hudby

znalost poezie


Vyměření starověkých megalitických míst je přesnější, čím dále se posouváte k Západu, až se nakonec dostanete do Irska a tam jsou megalitické stavby nejpřesnější.


DNA minójské civilizace (krétská civilizace) je západní. To se médiím hlavního proudu nelíbí.

Bylo odhaleno, že irská civilizace má západní původ.


Irská kultura musela být nejdříve zničena z důvodu zlomyslného spiknutí, které dnes poznáváme a pod nimž jsme po tisíciletí trpěli.

Irská tradice měla být zcela zničena.

Celý způsob života Irska měl být zcela zničen.

Celý světonázor Irů měl být úplně zničen.

Tuto destrukci známe pod označením První útlak v Irsku.

Známe ji jako zničení druidů.

Známe ji jako zničení irské kultury.


Irské tradice měly být potlačeny.

Irské tradice měly být zničeny, aby místo toho mohl vzniknout nějaký patologický hnus.

Se znalostmi druidů (gnozí)…Protože když tam žili druidové, nebyla šance, aby nějaká špatná věc přežila déle než 5 minut.

Irsko bylo č. 1. Irsko bylo první zónou útoku.


To, co je ukryto hluboko v irských genech, neexistuje nikde jinde.

Irsko hraje mimořádnou roli při vypáčení vrat vězení pro všechny ostatní.

Stopáž: 1:26:50
Vysvětluje, proč je v Irsku tak velmi fluorovaná voda. Na 98% Evropy se nefluoruje. V Irsku ano.

Uvádí to Michael Tsarion v Open Your Mind (Otevřete svou mysl) : "Umírající spiknutí'' (Interview z 23..11.2014), zveřejněno 30. 11. 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=fUzeCdX_dTs&feature=youtu.be

Doporučuji, abyste si to přečetli a vyslechli si názory dalších lidí na Irsko. Veronika a já si

Michaela Tsariona velmi vážíme. Veroničino nejvroucnější přání je, aby Michael Tsarion souhlasil s natočením diskuse mezi ním a Veronikou o Irsku. Dokud nepochopíte, co bylo provedeno Irsku a irskému lidu, nemůžete doufat, že uniknete podmínkám, jaké vám Kabala připravila, kdy většina lidí ve světe hojnosti sotva přežívá.

Veronika si zaslouží, aby o tomto víkendu strávila hezký čas se svoji rodinou. Budu tam, a budu se těšit z legrace a dobrého jídla, protože smích mého ducha vždy pozvedl. Je výsadou, moci být s rodinou své duše, nikdy to není samozřejmostí. Moje drahá žena a její rodina mne učinili šťastnějším, než jsem si vůbec dovedl představit.

Veroniko, jsme po tvém boku, provázíme tě každým krokem po tvé cestě. Tvá důvěra ve mně nebyla nikdy, ani na chvilku, otřesena. Pořád tvoříme pozoruhodný tým.

Má láska tě stále obklopuje. Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge